De beursgang van bpost laat zich het best samenvatten als een exitformule voor het investeringsfonds CVC. Dat doet niets af aan het opmerkelijke traject van het Belgische postbedrijf. In een markt die wordt gekenmerkt door dalende postvolumes wist bpost zich van een traditioneel en lokaal postbedrijf om te turnen in een goed presterende onderneming die het midden houdt tussen een postbedrijf en een dienstenleverancier. Die prestatie blijkt ook uit het recentste rapport van Accenture over de internationale postmarkt.
...

De beursgang van bpost laat zich het best samenvatten als een exitformule voor het investeringsfonds CVC. Dat doet niets af aan het opmerkelijke traject van het Belgische postbedrijf. In een markt die wordt gekenmerkt door dalende postvolumes wist bpost zich van een traditioneel en lokaal postbedrijf om te turnen in een goed presterende onderneming die het midden houdt tussen een postbedrijf en een dienstenleverancier. Die prestatie blijkt ook uit het recentste rapport van Accenture over de internationale postmarkt. Accenture gebruikte voor zijn studie de publieke gegevens van 2011. Op basis daarvan vergeleek het de prestaties van 26 postbedrijven van over de hele wereld. Accenture ziet daarbij vier grote categorieën: de wereldwijde spelers die meer dan een kwart van hun omzet buiten hun thuismarkt boeken; regionale spelers die minstens 12,5 procent halen uit buurlanden; dienstenleveranciers op zoek naar diversificatie; en de traditionele, nationale postbedrijven. Bpost is een van de beste bedrijven in die laatste categorie. "We hanteren die categorieën al bijna vijf jaar", zegt Brody Buhler, managing director van de Global Postal Practice van Accenture. "De onderverdeling is stilaan aan vernieuwing toe. Ik zie nog drie grote groepen. De eerste zijn de bedrijven die volop voor differentiatie gaan, een tweede groep zet vooral in op pakjespost en een derde probeert marktaandeel af te nemen van regionale concurrenten. Een beetje zoals Post.nl. Dat wist een volumedaling van 6 procent te compenseren door in het Verenigd Koninkrijk marktaandeel in te pikken." Hoewel Accenture bpost beschrijft als een traditioneel bedrijf, dat dus vooral van klassieke post en zijn lokale markt afhangt, zeggen de adviseurs dat het bedrijf verandert. Tot op heden kwam bij bpost veel van de verbetering van het resultaat van personeelsreorganisaties en van een tariefverhoging. Structureel verschuift het ook. En daarbij hoort bpost tot de bedrijven die investeren in pakjespost. Zo stelt Accenture vast dat de toename van pakjespost in de totale inkomstenstroom nergens zo sterk is gestegen als bij bpost (+31 % in 2011). "De komst van e-commerce zal die tendens nog versterken", weet ook Hendrik De Wilde, managing director overheidssector Belux. "Tegenover vijf jaar geleden is bpost duidelijk opgeschoven in de richting van een dienstenleverancier op zoek naar innovaties en in de pakjespost." Het rapport legt nogal de nadruk op de noodzaak van een consumentgedreven strategie. De postbedrijven die vanuit de consument denken, zullen de winnaars zijn, zo valt het toekomstbeeld samen te vatten. "Historisch richtte iedereen zich op de afzender, maar de toekomstige winst zit vooral bij de ontvanger. De opdracht van de post wordt veel minder iets op een bepaald adres af te leveren, maar om te leveren op de plek waar de klant dat verkiest. Dat vergt een nauwe band met de consument. En wie op dat terrein goed positie kiest, kan marktaandeel van zijn concurrenten afsnoepen", zegt Buhler. ROELAND BYL