Sommige fabrikanten en dienstenbedrijven hebben niet alleen een merk, maar ook een keurmerk. Zo'n label moet de consument vertrouwen bieden, vooral als de onderneming niet bekend is bij het grote publiek. Volgens Labelinfo.be zijn er verschillende types keurmerken. Officiële labels worden door de overheid beheerd en worden gecontroleerd door externe controle-organisaties. Collectieve labels worden ingeroepen door een sector en worden eveneens gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan. Deze twee types zijn in principe zeer betrouwbaar. De zaak wordt iets complexer bij de indivi- duele labels, die door een fabrikant of distributeur in het leven worden geroepen. De onderneming kan haar label laten controleren door een extern, geaccrediteerd bureau. Andere privélabels worden niet onderworpen aan een onafhankelijke controle en geven dan ook geen sluitende garantie.
...

Sommige fabrikanten en dienstenbedrijven hebben niet alleen een merk, maar ook een keurmerk. Zo'n label moet de consument vertrouwen bieden, vooral als de onderneming niet bekend is bij het grote publiek. Volgens Labelinfo.be zijn er verschillende types keurmerken. Officiële labels worden door de overheid beheerd en worden gecontroleerd door externe controle-organisaties. Collectieve labels worden ingeroepen door een sector en worden eveneens gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan. Deze twee types zijn in principe zeer betrouwbaar. De zaak wordt iets complexer bij de indivi- duele labels, die door een fabrikant of distributeur in het leven worden geroepen. De onderneming kan haar label laten controleren door een extern, geaccrediteerd bureau. Andere privélabels worden niet onderworpen aan een onafhankelijke controle en geven dan ook geen sluitende garantie. Intussen groeit het aantal labels gestaag en dreigt de consument door het bos de bomen niet meer te zien. Welke waarde hecht hij aan keurmerken? "Hoe vaker hij het tegenkomt, hoe meer hij denkt dat het label betekenisvol is," aldus Gino Van Ossel, professor marketing aan de Vlerick Leuven Gent Management School. "De waarde hangt ook af van de criteria. Max Havelaar en FSC hebben bijvoorbeeld duidelijke normen." Maar voor de consument ligt de zaak niet altijd zo simpel. Begin dit jaar ontstond er wat ophef over het FSC-label voor papier- en houtproducten. In Brazilië zou een bosexploitant die het FSC-merk voert, de arbeids- en milieuregels met de voeten treden. En Max Havelaar wordt op één hoop gegooid met andere groene labels zoals Rainforest Alliance en UTZ. Nochtans spreken die twee labels zich niet uit over eerlijke handel. Volgens Van Ossel kunnen keurmerken deze toestanden vermijden door zich te profileren als een gewoon merk. "Het label moet worden ondersteund door een logo, een website, communicatie. Maar dat vraagt budgetten." Keurmerken blijven wel een manier voor kmo's om zich te onderscheiden van de concurrentie. Hieronder vindt u een greep uit het aanbod. Label. Qualitypro werd twee jaar geleden in het leven geroepen om huiseigenaren de zekerheid te geven dat ze voor verbouwingswerkzaamheden de juiste vakmensen aannemen. Niet alleen professionele kennis, maar ook financiële gezondheid is een criterium. Op 1 januari vervalt de verplichte registratie van aannemers en bestaat er geen ander middel meer om een bouwonderneming te beoordelen. Ondernemingen met dit label krijgen kortingen op verzekeringspremies (voor voertuigen en arbeidsongevallen) en op materialen. Van de bijna 90.000 bouwbedrijven in ons land hebben er zo'n 600 een Qualitypro-certificaat. Uitreikend orgaan. Qualitypro is een initiatief van het makelaarsnetwerk Illico Verbouwingen. Voorwaarden. De bedrijven moeten ingeschreven en geregistreerd zijn in de kruispuntdatabank en voldoen aan enkele vereisten, onder meer op het vlak van financieel en juridisch beheer, personeelsbeheer, verzekeringen en prijsoffertes. De bedrijven moeten een audit ondergaan en alle informatie geven die nodig is om in aanmerking te komen voor het label. Het label wordt jaarlijks hernieuwd. Controle. Qualitypro zegt de ondernemingen met het label regelmatig te controleren op basis van balanspublicaties, faillissementaangiften, juridische procedures, dagvaardingen van btw of Riziv en kwaliteitsenquêtes. Kosten. 650 euro per jaar. Contact: www.qualitypro.be Label. Staat dit label op de website van een internethandelaar, dan moet de consument bij hem veilig op afstand kunnen winkelen. Uitreikend orgaan. BeCommerce, de vereniging van bedrijven die verkopen op afstand. Voorwaarden. De leden van BeCommerce moeten een certificeringsproces doorlopen dat door Bureau Veritas wordt uitgevoerd. Webshops die het label verkrijgen, moeten zich houden aan de Belgische wetgeving over verkoop op afstand (wet op de handelspraktijken) en aan de deontologische code van BeCommerce en van de Belgian Direct Marketing Association. De internethandelaar moet informatie over zichzelf op de site geven (naam, adres, ondernemingsnummer), de verkoopvoorwaarden aangeven, de regels voor de bescherming van de privacy naleven en een veilige betaling garanderen. Controle. Een onafhankelijk controle-orgaan gaat na of een bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Consumenten kunnen naar het comité van toezicht van de Belgian Direct Marketing Association stappen. De overtreder riskeert een verwittiging, geldboete of uitsluiting. Kosten. 