Vier dagen in een zakenkrant

Een jobadvertentie van een advocatenkantoor in een algemene krant is eerder een uitzondering dan de regel. De sector schrok even op van de advertenties die Linklaters eind januari publiceerde. Niet toevallig verschenen ze alleen in de zakenkranten De Tijd en L'Echo. De balies vragen dat "eventuele inlassingen enkel in daartoe geëigende publicaties worden opgenomen, met een gepaste vormgeving en op een geschikte plaats. Zakelijke toon en waarheidsgetrouw". Na vier opeenvolgende dagen was de campagne, die wat buzz moest creëren, ...

Een jobadvertentie van een advocatenkantoor in een algemene krant is eerder een uitzondering dan de regel. De sector schrok even op van de advertenties die Linklaters eind januari publiceerde. Niet toevallig verschenen ze alleen in de zakenkranten De Tijd en L'Echo. De balies vragen dat "eventuele inlassingen enkel in daartoe geëigende publicaties worden opgenomen, met een gepaste vormgeving en op een geschikte plaats. Zakelijke toon en waarheidsgetrouw". Na vier opeenvolgende dagen was de campagne, die wat buzz moest creëren, ten einde. Linklaters wil er verder niet over communiceren. Een advocaat is een zelfstandige. De zoektocht naar zijn droomjob verloopt anders dan bij andere afgestudeerden. Hij pluist geen jobsites uit, maar moet zich aandienen bij de Orde van Vlaamse Balies. Na het zweren van een eed kan hij een stageplaats zoeken voor drie jaar bij een advocaat met jarenlange beroepservaring. "Klop bij verschillende kantoren aan", adviseert de balie. "Vergelijk en zoek tips bij jonge advocaten." De vergoeding voor een voltijdse stage bedraagt 1200 euro per maand in het eerste jaar, en minstens 1700 euro vanaf het tweede stagejaar. Aan Franstalige kant noteren we lagere minima: 750 euro per maand in het eerste, 1000 euro in het tweede en 1250 euro in het derde stagejaar. Ook verder in de carrière zorgt de balie voor opleiding en bijstand op deontologisch vlak. Dat advocatenkantoren zelden of nooit reclame maken, mag niet verwonderen. De regels over wat ze over zichzelf mogen publiceren zijn weliswaar versoepeld in de afgelopen jaren, maar veel beperkingen blijven bestaan. Het reglement van zowel de Vlaamse als de Franstalige Orde van Advocaten is een lange opsomming van verboden. De algemene regel is dat reclame niet mag. Zeker wanneer ze bedoeld is om klanten te werven met vroeger behaalde informatie. De stafhouder van de Orde waakt over de toepassing van de deontologische regels en controleert bij een eventuele klacht. Ook zakenadvocatenkantoor Loyens & Loeff geeft aan dat een agressieve rekruteringspolitiek uitgesloten is. "Cold calling zoals bij andere bedrijven gebeurt, is uitgesloten in deze sector", zegt hr-manager Katrien Berghs. " Het is een ongeschreven regel dat advocaten niet op die manier rechtstreeks bij elkaar worden weggelokt. Dat zou de relaties met andere kantoren verstoren, en dus ook het behandelen van dossiers." Om de beste beginners aan te trekken, investeert het kantoor wel zwaar. "Selectie en opleiding zijn onze twee grootste hr-pijlers. We doen gerichte activiteiten op campussen in binnen- en buitenland, en organiseren zomerstages. Die leveren elk jaar het gros van de 700 kandidaturen op, waarvan we er in september minstens een tiental als stagiair laten starten." HANS HERMANS