U hebt misschien al moeten vaststellen dat sommige van uw ideeën geen enkele weerklank vonden bij de directie, al waren ze nog zo goed. Of u greep naast een felbegeerde job, hoewel u over de juiste competenties beschikte. Erger nog: u vindt dat de directie iemand heeft aangeduid die minder bekwaam is dan u en die de baan niet verdient. In al die gevallen zou het kunnen dat de directie of de mensen die in uw bedrijf de touwtjes in handen hebben, u onvoldoende kennen. Dan moet u wat meer aan kantoorpolitiek doen.
...

U hebt misschien al moeten vaststellen dat sommige van uw ideeën geen enkele weerklank vonden bij de directie, al waren ze nog zo goed. Of u greep naast een felbegeerde job, hoewel u over de juiste competenties beschikte. Erger nog: u vindt dat de directie iemand heeft aangeduid die minder bekwaam is dan u en die de baan niet verdient. In al die gevallen zou het kunnen dat de directie of de mensen die in uw bedrijf de touwtjes in handen hebben, u onvoldoende kennen. Dan moet u wat meer aan kantoorpolitiek doen. "Kantoorpolitiek wordt vaak negatief bekeken", zegt coachingdeskundige Philippe Rosinski. "Nochtans is het inherent aan iedere organisatie, want zonder steun bereik je zelden je doelstellingen. We zijn constant afhankelijk van elkaar. Zelfs iemand die denkt dat hij alles aan zichzelf te danken heeft, heeft onvermijdelijk steun gekregen van anderen." Volgens Rosinski zijn politieke afwegingen op kantoor een goede manier om doelstellingen te bereiken. Het kan gaan om een nieuwe stap in uw carrière of om projecten die u wilt doorvoeren. "In beide gevallen is de directie betrokken partij. Als het om een project gaat, volgen ook de operationele teams die het moeten implementeren de zaak op. Als u niet op hun erkenning en steun kunt rekenen, hebt u minder kans op slagen." In de sessies 'global coaching' die Rosinski verzorgt, neemt de politieke invalshoek een belangrijke plaats in. Het is een aanvulling op de fysieke, leidinggevende, psychologische, culturele en spirituele aspecten die essentieel zijn om duurzaam vooruitgang te boeken. De eerste vraag die u zich moet stellen, is: wie heeft het hier voor het zeggen? Vaak wordt dan gedacht aan mensen met een hoge functie. Uiteraard hebben zij meestal veel invloed. "In bepaalde gevallen kan de macht echter in handen zijn van technische specialisten die onmisbaar geworden zijn", legt Rosinski uit. Maak een lijst met de namen en functies van de belangrijkste mensen in uw bedrijf. Houd daarbij uw doelstelling voor ogen: u wilt bijvoorbeeld een nieuwe stap zetten in uw carrière of een bepaald project tot een goed einde brengen. Zo krijgt u een nauwkeuriger beeld van de mensen die iets in de pap te brokken hebben in het domein dat u aanbelangt. Ook mensen van buiten het bedrijf kunnen een effect hebben op uw projecten. Rosinski: "Wanneer externe sleutelpersonen tot uw netwerk behoren, vergroot uw invloed. Die bevoorrechte bronnen kunnen u aan nieuwe klanten helpen of nuttige informatie bezorgen." Een lijst van belangrijke mensen in uw omgeving maken, gaat gewoonlijk vrij snel. Maar hoe dicht staat u tot hen? De coach raadt aan om uw strategische en relationele positie tegenover die mensen in kaart te brengen. Is uw strategische visie op het bedrijf of op bepaalde dossiers identiek, tegengesteld of neutraal? Voelt u voor die persoon antipathie, empathie of hebt u een neutraal contact? U kunt ook een onderscheid maken tussen het sociale niveau (hobby's, gemeenschappelijke interesses...) en het persoonlijke niveau (kunt u bij die persoon terecht, kunt u hem in vertrouwen zeggen wat u voelt en denkt?). In deze fase zult u vaststellen dat u bepaalde mensen minder goed kent. Het zal enige moeite kosten om uit te maken of u op dezelfde golflengte zit. "Blijf niet met uw vragen zitten. Zoek contact met hen, zodat u hun beweegredenen en standpunten leert kennen", suggereert Rosinski. Er bestaat geen standaardmanier om dat te doen: zoek contact of spreek ze terloops aan na een vergadering, in de lift of aan de koffiemachine. Peil naar hun belangstellingssferen en ontdek wat u gemeen hebt. Aarzel ook niet om aan te geven dat u dezelfde mening bent toegedaan (bijvoorbeeld: "Ik ben het bijna helemaal eens met je visie op dat dossier"). Zo weten die mensen dat ze in dat dossier op uw steun kunnen rekenen. Terwijl u werkt aan de verwaarloosde persoonlijke relatie met bepaalde collega's en oversten, ontdekt u beetje bij beetje waar ze naartoe willen. U kunt zich bij hen aansluiten en allianties aangaan om te tonen wat u waard bent of om steun te zoeken voor uw projecten. Rosinski heeft echter nog een belangrijke boodschap: "Politiek wordt constructief als het ten dienste staat van anderen. U handelt niet alleen in uw eigen belang, maar ook in het belang van uw bedrijf, collega's, klanten en de maatschappij in het algemeen. Daar ligt het raakvlak tussen het politieke en het spirituele aspect: u verhoogt uw impact door een nuttige en zinvolle bijdrage te leveren." CHRISTOPHE CHARLOTZoek contact met sleutelfiguren, zodat u hun beweegredenen en standpunten leert kennen.