In de Verenigde Staten hebben niet-universitairen een grotere kans om te sterven dan universitairen, en de kloof wordt almaar groter. Dat staat in een paper van de Princ...

In de Verenigde Staten hebben niet-universitairen een grotere kans om te sterven dan universitairen, en de kloof wordt almaar groter. Dat staat in een paper van de Princeton-economen Angus Deaton en Anne Case. Vooral sinds de jaren negentig is de kloof tussen witte en zwarte Amerikaanse mannen van 25 tot 74 jaar beginnen groeien. Over het algemeen is de sterftegraad nog hoger bij zwarte Amerikanen, maar de raciale kloof vernauwt: het sterftecijfer van zwarte universitairen komt almaar dichter bij dat van blanke universitairen. Een universitair diploma fungeert als "een talisman tegen een overlijden aan een overdosis drugs", schrijven de economen. Ze wijzen ook naar de hogere zelfmoordcijfers bij lager geschoolden. Onrustwekkend is dat de sterftegraad bij niet-universitairen stijgt, terwijl dat cijfer daalt in de meeste Europese landen.