Wie bedrijfsgrond, een handelspand of kantoorruimte zoekt in de regio Mechelen, wordt binnenkort elektronisch in de watten gelegd. In het kader van het Strategisch Plan Arrondissement Mechelen (Spam) wordt gewerkt aan een centrale databank die alle vestigings- en expansiemogelijkheden inzake bedrijfsruimten en -percelen digitaal in kaart brengt.
...

Wie bedrijfsgrond, een handelspand of kantoorruimte zoekt in de regio Mechelen, wordt binnenkort elektronisch in de watten gelegd. In het kader van het Strategisch Plan Arrondissement Mechelen (Spam) wordt gewerkt aan een centrale databank die alle vestigings- en expansiemogelijkheden inzake bedrijfsruimten en -percelen digitaal in kaart brengt."Het idee past in het kader van de hefboomprojecten die de Vlaamse regering mee ondersteunt", zegt Jan Hendrickx, Spam-coördinator economische expansie. "Wie vandaag in het Mechelse op zoek is naar een vaste stek, moet zelf tal van bronnen raadplegen. De Kamer van Koophandel, notarissen, gemeentebesturen, de intercommunale Igemo, onroerend goedkantoren, de GOM en vele anderen. Vaak is de vergaarde info fragmentarisch en niet up to date." Via één centrale databank wil hij werken aan complete en actuele informatie over uitbreidingsmogelijkheden in de streek. Dibam was geboren, de Dynamische Inventaris van de Bedrijfsterreinen van het Arrondissement Mechelen. Die invenaris bevat de oppervlakte, ligging, situering, nabijheid van openbaar vervoer en waterwegen, wijze van verwerving (in het geval van grond), kostprijs, contactpersoon en coördinaten, stedebouwkundige voorschriften en aanwezige nutsvoorzieningen. Voor panden worden zelfs de indelingsmogelijkheden van het gebouw meegedeeld, de aanwezige nutsvoorzieningen en wie de buren zijn. Het project moet worden gesubsidiëerd (13,7 miljoen frank) door de Vlaamse regering, Igemo en de provincie Antwerpen."We werken volop aan de communicatie tussen de betrokken partijen, een cruciale factor," aldus Hendrickx. "Iedereen zal op een gestandaardiseerde manier info moeten doorspelen en slechts één contactpersoon zal die info verwerken. Elk perceel of pand krijgt een uniek referentienummer zodat verwarring uitgesloten is. Alleen zo kan het lukken."De eerste reactie van de Vlaamse overheid was alvast positief. Die ziet het als een pilootproject. Hendrickx: "De methodologie kan als referentiepunt dienen voor een dynamische inventaris voor heel Vlaanderen."Begin dit jaar werd een case study gestart in Duffel, in samenwerking met tweedejaarsstudenten bedrijfsmanagement van de Antwerpse Karel De Grote Hogeschool. Hoe het er concreet aan toe zal gaan, is nog niet helemaal uitgemaakt. Hendrickx vertolkt het standpunt van Igemo, waarvan hij directeur is: "Als je ervan uit gaat dat het de bedoeling is investeerders naar Mechelen te lokken, zou het gebruik gratis moeten zijn. De gegevens zouden vrij toegankelijk moeten zijn voor alle potentiële investeerders. Daar is het Internet natuurlijk het gedroomde medium voor."