Obligaties hebben een hoge drempel voor particuliere beleggers. Het belangrijkste obstakel zijn de hoge inlegkosten, die 50.000 tot 100.000 euro kunnen bedragen. Dat maakt diversificatie moeilijk. Bovendien is het voor een particuliere belegger niet eenvoudig om de kwaliteit van een obligatie te beoordelen door de soms complexe financieringsstructuren. Het is voor hem ook lastig om de evolutie van de ratings van de kredietbeoordelaars te volgen. Een gemengd fonds kan dan een interessant alternatief zijn. De grootste troef van zulke producten is hun obligatiebeheer. Schuldpapier maakt deel uit van elke portefeuille, ongeacht de omvang van het vermogen of de graad van risicoaversie.
...

Obligaties hebben een hoge drempel voor particuliere beleggers. Het belangrijkste obstakel zijn de hoge inlegkosten, die 50.000 tot 100.000 euro kunnen bedragen. Dat maakt diversificatie moeilijk. Bovendien is het voor een particuliere belegger niet eenvoudig om de kwaliteit van een obligatie te beoordelen door de soms complexe financieringsstructuren. Het is voor hem ook lastig om de evolutie van de ratings van de kredietbeoordelaars te volgen. Een gemengd fonds kan dan een interessant alternatief zijn. De grootste troef van zulke producten is hun obligatiebeheer. Schuldpapier maakt deel uit van elke portefeuille, ongeacht de omvang van het vermogen of de graad van risicoaversie. Maar terwijl klassieke obligatiefondsen het door de renteverhogingen lastig hebben om rendement te halen -- de waarde van de obligaties daalt -- kunnen gemengde fondsen de impact daarvan beperken. Zo kunnen ze beleggen in aandelen als ze verwachten dat de beurzen stijgen. Of ze investeren in de monetaire markt, waar de korte looptijden de impact van de rentevoeten tenietdoet. Maar het ene fonds is het andere niet. We stellen de filosofie van vijf hoog aangeschreven, gemengde fondsen voor, die vier of vijf Morningstar-sterren hebben. Petercam Balanced Defensive Growth, het enige Belgische fonds in onze selectie, werd opgericht in juni 2007, net voordat de markten hun hoogtepunt bereikten en de crisis toesloeg. Toch heeft beheerder Johan Van Geeteruyen sinds dat jaar een winst van meer dan 15 procent gerealiseerd. Daar is hij in geslaagd door het percentage aandelen in de portefeuille te beperken tot maximaal 40 procent. Vandaag staat hij opnieuw positief tegenover aandelen, wat verklaart waarom hij bijna maximaal in dat segment is belegd. Wat de obligaties betreft, heeft het fonds vorig jaar een deel van zijn investment-gradeobligaties (bedrijfsobligaties met een goede rating) ingeruild voor overheidsobligaties van landen uit de Europese periferie, die nog altijd een aantrekkelijke rente bieden. Het geannualiseerde rendement van het fonds over de afgelopen vijf jaar draait rond 7,6 procent. Eveneens opmerkelijk is dat het fonds vooral is belegd in Europa, ook al zijn er geen geografische beperkingen (70 % in de eurozone). Isin-code: BE0947140324 (kapitalisatie) Morningstar: **** Carmignac Patrimoine is een van de bekendste gemengde fondsen. Het is ook een van de meest indrukwekkende, met bijna 22 miljard onder beheer -- een succes dat de Franse beheerder vooral dankt aan zijn prestaties. De waarde van het fonds is sinds zijn oprichting in 1987 meer dan verzevenvoudigd, ook al mag het gewicht van aandelen maximaal 50 procent bedragen. Over tien jaar bedraagt het jaarrendement 6,45 procent, wat 2,10 procent meer is dan zijn referentie-index. Didier Saint-Georges, een lid van het beleggingscomité van Carmignac, schrijft die prestaties toe aan de goede inschatting van de risico's in crisisperiodes. Bovendien hebben de beheerders een langetermijnvisie op de grondstoffencyclus, de ontwikkeling van de opkomende landen en de lage rente. Saint-Georges wijst erop dat hij de duration van de portefeuille -- die de gemiddelde looptijd, en dus ook de gevoeligheid