Grootouders kunnen een deel van hun vermogen rechtstreeks schenken of nalaten aan hun kleinkinderen in plaats van aan hun kinderen. Door hun vermogen te spreiden over meerdere erfgenamen, maken ze de erfdelen kleiner en daalt de erfbelasting.
...

Grootouders kunnen een deel van hun vermogen rechtstreeks schenken of nalaten aan hun kleinkinderen in plaats van aan hun kinderen. Door hun vermogen te spreiden over meerdere erfgenamen, maken ze de erfdelen kleiner en daalt de erfbelasting. Als grootouders hun kinderen overslaan, moeten ze wel rekening houden met de wettelijke reserve van hun kinderen. Ze kunnen hun kinderen niet onterven en mogen enkel het beschikbare deel aan hun kleinkinderen nalaten. Hebben ze één kind, dan is het beschikbare deel de helft van de nalatenschap. Hebben ze twee kinderen, dan is dat een derde; hebben ze drie of meer kinderen, dan is dat een vierde. De kinderen kunnen er wel mee akkoord gaan dat hun ouders een deel van hun reserve aan hun kleinkinderen schenken, maar wettelijk kunnen ze daar tijdens het leven van hun ouders geen afstand van doen. Ze kunnen hun reserve dus altijd nog opeisen. Professor Michel Maus heeft een voorbeeld berekend. Stel dat u twee kinderen hebt. Uw zoon heeft twee kinderen en uw dochter drie. U bezit een roerend vermogen van 800.000 euro. Maakt u geen testament, dan erft elk kind 400.000 euro. In Vlaanderen moeten ze daarop ieder 60.000 euro erfbelasting betalen (in Wallonië 62.250 euro en in Brussel 61.300 euro). Samen betalen ze 120.000 euro (124.500 euro in Wallonië en 122.600 euro in Brussel). Als uw kinderen later overlijden, moeten uw kleinkinderen nog eens 57.000 euro erfbelasting betalen op dat vermogen (in Wallonië 60.249 euro en in Brussel 56.749 euro). Maakt u een testament op waarin u uw hele vermogen van 800.000 euro rechtstreeks doet toevallen aan uw vijf kleinkinderen, dan erft elk kleinkind 160.000 euro. Ieder draagt daarop in Vlaanderen 11.400 euro erfbelasting af (in Wallonië 11.650 euro en in Brussel 10.450 euro). Samen betalen uw vijf kleinkinderen 57.000 euro (in Wallonië 58.250 euro en in Brussel 52.250 euro). De belastingbesparing is 120.000 euro (126.499 euro in Wallonië en 127.099 euro in Brussel). Grootouders kunnen ook kiezen voor tussenoplossingen. Zo kunnen ze hun vermogen schenken aan hun kleinkinderen met als last dat ze een bepaald inkomen moeten afdragen aan hun ouders. De grootouders kunnen ook een testament opmaken, waarin ze het vruchtgebruik van hun vermogen nalaten aan hun kinderen en de blote eigendom aan hun kleinkinderen. JOHAN STEENACKERSAls grootouders hun kinderen overslaan, moeten ze wel rekening houden met de reserve van hun kinderen.