Sinds kort is Guy Roelandt directievoorzitter van de verzekeringspoot van Dexia ( DVV Verzekeringen en Dexia Insurance). De verzekeringsman bestempelt zichzelf als een "verkoper van beloften". "Die zijn moeilijk in beelden te vatten. Verzekeringsproducten zijn niet echt tastbaar materiaal."
...

Sinds kort is Guy Roelandt directievoorzitter van de verzekeringspoot van Dexia ( DVV Verzekeringen en Dexia Insurance). De verzekeringsman bestempelt zichzelf als een "verkoper van beloften". "Die zijn moeilijk in beelden te vatten. Verzekeringsproducten zijn niet echt tastbaar materiaal." De verzekeringsman is een oudgediende van DVV Verzekeringen, waar hij in 1976 zijn carrière startte als actuaris (iemand die de risico's in de sector becijfert). "Na het behalen van mijn universitair diploma wiskunde stevende ik onvermijdelijk af op een carrière in het onderwijs. Niet echt mijn ambitie. Toen heb ik mij maar gespecialiseerd in de actuariële wetenschappen."Al in 1993, net na zijn veertigste verjaardag, werd Roelandt directeur-generaal. "Mijn voorganger zei toen dat hij maar één probleem had met mijn benoeming: ik was te jong voor de job," herinnert Roelandt zich. "Die uitspraak bevat een bron van waarheid. Carrièrestappen moeten op het juiste moment komen." Het weerhield hem er niet van drie jaar later te promoveren tot gedelegeerd bestuurder en bestuursvoorzitter van DVV Verzekeringen.De geboren Antwerpenaar, die tot zijn eigen genoegen zijn sinjorenaccent heeft verloren in Leuven, wordt in zijn nieuwe functie verantwoordelijk voor de strategie na de fusie van DVV Verzekeringen en Dexia Insurance tot Dexia Verzekeringen. "Knutselen", zo omschrijft Roelandt zelf graag zijn taak. Hij verwijst naar zijn technische middelbare opleiding, die naar eigen zeggen een grote invloed op zijn leven had. Niet voor niets verbouwde Roelandt eigenhandig zijn huis. Tussen het bricoleren door haalt Roelandt af en toe de putter uit de kast om een balletje door zijn kantoor te slaan. Gedekt door een inboedel- en levensverzekering natuurlijk.A.G. [{ssquf}]Naam: Guy Roelandt (50). Is: Voorzitter directiecomité Dexia Verzekeringen.Vrije tijd: knutselen in huis, tennis, golf. Tussen het bricoleren door haalt de verzekeringstopman de putter uit de kast.