voor renteontwikkelingen bepaalt -- actief beheert. Hij focust op overheidspapier uit de landen van de Europese periferie en op -- vooral financiële -- bedrijfsobligaties om rendement te genereren. Carmignac vindt dat de obligatiemarkten, na dertig mooie jaren, door de continue daling van de rente voor een moeilijke periode staan. Dat vergt van de beheerders meer flexibiliteit. Isin-code: FR0010135103 (kapitalisatie) Morningstar: **** In tegenstelling tot Carmignac Patrimoine, dat een kapitalisatiefonds is, is de doelstelling van JPM Global Income, een fonds van JP Morgan, om beleggers een driemaandelijkse coupon uit te keren via gediversifieerde beleggingen: in aandelen, obligaties, vastgoed, converteerbare obligaties, preferentiële aandelen en beleggingen in de opkomende landen en de Amerikaanse hypotheekmarkt. Sinds zijn oprichting eind 2008 heeft het fonds een geannualiseerd rendement van 12 procent gehaald. Daarmee blijft het weliswaar onder zijn referentie-index, maar de volatiliteit was wel veel lager. Momenteel bedraagt het brutodividendrendement 4,9 procent. De Verenigde Staten vertegenwoordigen nog altijd het gros van de beleggingen, maar toch ziet het beheerteam ook kansen in Europese dividendaandelen. Om het hoofd te bieden aan de stijging van de rente heeft het fonds volgens Michael Schoenhaut, beheerder bij JP Morgan, ingezet op obligaties uit Zuid-Europa (Italië, Spanje, Portugal). Het heeft ook zijn beleggingen uitgebreid in nicheklassen die ontoegankelijk zijn voor Europese beleggers, zoals Amerikaanse hypothecaire kredieten. Isin-code: LU0395794307 (distributie) Morningstar: ***** DNCA Invest Eurose is het defensiefste fonds van onze selectie, met een maximum van 35 procent aandelen. Maar het hoeft niet onder te doen in prestaties, met een geannualiseerd rendement van 8,2 procent over de afgelopen vijf jaar. Philippe Champigneulle, een van de fondsbeheerders, zegt dat het fonds tussen 2009 en 2013 heeft geprofiteerd van de goede prestaties van de obligatiemarkten door de aanhoudende daling van de rente. Momenteel is het obligatiesegment van het fonds vooral gericht op effecten met een looptijd van minder dan twee jaar (50 % van het obligatiegedeelte) en op Spaanse en Italiaanse overheidsobligaties (15 %). Het aandelensegment is pijlsnel gestegen van 2 procent midden 2009 tot 25 procent, waardoor het fonds heeft geprofiteerd van de hausse van de beurzen. "In aandelen zoeken we vooral waarden die noteren met een korting", zegt Philippe Champigneulle. "Daarnaast is het dividendrendement een belangrijk selectiecriterium." Het fonds belegt bijna exclusief in de eurozone. Van onze selectie van vijf fondsen heeft het sinds begin dit jaar de beste prestatie neergezet, met een stijging van 2,8 procent. Isin-code: LU0284394235 (kapitalisatie) of LU0641748271 (distributie) Morningstar: ***** Ethna Aktiv, het topfonds van Ethenea, blinkt uit door zijn regelmaat, met een gemiddeld geannualiseerd rendement van 7,5 procent op tien jaar, en van 7,3 procent op vijf jaar. Beheerder Guido Barthels schrijft die uitstekende prestaties vooral toe aan het goede beheer van de activaklassen: de geld- en deviezenmarkt, obligaties en aandelen (beperkt tot maximaal 49 % van de activa). In obligaties ziet Guido Barthels nog kansen, vooral in obligaties met een looptijd van tien jaar in dollar. Die bieden 1 procent meer rendement tegenover de euro, terwijl de afdekking van het wisselkoersrisico vrijwel niets kost. Ook Barthels belegt in overheidsobligaties van landen uit de Europese periferie. De evolutie van de conjunctuur en het gedrag van de Europese Centrale Bank wijzen er volgens hem op dat het renteverschil van die landen met Duitsland verder daalt. In aandelen focust Ethna Aktiv op grote kapitalisaties, om de risico's te beperken.Isin-code: LU0431139764 (kapitalisatie) Morningstar: *****CÉDRIC BOITTE