"In deze fase van de Europese ontwikkelingen praten wij met geen enkele partij over fusies of zeer nauwe samenwerking." Het antwoord van Heemskerk naar zijn interesse in KBC laat geen ruimte voor interpretatie. "Ik kan me de reactie van de toezichthouders al voorstellen: 'wat moet dat nou, weer een Belgisch-Nederlandse combinatie?' Dat is niet logisch als men net beslist heeft om Fortis uit elkaar te halen."
...

"In deze fase van de Europese ontwikkelingen praten wij met geen enkele partij over fusies of zeer nauwe samenwerking." Het antwoord van Heemskerk naar zijn interesse in KBC laat geen ruimte voor interpretatie. "Ik kan me de reactie van de toezichthouders al voorstellen: 'wat moet dat nou, weer een Belgisch-Nederlandse combinatie?' Dat is niet logisch als men net beslist heeft om Fortis uit elkaar te halen." Volgens Heemskerk mogen we de grote Europese bankenconsolidatie, zeker de eerstkomende jaren, uit ons hoofd zetten. "We zitten terug op af. Toen ik 40 jaar geleden begon, was Amro een nationale bank. En aangezien het voorbije jaar aangetoond is dat alleen nationale overheden banken redden, zitten we weer in dit scenario. De Europese bankenconsolidatie, waarvan ook ik tot voor een paar jaar voorspelde dat ze voor de deur stond, is minstens voor eventjes uitgesteld. Het is op dit moment ieder voor zich." Heemskerk wijst erop dat er een consensus is bij de Europese ministers van Financiën dat banken weer kleiner moeten worden zodat nationale overheden - als het nog eens nodig mocht zijn - ze gemakkelijker kunnen redden. "Daar is iets voor te zeggen. Ik vind het spijtig hoe het met Fortis gelopen is, maar ik snap de omstandigheden wel. Hoe leg je aan de Belgische belastingbetaler uit dat je een Nederlandse bank gaat redden en vice versa? Maar het gevolg is wel dat we de komende jaren gaan naar een model van nationaal opererende banken die buiten hun landsgrenzen alleen nicheactiviteiten ontwikkelen." Maar stel dat KBC weer in zwaar weer komt, stel dat de Belgische bank een nieuwe kapitaalronde nodig heeft en aanklopt bij Rabobank, wat dan? "Stel dat dat zo zou zijn, dan zullen de Nederlandse toezichthouder en de minister van Financiën dat heel kritisch bekijken, gewoon omdat er dan in Nederland weer iets ontstaat wat men met Fortis net vermeden heeft: dat er een groot stuk risico, waar de Nederlandse belastingbetaler part noch deel in heeft, toch door Nederland gedragen moet worden. En andersom geldt precies hetzelfde. Ik denk echt dat je grensoverschrijdende bankenfusies voorlopig kunt vergeten in Europa." Spijtig vindt hij het wel, beklemtoont de Rabo-man. "Persoonlijk geloof ik in samenwerking over de landsgrenzen heen. Met een Europese depositogarantieregeling, een Europees fonds of een Europese toezichthouder was het misschien anders gelopen. Eigenlijk moeten we daar dringend werk van maken, zo niet dreigen we allemaal weer te verworden tot nationale banken. Wat dan weer kansen gaat bieden aan de Amerikanen of de Chinezen om straks de grote Europese industrieën te financieren."