Tot voor enkele jaren was Jef Van In een nobele onbekende. Een bankier die het eerste deel van zijn carrière doorbracht in de afdeling Structured Finance van de Bank Brussel Lambert (BBL, de voorloper van ING België) en daarna Sumitomo Bank Brussel. Na drie jaar voor de Japanners te hebben gewerkt, keerde hij terug naar ING België, om er aan de slag te gaan in retail- en private banking.
...

Tot voor enkele jaren was Jef Van In een nobele onbekende. Een bankier die het eerste deel van zijn carrière doorbracht in de afdeling Structured Finance van de Bank Brussel Lambert (BBL, de voorloper van ING België) en daarna Sumitomo Bank Brussel. Na drie jaar voor de Japanners te hebben gewerkt, keerde hij terug naar ING België, om er aan de slag te gaan in retail- en private banking. In 2006 nam zijn loopbaan een nieuwe wending. ING Bank vroeg hem naar Oekraïne te gaan om er een retailbank van nul op te starten. "In die periode trokken veel West-Europese banken naar Oost-Europa", vertelde hij daarover in een interview in Trends. "Het IMF en de OESO voorspelden een economische groei van 8 tot 10 procent per jaar. Maar die is er nooit gekomen. En de rente, die in 2006 nog hoog stond, is de jaren daarna beginnen te dalen." Na de aanvankelijke succesvolle lancering zag Van In zich in 2009 genoodzaakt ING Bank Oekraïne snel weer te sluiten. "De financiële crisis dwong ING zich terug te plooien en de budgetten terug te schroeven. Er zat niets anders op dan de bank te sluiten." Van In keerde terug naar België, waar ING hem vroeg een onlineplatform op poten te zetten voor de distributie van financiële producten voor bedrijfsklanten. In februari 2011 werd hij door AXA aangetrokken als CEO van AXA Bank Europe. Ook AXA had in 2007 beslist zijn bankactiviteit uit te breiden richting Oost-Europa. De Franse groep zag in Van In de geschikte man om die strategie terug te draaien. De Antwerpenaar sloot de bankfilialen in Zwitserland, Tsjechië en Slowakije. De activiteiten in Hongarije liet hij uitdoven, om ze begin vorig jaar te verkopen aan OTP. Tussendoor liet de handelsingenieur en bezitter van een MBA-diploma zijn oog vallen op een ander onderdeel van AXA Bank Europe: de Belgische bankactiviteiten. AXA Bank was in de jaren negentig ontstaan uit de fusie van Anhyp en Ippa. Als het nummer zes op de Belgische markt haalde de bank echter onvoldoende rendement. Bovendien moest ze geherkapitaliseerd worden om te slagen in de stresstesten van 2014. Van In lanceerde een reorganisatieplan om de rendabiliteit van de bank te verbeteren. De productiviteit werd met 15 procent opgevijzeld door de lonen af te toppen, het aantal vakantiedagen te verminderen, en 150 van de 850 personeelsleden te laten afvloeien. De herstructurering bij AXA Bank zette veel kwaad bloed bij medewerkers en zelfstandige agenten. "AXA Bank legde ons tarieven op, waardoor we nauwelijks nog konden concurreren", getuigt een agent. "Elke beslissing stond in het teken van de kostenbesparingen, commerciële groei werd onmogelijk. Uit alles bleek een autoritaire stijl en een gebrek aan respect." Rudi Deruytter, een oud-collega bij ING en nu CEO van CKV Bank, omschrijft Van In als de ideale man om de kosten naar beneden te brengen: "Maar of hij ook een expansie- of groeiverhaal kan realiseren? Dat heeft hij nog niet bewezen. Objectief bekeken is hij wel de juiste man op het juiste moment om AXA België aan te pakken." Het is een publiek geheim dat AXA België een grote en logge organisatie is, die in een te ruime infrastructuur huist. Volgens een woordvoerder liggen de lonen bij AXA België tot 20 procent boven het gemiddelde in de Belgische verzekeringssector. Van In, die pas enkele maanden geleden de Nederlander Frank Koster opvolgde aan het hoofd van AXA België, laat er geen gras over groeien. De verzekeraar schrapt de volgende twee jaar 650 van de 4300 banen, en een aantal regionale kantoren gaat dicht. De vakbonden noemen Van In een ordinaire costcutter. Zij hebben ook moeite met zijn stijl: "Hij vertrekt van zijn eigen grote gelijk. Of hij luistert naar anderen, zal nog moeten blijken." De sociale onderhandelingen over de herstructurering zijn volop bezig. Een medestander van Van In formuleert het anders: "Je kunt voor of tegen hem zijn, maar hij is wel een man die een duidelijke richting aangeeft, zodat iedereen weet wat van hem verwacht wordt. Die herstructurering is overigens onvermijdelijk. AXA België is het slachtoffer van de lage rente en van historische contracten die soms levenslang een hoge rente garanderen." AXA België heeft vooral een probleem in levensverzekeringen. Die activiteit maakte vorig jaar 189 miljoen euro verlies. De verzekeraar gaat dan ook geen nieuwe individuele levens- of beleggingsverzekeringen (tak21 en tak23) meer verkopen. "De wereld verandert en je moet je aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden", is niet toevallig een van de favoriete oneliners van Jef Van In. PATRICK CLAERHOUT, ILLUSTRATIE JENS CLAESSENS"De wereld verandert en je moet je aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden"