In het Gentse Universitair Ziekenhuis komt eindelijk een arts in het bestuurderszitje. Hoofdarts Francis Colardyn (59) ijverde daar al jaren voor. Bij het artsenkorps leefde al langer de wens om een vinger in de pap van het algemene beleid te hebben. Dat de raad van bestuur Colardyn nu de rol toewijst, vindt hij niet abnormaal. "Het is logisch dat artsen een grotere rol in het bestuur gaan spelen," vindt Colardyn....

In het Gentse Universitair Ziekenhuis komt eindelijk een arts in het bestuurderszitje. Hoofdarts Francis Colardyn (59) ijverde daar al jaren voor. Bij het artsenkorps leefde al langer de wens om een vinger in de pap van het algemene beleid te hebben. Dat de raad van bestuur Colardyn nu de rol toewijst, vindt hij niet abnormaal. "Het is logisch dat artsen een grotere rol in het bestuur gaan spelen," vindt Colardyn. "En ik leek de aangewezen man omdat ik hier al vijf jaar hoofdarts was." Hij is bovendien professor aan de Universiteit Gent en eigenlijk al heel zijn leven verbonden aan het universitaire ziekenhuis van de Oost-Vlaamse hoofdstad. In 1976, onmiddellijk na zijn legerdienst, begon hij er als arts en coördinator van de eenheden intensieve zorgen, brandwonden en spoedopname. Colardyn: "Eigenlijk kreeg ik toen al interesse voor de beleidskant van het ziekenhuis. Daarna is mijn betrokkenheid bij het management van het ziekenhuis alleen maar gegroeid."Voor het ziekenhuis is de nieuwe gedelegeerd bestuurder meteen ook het startschot van een nieuwe aanpak. Tot op heden was de impact van de hoofdarts op het structurele beleid van een ziekenhuis redelijk beperkt. De gedelegeerd bestuurder had zowat alle touwtjes in handen. "Niet dat ik allemaal artsen in de bestuursfuncties wil hebben," benadrukt Colardyn. Colardyn zal een tandem vormen met de financiële topman die het UZ boekhoudkundig zal opvolgen. Een derde topman moet de brug slaan met de faculteit Geneeskunde van de Gentse universiteit. Het UZ Gent heeft immers een dubbele identiteit: ziekenhuis en opleidingscentrum. "Uit internationaal onderzoek blijkt trouwens dat in België het academische luik 10 of 15 % te weinig wordt gefinancierd," benadrukt de nieuwe gedelegeerd bestuurder. "Terwijl de maatschappelijke rol van een academisch centrum juist heel belangrijk is."De tijd dat het universitaire ziekenhuis van Gent rode cijfers schreef, is intussen ver verleden tijd. Dat is te danken aan de voorganger van Colardyn, die eind vorig jaar ontslag nam: Eric Engelbrecht. Francis Colardyn (59).Wordt: gedelegeerd bestuurder UZ Gent. Vrije Tijd: Geen. Probeert de lift te vermijden om in conditie te blijven. R.B."Het is logisch dat artsen een grotere rol in het bestuur gaan spelen."