Als het Internationaal Munt Fonds (IMF) in zijn jongste rapport over België schrijft dat lastenverlagingen maar zin hebben als ook de lonen gematigd worden, dan heeft het IMF ergens de mosterd gehaald. Bij Caroline Ven, bijvoorbeeld, want het hoofd van het economische departement van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) mag de heren en dames uit Washington regelmatig begroeten.
...

Als het Internationaal Munt Fonds (IMF) in zijn jongste rapport over België schrijft dat lastenverlagingen maar zin hebben als ook de lonen gematigd worden, dan heeft het IMF ergens de mosterd gehaald. Bij Caroline Ven, bijvoorbeeld, want het hoofd van het economische departement van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) mag de heren en dames uit Washington regelmatig begroeten. Eén jaar zit Caroline Ven nu op de stoel van hoofdeconome van het VBO en één spijtige trend heeft ze moeten vaststellen. Caroline Ven: "De interesse bij beleidsmakers en bedrijfsleiders voor dossiers als economische groei, begroting of werkgelegenheid taant. We sluiten onze ogen voor deze cruciale dossiers. Voor het VBO is het moeilijk geworden om die thema's nog onder de aandacht te brengen. Er is een bloedarmoede aan kritische geesten. Gelukkig zijn er nog instellingen als het IMF, de Oeso of de Europese Commissie die de dingen nog wel bij hun naam noemen."De verklaring voor die economische apathie ligt voor Ven voor de hand: "Tot de toetreding tot de eurozone in 1999 had België een eigen munt en een eigen rentebeleid, en overheerste de race om de Maastrichtnorm te halen het politieke discours. Dat alles lijkt nu een fait accompli. Maar juist omdat devalueren niet meer kan, is het probleem van onze loonkostenhandicap des te schrijnender geworden."Het jongste rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven meldde dat die handicap in de periode 2005-2006 met 2 % aandikte, maar die opmerking ligt voorlopig op ijs. "We willen nu met de vakbonden onderhandelen om onze concurrentiepositie te verbeteren. Vergeet niet dat die 2 % onze historische handicap op 10 % brengt. Maar de werknemers hebben op het Generatiepact heftiger gereageerd dan verwacht."En wat vindt Caroline Ven van het werkstuk van de denktank In de Warande, dat pleit voor een onafhankelijk Vlaanderen om de economische uitdagingen beter te kunnen aanpakken? Caroline Ven: "Het uitgangspunt is terecht, maar zal Vlaanderen het beter doen? Doen we er niet beter aan de Europese bevoegdheden te versterken? De grootste verzuchtingen die we krijgen van de bedrijven gaan over milieu, buitenlandse handel en de vennootschapsbelastingen. Dat zijn drie domeinen die beter naar Europa gaan in plaats van ze verder te versnipperen tussen de regio's. Als VBO behartigen we daarbij de belangen van onze leden. En neen, we zijn er niet om onszelf als organisatie in leven te houden."D.K.