De gemeente Evere telt ongeveer 30.000 inwoners en met een oppervlakte van 5 km2 strekt zij zich uit langsheen de oude Romeinse baan. In de gemeente ligt zo'n 50 ha groen, waaronder het Moeraske, het Dollegtpark en het Sint-Vincentiuspark. Beneden-Evere, of Oud-Evere, situeert zich rond de kerk van Sint-Vincentius en het kerkhof (ten noorden van de Leopold-III-laan), terwijl met Hoog-Evere de wijken rond de Leuvensesteenweg bedoeld worden.
...

De gemeente Evere telt ongeveer 30.000 inwoners en met een oppervlakte van 5 km2 strekt zij zich uit langsheen de oude Romeinse baan. In de gemeente ligt zo'n 50 ha groen, waaronder het Moeraske, het Dollegtpark en het Sint-Vincentiuspark. Beneden-Evere, of Oud-Evere, situeert zich rond de kerk van Sint-Vincentius en het kerkhof (ten noorden van de Leopold-III-laan), terwijl met Hoog-Evere de wijken rond de Leuvensesteenweg bedoeld worden. "Over de voorbije twaalf maanden merken we geen duidelijke stijging van de prijzen. We maken eerder een consolidatie mee na de stijging met 15 % die we de voorgaande jaren kenden. Voor een goed stuk nieuw vastgoed liggen de prijzen tussen 1375 à 1500 euro per bewoonbare vierkante meter en dat is nog niet overdreven. De topklasse is vrij zeldzaam in Evere, tenzij misschien rond de Leuvensesteenweg, waar eigenaars, niet zonder enige moeite overigens, recente gebouwen trachten te verkopen tegen prijzen in de buurt van 1625 euro per vierkante meter bewoonbare oppervlakte," vertelt Marc Vandroogenbroeck, bestuurder van Assist Service Immobilier. In Hoog-Evere is vooral de buurt van de Oudstrijderslaan, ten zuiden van het kerkhof van Brussel en de Navo, zeer gegeerd. Ook de tuinstad Tuinbouw, aangelegd in 1922 naar plannen van J.-J. Eggerickx, kent een duidelijk succes dat verklaard kan worden door de aanwezigheid van afgesloten woonerven omringd met groen (ten oosten van de Genèvestraat en de grens met Schaarbeek), maar ook door de nabijheid van de Ring en de grote supermarkten. "In een afgesloten, rustig en groen wooneiland gaat een mooie woning met drie gevels en een bewoonbare oppervlakte van 200 m2, vier fraaie slaapkamers en een garage van de hand voor meer dan 250.000 euro," bevestigt Marc Vandroogenbroeck. Bezuiden de Sint-Jozefskerk, op de grens met Sint-Lambrechts-Woluwe, pakt de groep ERA op dit ogenblik aan de Kolonel Bourgstraat uit met het project Chelsea Gardens, dat de bouw omvat van 35 appartementen met twee luxeslaapkamers, een groot terras en/of tuin en een zeer kwaliteitsvolle afwerking tegen een instapprijs van 94.075 euro. Daartegenover staat dat de imposante gebouwen uit de jaren zeventig nauwelijks nog belangstelling genieten. Ze zijn dan ook al ruim dertig jaar oud en de appartementen hebben te lijden onder technische tekortkomingen, met name warmteverlies en achterhaalde inrichtingen (keuken, badkamer). "Zelden zijn daar liefhebbers voor. De vraagprijzen worden dan ook moeilijk gehaald. Er moet allicht gezocht worden naar alternatieve oplossingen binnen een twintigtal jaar," waarschuwt Marc Vandroogenbroeck. De eengezinswoningen zijn intussen prijsvast. Het aantal beschikbare bouwgronden blijft beperkt. In de toekomst zou de gemeente moeten kunnen profiteren van de geplande ontwikkeling van de nabijgelegen zone-Haren die een uitstekende woonomgeving te bieden heeft. "De bouwgrond is er nog niet te duur, zodat ook jonge koppels er zich kunnen vestigen. Natuurlijk is een ommezwaai van de politieke besluitvorming nooit uit te sluiten," zegt Marc Vandroogenbroeck. De bevolking van de gemeente Evere groeide de voorbije tien jaar met 4000 inwoners. Naast de aanhoudende vraag door die inwijking, profiteert de vastgoedmarkt in het algemeen en de huurmarkt in het bijzonder van de aanwezigheid van de Navo. Ph.T.Het aantal beschikbare bouwgronden in Evere is beperkt.