Eind maart rondden de stad Gent en de privé-projectontwikkelaar bvba De Gentse Voorhaven hun contractbesprekingen af voor een renovatieproject van een als stadsgezicht beschermde site aan de "Nieuwe Voorhaven". Die uit vorige eeuw daterende havenuitbreiding raakte door het almaar noordelijker uitbouwen van de havenactiviteiten de jongste decennia in onbruik, met een neergang van de buurt als gevolg. Daarin wil de stad met hulp van De Gentse Voorhaven een ommekeer brengen.
...

Eind maart rondden de stad Gent en de privé-projectontwikkelaar bvba De Gentse Voorhaven hun contractbesprekingen af voor een renovatieproject van een als stadsgezicht beschermde site aan de "Nieuwe Voorhaven". Die uit vorige eeuw daterende havenuitbreiding raakte door het almaar noordelijker uitbouwen van de havenactiviteiten de jongste decennia in onbruik, met een neergang van de buurt als gevolg. Daarin wil de stad met hulp van De Gentse Voorhaven een ommekeer brengen. Zeven jaar geleden richtte Dirk Valvekens (35 j.) de bvba Beta Developments op om twee leegstaande pakhuizen in de New Yorkstraat te vernieuwen en er 17 lofts onder te brengen. Tegelijk zag hij in deze buurt aan het water nog meer realiseringskansen. Hij werkte plannen uit die, toen in 1994 een wedstrijd werd uitgeschreven voor renovatie van een 7 hectare grote site, de stedelijke instanties bekoorden. Vandaag zijn ze in een contract gegoten dat binnenkort op de agenda van de gemeenteraad verschijnt. "Om de leefbaarheid van de wijk De Muide op te krikken, wordt op multifunctionaliteit gemikt," zegt Dirk Valvekens. Wonen, werken, handel, ontspanning, openbaar groen, ja zelfs watergebonden toerisme moeten er vervlochten zijn. De stad neemt de omgevingsaanleg op zich (toegangswegen, groene zones, sport- en speelpleinen...). De Gentse Voorhaven tekent voor renovatie van leegstaande loodsen en voor een deel nieuwbouw. Naast 48 lofts, uitkijkend op de voorbijvarende binnenschepen, wordt het hoofdbestanddeel een factory outlet center - een shoppingcomplex waar merkfabrikanten in eigen winkels overstocks van voorbije seizoenen en dergelijke tegen verlaagde prijzen verkopen (zie ook Trends, 5 maart 1998) - met in totaal 10.000 m² verkoopoppervlakte. Een 50%-participatie in bvba De Gentse Voorhaven is via twee tussenvennootschappen in handen van British Waterways (BW), de instantie die een deel van de waterwegen en havens in Groot-Brittannië beheert, en enkele consultants die al eerder voor BW werkten aan watergebonden vastgoedprojecten. "Hun expertise komt van pas bij het uitwerken van de kaaizijde van onze plannen," zegt Ignace Vandenabeele (40 j.), wiens firma Canal Properties samen met Valvekens' Beta Developments de overige 50% in De Gentse Voorhaven heeft. Valvekens en Vandenabeele benadrukken het "sociale" aspect van de plannen: "Er is continu overleg geweest met vertegenwoordigers van de buurtwerking, die medio maart hun instemming met het hele project hebben betuigd. We hebben ons in het contract met de stad er ook toe verbonden in de bouwfase bij voorrang mensen uit de wijk aan het werk te zetten. En we engageerden ons om een centrum voor binnenschippers - die hier vlakbij een aanlegkade voor langere duur hebben - te renoveren of nieuw te bouwen."