Eenvoud maakt macht. Onder dat motto strijdt minister Vincent Van Quickenborne al enkele jaren tegen kafkaiaanse toestanden bij de Belgische overheid. Met succes, want volgens het Planbureau is in acht jaar de bureaucratie in ons land gehalveerd. Een belangrijk element in het streven naar meer administratieve vereenvoudiging is het beperken van de papieren rompslomp. Daarom zijn overheden - maar ook onder meer financiële instellingen en verzekeraars - massaal overgeschakeld naar elektronische alternatieven. Zoiets kan alleen maar als er streng gewaakt wordt over de beveiliging en de authenticiteit van digitale documenten en formulieren. Een oplossing voor dit probleem hoeven we niet ver te gaan zoeken: het Antwerpse Inventive Designers speelt met zijn nieuwste product IntelliStamp handig in op deze problematiek.
...

Eenvoud maakt macht. Onder dat motto strijdt minister Vincent Van Quickenborne al enkele jaren tegen kafkaiaanse toestanden bij de Belgische overheid. Met succes, want volgens het Planbureau is in acht jaar de bureaucratie in ons land gehalveerd. Een belangrijk element in het streven naar meer administratieve vereenvoudiging is het beperken van de papieren rompslomp. Daarom zijn overheden - maar ook onder meer financiële instellingen en verzekeraars - massaal overgeschakeld naar elektronische alternatieven. Zoiets kan alleen maar als er streng gewaakt wordt over de beveiliging en de authenticiteit van digitale documenten en formulieren. Een oplossing voor dit probleem hoeven we niet ver te gaan zoeken: het Antwerpse Inventive Designers speelt met zijn nieuwste product IntelliStamp handig in op deze problematiek. "Inventive Designers bouwt softwareoplossingen die bedrijven en overheden toelaten om op een gestructureerde en veilige manier te communiceren", zegt Geert Segers. Hij is er sinds een viertal jaar verantwoordelijk voor de strategische en tactische marketing. Daarnaast werkt hij actief mee aan de innovatie in het bedrijf. "Met ons product Scriptura kun je de hele documentenstroom in je organisatie beheren: van aanmaak over aflevering tot archivering. Alles is gebaseerd op open standaarden en is inzetbaar in eender welke IT-omgeving." Scriptura wordt onder andere gebruikt door een aantal banken voor hun rekeninguittreksels en portefeuilleoverzichten. Sinds kort heeft Inventive Designers een nieuw paradepaardje: de 'hybride' handtekening IntelliStamp. Met de opmars van de elektronische documenten groeide ook de noodzaak van een goede waakhond over de authenticiteit ervan -vooral dan bij officiële stukken. De 'klassieke' elektronische handtekening moest soelaas brengen, maar volgens Segers schiet die tekort: "Wat als zo'n document bijvoorbeeld afgedrukt wordt? Hoe kun je dan nog de echtheid ervan controleren? IntelliStamp is net ontworpen om deze kloof tussen digitale en papieren documenten te dichten. Het is eigenlijk een geëncrypteerde visuele stempel die steeds zichtbaar blijft. Hij versleutelt de informatie - zoals inhoud, datum en auteur - en kan op een eenvoudige manier ingescand worden. Zo kun je gemakkelijk de echtheid en de oorsprong van het document verifiëren. Het biedt je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld na te gaan of de inhoud ongewijzigd gebleven is na het printen. Kortom: onze oplossing gaat verder, waar de 'klassieke' elektronische handtekening stopt." IntelliStamp is dus een hybride oplossing: een stempel beveiligt zowel digitale als papieren documenten. Hij lijkt wat op een barcode, maar bevat blokjes in plaats van streepjes. Terwijl een barcode enkel een referentienummer weergeeft, bevat de IntelliStamp alle informatie van het originele document. Bovendien laat de oplossing toe om fraude te detecteren en te voorkomen bij bijvoorbeeld verblijfsvergunningen, documenten van het OCMW, attesten van het RIZIV en contracten. Volgens Segers is fraude een van de meest onderschatte kostenposten in een heleboel sectoren. "Er is bij de overheid dan ook een duidelijke vraag naar ons product. Momenteel loopt er een studie bij de Vlaamse steden en gemeenten om te bekijken in