Het begin van het jaar is traditioneel erg druk voor de nv Wyffels uit Roeselare. De stempelfabrikant en -invoerder heeft dan immers een vette kluif aan de levering bij diverse overheidsdiensten, De Post incluis. Elk nieuw jaar snakken ambtenaren naar nieuwe stempels die hun formulieren officieel bekrachtigen. "Het gebruik van stempels daalt door het gebruik van computers," merkt evenwel zaakvoerder Kris Bode op. "V...

Het begin van het jaar is traditioneel erg druk voor de nv Wyffels uit Roeselare. De stempelfabrikant en -invoerder heeft dan immers een vette kluif aan de levering bij diverse overheidsdiensten, De Post incluis. Elk nieuw jaar snakken ambtenaren naar nieuwe stempels die hun formulieren officieel bekrachtigen. "Het gebruik van stempels daalt door het gebruik van computers," merkt evenwel zaakvoerder Kris Bode op. "Vooral in de banksector daalt het volume verkochte kantoorstempels. Toch blijft het vervangen van oude, klassieke stempels door zelfinktende nog een zeer belangrijke markt." Drie vierden van de verkoop bestaat daar zelfs uit, één vierde zijn de oude, klassieke stempels. Wyffels is zowel invoerder als producent. Bij de ingevoerde merken is Trodat het meest verkochte merk; twee jaar geleden werd het eigen merk Eco gelanceerd: het is een klassieke houten stempel, met economische en ecologische meerwaarde. De verdeling van de producten gebeurt hoofdzakelijk via de vakhandel in kantoormateriaal. Al bewerkt Wyffels de consument ook rechtstreeks via de eigen, gelijknamige winkel in het centrum van Roeselare. De onderneming is verankerd in de stad: in 1946 wordt ze opgericht door de familie Wyffels, de derde generatie leidt vandaag het stempelbedrijf. De 100%-familiezaak is eigendom van Kris Bode en echtgenote Annemie Wyffels. Sinds kort huist Wyffels bovendien in een gloednieuw pand in de Abraham Hansstraat. Een verhuis uit de woonzone in de Tumulusstraat drong zich op. Schoonzoon Peter Wyffels bestuurt er het bedrijf WP International. De producent van gravures was aanvankelijk gekoppeld aan de stempelfabrikant, maar in 1988 splitsten beide bedrijven. De tien werknemers van de nv Wyffels zorgden in 1996 voor een brutomarge van 15 miljoen frank. De verhuis en uitbreiding was eveneens het gevolg van de lancering van nieuwe producten. Met hobbystempels kan de consument eigenhandig cadeauverpakkingen versieren, etiketten, wenskaarten en uitnodigingen aankleden. Een trend die overwaait uit de Verenigde Staten. "Hobbystempels zijn doe-het-zelfartikelen voor de vrijetijdsbesteding," duidt Kris Bode. "De consument is creatief, zonder dat hij kunstenaar hoeft te zijn." De hobbystempels worden vandaag reeds in de eigen winkel in Roeselare aan de man gebracht. Maar voor de distributie elders zoekt Kris Bode nog de juiste kanalen.