Middelkerke is opnieuw de goedkoopste appartementengemeente aan de kust. Vorig jaar moest het die titel nog delen met Blankenberge. Daar klommen de appartementsprijzen vorig jaar echter met 2 procent, terwijl ze in Middelkerke stagneerden op 220.000 euro.
...

Middelkerke is opnieuw de goedkoopste appartementengemeente aan de kust. Vorig jaar moest het die titel nog delen met Blankenberge. Daar klommen de appartementsprijzen vorig jaar echter met 2 procent, terwijl ze in Middelkerke stagneerden op 220.000 euro. Is er een probleem met de Middelkerkse vastgoedmarkt? Het aantal verkopen van bestaande appartementen daalde in ieder geval van 732 naar 668. En ook de cijfers van de (beperkte) villamarkt geven niet echt blijk van een florerende markt: de referentieprijs voor een villa daalde met 12 procent tot 325.000 euro, terwijl het aantal verkopen bleef steken op 38 (tegenover 47 in 2010). Toch zijn er ook positieve cijfers uit Middelkerke. Kijken we naar de prijsevolutie in vijf jaar voor appartementen dan scoort Middelkerke met een klim van 21 procent behoorlijk goed. En ook de recentste cijfers van de notarissen laten een stevige opwaartse prijsevolutie zien (11,6 procent op jaarbasis). Jan Jassogne, zaakvoerder van het vastgoedkantoor AGEM en gedelegeerd bestuurder van de afdeling Kust van de beroepsvereniging van makelaars CIB, maakt zich weinig zorgen over de activiteit en de prijsevolutie in Middelkerke. "In aantal verkopen blijft Middelkerke een van de belangrijkste vastgoedmarkten aan de kust", zegt hij. "Het patrimonium in Middelkerke is wel aan de oude kant. Dat verklaart voor een deel de relatief lage prijzen in Middelkerke. Maar we moeten ook toegeven: Middelkerke is Nieuwpoort niet. In Nieuwpoort is men erin geslaagd langs de IJzer dezelfde prijzen te vragen als op de zeedijk. Zo'n prijseffect zie je in Middelkerke niet. Maar goed, het moet niet overal even prijzig zijn." Jassogne wijst er wel op dat de gemeente inspanningen heeft gedaan om het openbaar domein te vernieuwen. Toch kan Middelkerke moeilijk concurreren met Nieuwpoort. "We hebben hier ook goede winkels en restaurants, maar doordat Middelkerke een erg lange zeedijk heeft is het aanbod niet erg geconcentreerd", duidt Jassogne. "Bovendien voelt Middelkerke ook de concurrentie van Oostende: een echte stad, met veel permanente bewoning en een goedgevulde cultuur- en evenementenagenda. "We moeten niet proberen die evenementen naar hier te halen, dat aanbod is er al in Oostende", zegt Jassogne. In de prijsstatistieken van de federale overheidsdienst Economie zitten voor Middelkerke ook de cijfers van deelgemeente Westende. Volgens Jassogne zijn beide markten vergelijkbaar. "De vastgoedprijzen liggen in dezelfde ordegrootte en ook het publiek in beide badplaatsen is erg gelijkaardig", zegt hij. "Westende-Bad is nog wel meer dan Middelkerke een echte tweedeverblijfsmarkt. In Westende is er ook nog wel meer ruimte om te bouwen." Een van de grotere projecten (34 appartementen) in die tweede gordel is 5th Avenue van Groep Caenen. In deze residentie kost een appartement met twee slaapkamers 175.000 euro. LAURENZ VERLEDENS