De toelatingsproef geneeskunde is de belangrijkste oorzaak van een groeiende schaarste aan tandartsen. Ook wie tandheelkunde wil studeren, moet slagen voor die toelatingsproef. Zoals bekend ligt het slaagpercentage relatief laag. Bovendien kiest wie wel slaagt meestal voor geneeskunde. Het resultaat is dat er jaarlijks slechts tachtig tandartsen afstuderen. Dat staat in contrast met een toenemende vraag en een flinke uitstroom als gevolg van de vergrijzing. Zo'n 64 procent van de Vlaamse tandartsen is ouder dan vijftig.
...