Een joint venture bestaat uit twee of meer bedrijven die een nieuwe onderneming oprichten om een nieuw product of dienst te ontwikkelen, schaalvoordeel te creëren of een voet aan de grond te krijgen op een buitenlandse markt. Anders dan bij een 'gewone' contractuele samenwerkingsovereenkomst worden de betrokken partijen aandeelhouder van het nieuwe bedrijf en investeren ze er een deel van hun eigen vermogen in. "De joint venture wordt een bedrijf op zich, met een eigen management en een raad van bestuur, zegt Kristof Stouthuysen, Associate Professor aan Vlerick Business School. "Maar tegelijk is het ook weer geen onafhankelijk bedrijf en is er geen volledige integratie, zoals bij een overname of een fusie. Precies dat maakt een joint venture zo complex."
...