Zorg voor een net bureau. A clean desk. Als er rommel op je bureau ligt, dan heb je een verwarde geest. En vergeet niet dat je tegenwoordig minstens twee bureaus hebt. Een meubel waar je bureaustoel staat en een bureaublad op je computer. Zorg er dus voor dat ook dit laatste netjes opgeruimd is. Geloof je die vaste boodschappen uit het arsenaal van timemanagementconsulenten? Een slordig bureau wijst op een slordige geest! Ben je het daar mee eens?
...

Zorg voor een net bureau. A clean desk. Als er rommel op je bureau ligt, dan heb je een verwarde geest. En vergeet niet dat je tegenwoordig minstens twee bureaus hebt. Een meubel waar je bureaustoel staat en een bureaublad op je computer. Zorg er dus voor dat ook dit laatste netjes opgeruimd is. Geloof je die vaste boodschappen uit het arsenaal van timemanagementconsulenten? Een slordig bureau wijst op een slordige geest! Ben je het daar mee eens? Wel, recent wetenschappelijk onderzoek lijkt de odes aan het opgeruimde bureau te bevestigen. Wie werkt in een net bureau, eet gezonder, is minder geneigd de wet te overtreden en is ook properder in het algemeen. Heel lichtjes dwangneurotisch zijn helpt, net zoals een tikkeltje angst ook wel helpt om zich beter voor te bereiden op examens of presentaties. Bovendien zijn mensen die werken in een nette omgeving ook wat genereuzer. De timemanagementgoeroes hebben gelijk. Weg met dat rommelbureau. Uit het onderzoek van Kathleen Vohs van de Minnesota Carlson School of Management leren we overigens iets zeer merkwaardigs. Het is geweten dat mensen die 'zorgvuldig' zijn, bijna altijd beter presteren dan hun tegenhangers, de slordigaards. 'Zorgvuldigheid' is een van de betrouwbaarste persoonlijkheidskenmerken waarop je mensen kan selecteren. Maar Vohs, een experte in de studie van wilskracht, merkt op dat je blijkbaar die zeer begeerde persoonlijkheidstrek kan versterken of verzwakken door mensen in een propere of slordige omgeving te laten werken. De integrale kwaliteitsgoeroes hebben dus overschot van gelijk. Elke actie rond kwaliteit moet beginnen met een campagne rond orde en netheid. Alles heeft een vaste plaats, en alles bevindt zich op de juiste plaats. Opgeruimd staat netjes. Ook als je dreigt te veel stress te krijgen, ruim wat op. Dat geeft een gevoel van controle, en als je dan effectief de dingen sneller terugvindt, dan beheers je tenminste dat deel van je leven. Creatieve geesten hebben echter vaak een rommelig bureau, en iedereen kent wel die verstrooide originele denkers die recordhouder zijn van stapels papieren boven op andere stapels, van stapels op de grond, stapels op stoelen, en als het enigszins kan, palmen ze nog enkele 'belendende percelen' in. Heel vaak vinden die mensen alles wel snel terug, er zit dan een soort systeem (dat zij alleen kennen) in hun wanorde. Anderen besteden dan weer eindeloos veel tijd met het zoeken naar verloren documenten. Toch blijven deze zelfsaboteurs een rommelig bureaublad houden, en is hun werkkamer een zootje ongeregeld. Zou het kunnen dat ze behoefte hebben aan die rommel om creatief te kunnen zijn? Het antwoord op dit excuus is... dat het geen excuus is. Kathleen Vohs toonde aan dat een rommelig bureau wel degelijk goed is voor je creativiteit. Ze liet studenten nadenken over het creatieve gebruik van pingpongballetjes. De ene helft deed dit in een nette kamer, de andere helft in een slordige kamer. Beide groepen hadden evenveel ideeën, maar de tweede groep was veel creatiever. Toen de experts bovendien gingen kijken naar de zeer creatieve ideeën, dan kwamen die vijfmaal meer uit de slordige omgeving dan uit de geordende omgeving. En na het experiment koos de groep die uit een slordige kamer kwam, ook eerder voor een 'nieuwe' smoothie dan voor een 'klassieke'. Niet het type kamer, maar de slordigheid ervan zorgde er blijkbaar voor dat de participanten bereid waren los te komen van de klassieke conventies. En lopend onderzoek van Vohs wijst er ook op dat iets analoogs zou kunnen gelden in de virtuele wereld. Heb dus al maar minder schuldgevoel over je bureaublad dat niet opgeruimd is. Tenzij je natuurlijk nooit creatief moet zijn. Toch even opletten. Zoals gezegd: Vohs is een experte op het gebied van wilskracht. En ze bevestigt wat ik ook al lang ervaren heb. Als je discipline nodig heb, dan helpt het wel degelijk eerst op te ruimen. In een slordige omgeving lijkt je wilskracht weg te ebben. De timemanagementconsultants hebben dus wel gelijk. Maar als je te veel naar deze dames en heren luistert, dan zal je niet lang creatief blijven. De auteur is partner-hoogleraar management aan de Vlerick Business School. MARC BUELENSAls je discipline nodig hebt, dan helpt het wel degelijk eerst op te ruimen.