Het BIPT geeft alternatieve operatoren een zuurstofkuur door de internetverbindingen die ze bij Belgacom huren goedkoper te maken. Volgens BIPT-voorzitter Luc Hindryckx is er zo nieuwe hoop voor meer concurrentie en een grotere productdiversiteit in het Belgische breedbandlandschap. Het gaat om belangrijke prijsverlagingen, maar slechts voor een fractie van de markt.
...

Het BIPT geeft alternatieve operatoren een zuurstofkuur door de internetverbindingen die ze bij Belgacom huren goedkoper te maken. Volgens BIPT-voorzitter Luc Hindryckx is er zo nieuwe hoop voor meer concurrentie en een grotere productdiversiteit in het Belgische breedbandlandschap. Het gaat om belangrijke prijsverlagingen, maar slechts voor een fractie van de markt. Een operator die de lokale telefoondraad van Belgacom wil huren betaalt daarvoor nog maar 7,57 euro per maand. Op die koperdraad kan hij dan zijn eigen elektronica en diensten plaatsen. De nieuwe prijs ligt 20 procent onder het vorige tarief en alleen Oostenrijk en Nederland zijn nog goedkoper. Ook de prijs van de benodigde capaciteit dieper in het netwerk daalt merkelijk. Maar wat betekent een zuurstofkuur voor een patiënt die al aan het infuus ligt? Alternatieve operatoren hadden na het eerste kwartaal nog 8 procent van de Belgische internetaansluitingen en de trend was dalend. Minder dan een kwart van die 8 procent - dat is minder dan 2 procent van de markt - zit op de ontbundelde lijnen waarvan de prijs nu met 20 procent omlaag is gegaan. Het zijn vooral lefgozers die durven te investeren die zullen profiteren van de nieuwe tarieven. Het huren van de lokale koperdraad is kapitaalintensief en zelfs na jaren regulering nog vol valkuilen. Aan de andere kant is het de enige manier voor een provider om zich echt te differentiëren. Gedelegeerd bestuurder Tristan Dumont van Alpha Networks, de enige Belgische leverancier van digitale tv via DSL, is in de wolken over de prijsverlaging. Hij kan digitale tv over DSL leveren in beperkte geografische regio's omdat hij de koperdraad huurt en zijn eigen technologie inzet. Net zoals Marc Destrée, de gedelegeerd bestuurder van Destiny, die op afgehuurde koperdraad capaciteiten tot 100 megabit per seconde levert aan middelgrote bedrijven. Proaviders die de commerciële of gereguleerde aanbiedingen van Belgacom doorverkopen, krijgen met de nieuwe tarieven wat ademruimte, maar hun probleem blijft onopgelost. Zij kunnen relatief prijsgunstig internet verkopen, maar hun klanten lopen weg naar de televisiebundels van Belgacom of van de kabelaars. Belgacom weigert hun de middelen te geven voor tv-uitzendingen en het BIPT verplicht Belgacom daartoe niet. Telenet al evenmin. Einde verhaal. De nieuwe tariefbesluiten zijn nog gebaseerd op een verouderde marktanalyse uit januari 2008, die het bestaan van de kabeldistributeurs ontkende. In de volgende marktanalyse, op basis van het nieuwe Europese kader van 2007, wordt dat anders. Sommige landen zijn daar al klaar mee. Onder meer in Portugal en Oostenrijk heeft de toezichthouder sommige regionale markten, waar kabel en koperdraad elkaar beconcurreren, afgebakend en gedereguleerd. Het is dus niet ondenkbaar dat Vlaanderen straks een ander regelgevend regime krijgt dan Brussel of Wallonië. In afwachting heeft de regulator geen alternatief dan zuurstof te pompen in wat er als concurrentie overblijft. En hopen op ondernemers die de kansen grijpen. Door Bruno LeijnseAlternatieve providers krijgen met de nieuwe tarieven wat ademruimte, maar hun probleem blijft onopgelost.