welke mate IntelliStamp kan worden geïntegreerd in het digitaal loket." Het is opmerkelijk hoe ver een kleine speler als Inventive Designers het in de markt van documentbeheer geschopt heeft. Het bedrijf is met bijna 30 werknemers veel bescheidener dan zijn internationale concurrenten. "Klein zijn heeft echter heel wat voordelen", zegt Segers. "Dankzij onze flexibiliteit en betrokkenheid slagen we er vaker in om grote deals binnen te halen." Inventive Designers is overigens een heus familiebedrijf. CEO Guy Dehond richtte het bedrijf op in 1994. In de loop der jaren werd zijn team versterkt door echtgenote Marcella (finance), dochter Joke (business development) en schoonzoon Klaas (CTO). Geert Segers is geen familie, maar hij onderkent wel de voordelen van een familiebedrijf. "De hechte samenwerking en de vlakke structuur houden het beslissingsproces erg soepel. We hoeven ook geen verantwoording af te leggen aan externe investeerders. Daardoor kunnen we onze eigen koers varen en dus sneller inspelen op de markt. Een familiebedrijf heeft natuurlijk ook enkele nadelen. Denk maar aan het typisch Vlaamse imago en aan de engere horizon voor contacten en netwerken. Deze tekortkomingen vangen wij op met externe bestuurders die hun strepen al verdiend hebben." Dat zijn Jan De Schepper (onder meer Nascom, Whitesoft en ADM), Patrick De Smedt (onder meer Option, Telindus en PNO Group) en Walter Van Pottelberge (onder meer DELA Investment Belgium, Flanders Fashion Institute en CVBA Record Credit Services). Op de Belgische markt kennen de meeste bedrijven intussen de oplossingen van Inventive Designers. Maar steeds vaker komt het bedrijf uit Hoboken ook over de vloer bij grote multinationals. Vandaag is Inventive Designers actief in meer dan dertig landen. De 350 klanten - goed voor ruim 65.000 eindgebruikers - worden ondersteund door een wereldwijd netwerk van resellers en partners. Hoewel de toepassingen in zowat elke sector kunnen worden gebruikt, zijn het voornamelijk financiële spelers en overheden die deel uitmaken van het klantenbestand. Doorgaans zijn het typisch bedrijven die grote hoeveelheden documenten produceren en veel klanten hebben. Voorbeelden zijn Dexia, Axa, ING, Bank Of America, Suncorp, de Rijksdienst voor Pensioenen, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en zelfs de Verenigde Naties. Maar wat als je belangrijkste klanten zich in de financiële sector bevinden, terwijl net daar de wereldcrisis ontstaat? "Dat hebben we onmiddellijk gevoeld", geeft Segers toe. "En het werd snel duidelijk dat wat later zowat alle sectoren de hand op de knip hielden. Zeker voor investeringsproducten. Bovendien kwam de crisis er voor ons net op het moment dat we zelf massaal moesten gaan investeren in onze jonge belofte IntelliStamp. Vandaag merken we echter een duidelijke verandering in de markt. Het herstel is immers gestart in de financiële sector en we zullen dan ook snel weer op kruissnelheid zijn. Afgezien van vorig jaar waren onze resultaten altijd heel positief. Bewijs hiervan zijn twee keer een Trends Gazelle, een Springbok en laureaat voor de Leeuw van de Export in de provincie Antwerpen." En wat brengt de toekomst voor Inventive Designers? "Onze kortetermijnvisie bestaat voor-namelijk uit de strategische uitbouw van ons partnerkanaal in Europa", zegt Segers. "En later ook in Noord-Amerika. Voorts blijft de lance-ring van IntelliStamp in verschillende sectoren een belangrijke uitdaging. Op lange termijn blijven we internationaliseren en innoveren. We hechten veel belang aan het opleidingsniveau van ons personeel. De creativiteit van de werknemers en de feeling voor entrepreneurschip leveren een voortdurende stroom aan innovatie. Als doel stellen we ook dat onze oplossingen wereldwijd aanvaarde standaarden worden. Zo'n langetermijnvisie is essentieel om crisismomenten te kunnen overwinnen. Als ondernemer moet je daar trouw aan blijven." Door roel van espen, FOTOGRAFIE pat verbruggenEen stempel beveiligt zowel digitale als papieren documenten. Hij lijkt wat op een barcode, maar bevat blokjes in plaats van streepjes.