Essenscia, de sectorfederatie van de chemiesector, pleit voor grotere inspanningen om de woningisolatie in ons land te verbeteren. Op die manier kan ons land de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. De federatie broedt daarbij op voorstellen om praktische bezwaren te elimineren, zoals gratis hotelverblijf voor mensen die hun woning laten isoleren.
...

Essenscia, de sectorfederatie van de chemiesector, pleit voor grotere inspanningen om de woningisolatie in ons land te verbeteren. Op die manier kan ons land de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. De federatie broedt daarbij op voorstellen om praktische bezwaren te elimineren, zoals gratis hotelverblijf voor mensen die hun woning laten isoleren. Yves Verschueren en Peter Claes, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en directeur-generaal van essenscia, wijzen erop dat de chemie in Vlaanderen 's werelds meest energie-efficiënte is. "De industrie doet haar werk", zegt Claes. "In Europa stijgt de CO2-uitstoot in de industrie niet meer. Het zijn de gezinnen en het transport, die daarvoor zorgen." België kan de CO2-uitstoot terugdringen door zwaar in te zetten op woningisolatie. Essenscia ziet daarbij heil in een samenwerking tussen de chemiesector die de isolatiematerialen produceert, banken en de overheid om de financiering van woningisolatie voor gezinnen te vergemakkelijken. "België zou de Kyotodoelstellingen kunnen halen alleen al door alle huizen te isoleren zoals in Scandinavië", zegt Claes. Die ziet ook ruimte voor echte partnerships tussen de sector en de overheid. "Een voorbeeld: een huis isoleren levert wel fiscale steun op, maar ergens wonen waar muren en ramen moeten worden uitgebroken, is geen pretje. Het zou een idee kunnen zijn dat wij met de chemie mensen tijdens die verbouwing op onze kosten in een hotel laten verblijven." Essenscia wijst er voorts op dat het ambitieuze EU-klimaatplan de kans verhoogt dat bedrijven activiteiten verplaatsen naar het buitenland. "Wij zijn voor een goed werkende emissiehandel. Maar nu is het een systeem met gaten in. Zullen we de sjeiks in het Midden-Oosten kunnen overtuigen om ook CO2-reducties door te voeren?", vraagt Claes zich af. "Zolang zij zeggen 'kom maar af met die energie-intensieve activiteiten', bestaat het gevaar voor een verhuizing van activiteiten. Daarom: whatever you do, do it globally." Dat de EU-Commissie zegt energie-intensieve sectoren die bloot staan aan scherpe internationale concurrentie - zoals de chemie - te willen ontzien, kan Claes en Verschueren niet geruststellen. Vooral omdat de Commissie daar ten vroegste in 2010 over beslist. "Wij hopen en denken dat we erbij zijn. Maar intussen laat je bedrijven twee jaar in het ongewisse. Het investeringsklimaat zal daar zeker onder lijden." Verschueren en Claes betreuren dat Europa veel te weinig de kaart trekt van onderzoek. Claes: "Als je naar een daling van 50 % of 80 % van de broeikasgassen wil, kan dat alleen maar met technologie. Energie-efficiëntieverbeteringen zorgen voor 1,2 tot 1,3 % per jaar. Reken maar uit hoe lang het duurt eer je aan 80 % komt. Stel echter dat je morgen ammoniak kan maken via biotechnologie in plaats van met aardgas, zal dat zorgen voor een gigantische sprong in de CO2-balans." Be. L/L.H.