Vanaf 1 april wordt de basisrente op spaarboekjes wettelijk beperkt tot drie procent. Daarbovenop komt een getrouwheidspremie van minimaal een kwart, en maximaal de helft van die basisrente. Een spaarkboekje levert dus maximaal 4,5 procent op. Om daar recht op te hebben, moet de spaarder zijn geld een jaar onaangeroerd laten staan, want een getrouwheidspremie kan hij pas na 12 maanden opstrijken. De zogenaamde aangroeipremie bestaat in de nieuwe spaarregeling niet meer.
...

Vanaf 1 april wordt de basisrente op spaarboekjes wettelijk beperkt tot drie procent. Daarbovenop komt een getrouwheidspremie van minimaal een kwart, en maximaal de helft van die basisrente. Een spaarkboekje levert dus maximaal 4,5 procent op. Om daar recht op te hebben, moet de spaarder zijn geld een jaar onaangeroerd laten staan, want een getrouwheidspremie kan hij pas na 12 maanden opstrijken. De zogenaamde aangroeipremie bestaat in de nieuwe spaarregeling niet meer. De wetgever bepaalt de maximumrente die de banken mogen toekennen. Dat maximum is drie procent, of - als de ECB-rente hoger klimt dan drie procent - het tarief dat de Europese Centrale Bank (ECB) toepast voor haar basisherfinancieringstransacties. De ECB-rente werd onlangs nog verlaagd tot twee procent, en een verdere verlaging is niet uitgesloten in het licht van de recessie waarin de eurozone wegzakt. De maximumrente die de Belgische banken mogen geven, wordt twee keer per jaar vastgelegd, en volgt daardoor de evoluties van de ECB-rente niet onmiddellijk. Wat is de logica achter de nieuwe spaarregeling? "Ze moet in de eerste plaats meer stabiliteit in de spaartegoeden creëren", zegt Hein Lannoy, woordvoerder van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). "Dat is belangrijk voor de liquiditeitspositie van de banken. Een spaarrekening is nu eenmaal niet hetzelfde als een zichtrekening, waar de klant op elk tijdstip geld van kan afhalen. In de tweede plaats moet de nieuwe regeling de zaken vereenvoudigen. Voor de consument wordt het gemakkelijker om de rentes bij de verschillende banken te vergelijken. Bovendien is de manier waarop die rentes berekend worden, voortaan overal hetzelfde." Grote en kleine banken zijn het erover eens dat die transparantie en de beoogde stabiliteit de markt ten goede komen. Toch vinden kleinere spelers zoals Record Bank en Landbouwkrediet dat de nieuwe regeling het voor hen moeilijker maakt om zich te profileren. Uitpakken met hoge tarieven voor een beperkte periode wordt namelijk minder evident. Ze vrezen een beperking van de concurrentie. Goed nieuws voor de geteisterde grootbanken, dat spreekt. "De nieuwe spaarregeling maakt dat er aandacht is voor een juiste prijsvorming op de spaarmarkt", zegt Guido Poffé, algemeen directeur KBC-divisie België. "Het is belangrijk dat de overheid weer het verband legt tussen de marktrentes en de ECB-rente. Dat zal de efficiëntie van het monetaire beleid van de ECB verbeteren, en zelfmoordtarieven op de markt vermijden." C.D.C.