550 euro voor de audit. Contact. BeCommerce, Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden (BDMA). E-mail:info@becommerce.be, www.be-commerce.be. Het label. Een van de bekendste keurmerken is Fairtrade Max Havelaar. Producten met dit keurmerk zijn onder eerlijke voorwaarden in derdewereldlanden geproduceerd en verhandeld. Uitreikend orgaan. Max Havelaar. Het keurmerk is aangesloten bij Fairtrade Labelling Organizations. Voorwaarden. De door Max Havelaar gecertificeerde producten moeten voldoen aan normen die gelden voor de productie van de grondstoffen in de derdewereldlanden en voor de verkoop van de afgewerkte producten in onze contreien. Die normen zijn opgesteld door Fairtrade International. Controle. De controles worden uitgevoerd door Fairtrade Labelling Organizations. Deze organisatie controleert in de derdewereldlanden of de voorwaarden worden nageleefd. Ze kijkt ook kritisch naar de goederenstromen. Die moeten gescheiden zijn van de niet-fairtradestromen. In België neemt Max Havelaar de controle op zich. Kosten. Geen. Contact. Max Havelaar, Edingburgstraat 26,1050 Brussel, 02 894 46 20 Label. Qfor is een keurmerk voor opleidings- en consultingbedrijven. Er zijn gecertificeerde organisaties in onder meer België, Nederland, Spanje en Italië. Het label is gebaseerd op een klantentevredenheidsonderzoek en/of de analyse van processen en middelen. Uitreikend orgaan. In België reikt Management Information het keurmerk uit. Voorwaarden. Alle ondernemingen die zes maanden bestaan en die via trainers/consultants over minstens twee jaar ervaring beschikken, kunnen een aanvraag indienen om het Qfor-label te behalen. Wanneer een bedrijf het keurmerk krijgt, betekent dit dat ten minste 80 procent van de ondervraagde klanten tevreden is, of dat de processen die een effect hebben op de dienstverlening beantwoorden aan de norm. Controle. Het label is drie jaar geldig. Naar aanleiding van bijvoorbeeld een fusie is een nieuwe audit nodig. Kosten. De prijs van een audit hangt af van het type audit, de structuur en de grootte van de onderneming. De basisprijs ligt tussen 2700 euro voor een procesaudit en 3700 euro voor een klantenaudit. Contact. Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel, 02 414 25 00, audit @maninfo.be Label. Het keurmerk WebScan by Qfor van de federatie van webbedrijven garandeert transparantie over de aanpak, diensten en producten van de webontwikkelaar. Die kan een label behalen voor één of meerdere domeinen, zoals grafische diensten, webapplicaties, e-commerce, onlinemarketing en hosting. Uitreikend orgaan. Net als bij het gewone Qfor-label (zie hoger) reikt Management Information dit label uit. Controle. De audit gebeurt door Management Information. Aan de hand van enkele documenten moet de aanvrager de audit voorbereiden. Wie slaagt voor de audit, wordt op de website van FeWeb opgenomen, met een aanduiding van de domeinen waarvoor het label geldt en tot welke datum. Het label is drie jaar geldig. Kosten. De basisprijs is 1230 euro (inclusief één domein) en 1500 euro voor twee domeinen als het webbedrijf een eenmanszaak is. Elk extra domein kost 270 euro. Is er meer dan een persoon werkzaam, dan is de minimumprijs 1500 euro. Contact. Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, 09 324 77 71, info@feweb.be, www.feweb.be. Label. Het keurmerk staat op menig papierproduct, van enveloppen tot boeken. Ook op hout in doe-het-zelfzaken en op houten tuinmeubelen is het label te vinden. Het geeft aan dat de grondstof afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos. Uitreikend orgaan. FSC is de afkorting van Forest Stewardship Council, een internationale NGO die in 1993 is opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. In ons land wordt de organisatie vertegenwoordigd door FSC Belgium Fair Timber. Voorwaarden. Het gebruik van het FSC-logo kan alleen door bedrijven die in het bezit zijn van een FSC Chain of Custody-certificaat. De FSC-gecertificeerde producten moeten gescheiden blijven van de andere, vanaf de kap (ook de bossen worden gecertificeerd) tot de verwerking. Controle. FSC doet een beroep op onafhankelijke certificeringsorganisaties. Kosten. De kosten hangen af van de grootte van de onderneming. Een bedrijf met vijftien werknemers betaalt een certificeringskost van 750 euro. Voor grote bedrijven kan dat oplopen tot 2000 euro of meer. Contact. FSC Belgium Fair Timber, Dutselhoek 47, 3220 Holsbeek, 016 22 61 37, info@fsc.be, www.fsc.be AD VAN POPPEL"Een label moet worden ondersteund door een logo, een website, communicatie. Maar dat vraagt budgetten"