Zoals we eind 2008 hadden voorspeld (Cash nr. 49 van 04/12/08), heeft IPTE ingrijpende maatregelen moeten nemen om te kunnen overleven. Het bedrijf zag zich gedwongen om zijn automatiseringsdivisie (evenals het merk IPTE) te verkopen aan Vladimir Dobosch en Huub Baren, twee aandeelhouders en beheerders van IPTE. Die verkoop leverde nauwelijks 2 miljoen euro op en verplichtte de groep ertoe om een minderwaarde van 17 miljoen euro te boeken. IPTE moest die maatregel wel nemen, gezien de zware verliezen waarmee de divisie kampte (8 miljoen euro in 2009). De raad van bestuur besliste ook om voortaan onder een nieuwe naam door het leven gaan: Connect Group.
...

Zoals we eind 2008 hadden voorspeld (Cash nr. 49 van 04/12/08), heeft IPTE ingrijpende maatregelen moeten nemen om te kunnen overleven. Het bedrijf zag zich gedwongen om zijn automatiseringsdivisie (evenals het merk IPTE) te verkopen aan Vladimir Dobosch en Huub Baren, twee aandeelhouders en beheerders van IPTE. Die verkoop leverde nauwelijks 2 miljoen euro op en verplichtte de groep ertoe om een minderwaarde van 17 miljoen euro te boeken. IPTE moest die maatregel wel nemen, gezien de zware verliezen waarmee de divisie kampte (8 miljoen euro in 2009). De raad van bestuur besliste ook om voortaan onder een nieuwe naam door het leven gaan: Connect Group. Om zijn balans te herstellen, is Connect Group van plan om een converteerbare obligatielening uit te geven voor een bedrag tussen 2 en 5 miljoen euro. De belangrijkste modaliteiten van die lening werden al onthuld: een looptijd van zes jaar, een rente van 6 % en een conversieprijs van (maximaal) 2 euro (of 70 % van de hoogste biedprijs over de laatste 30 dagen voorafgaand aan de dag van de uitoefening van de conversie). De verwatering op de vervaldag kan dus relatief groot zijn als de lening de kaap van 5 miljoen euro haalt. In dat geval kunnen er op zijn minst 2,5 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven, wat neerkomt op een verwatering van 26,5 % (momenteel zijn er 6,934 miljoen aandelen in omloop). Ondanks die negatieve elementen mogen we niet uit het oog verliezen dat de activiteiten die Connect Group heeft verkocht 'slechts' 30 % van de omzet uitmaakten en dat de koers van het aandeel slechts één vijfde bedraagt van de hoogste koers eind 2007, begin 2008. Het bedrijf berust in feite op de oude divisie Contract Manufacturing, die ervoor zorgt dat het tot de grootste Europese dienstenleveranciers behoort op het vlak van bekabeling en montage van modules. Connect Group heeft 2009 afgesloten met een recurrent nettoresultaat (dus exclusief de divisie Automatisation) van -3,14 miljoen euro, een verlies dat te wijten is aan de economische recessie (omzetdaling van 27 %). De cijfers van 2008 aangepast aan de nieuwe perimeter wijzen op een nettowinst van 4,81 miljoen euro, wat neerkomt op een koers-winstverhouding van amper 3 voor 2008 (exclusief het verwateringseffect door de converteerbare lening op de vervaldag). Het jaar 2009 was niet op alle vlakken teleurstellend. Zo heeft Connect Group nieuwe klanten aangetrokken en is het orderboek licht gestegen van 53,5 miljoen euro eind 2008 naar 55,0 miljoen euro op 31 december 2009, een teken dat de activiteiten herstellen. Ondanks het redelijk risicovolle profiel (vanwege de onzekerheid rond de converteerbare lening en de hoge schuldgraad), heeft het aandeel Connect Group ongetwijfeld potentieel. Als we ons baseren op een winst van 3 miljoen euro - die in 2011 kan worden bereikt - en een obligatielening van 5 miljoen euro geconverteerd naar 2 euro per aandeel, verkrijgen we een verwaterde winst van 0,32 euro per aandeel, die de koers van 3 euro zeker rechtvaardigt. Beleggers die geen moeite hebben met een hoger dan gemiddeld risico kunnen dus profiteren van een koersterugval onder 2,15 euro om zich te positioneren in Connect Group. (C) Door Cédric BoitteConnect Group - het vroegere IPTE - trok in 2009 nieuwe klanten aan. Het orderboek steeg met 1,5 miljoen euro.