Van een werkgever in de zorgsector werknemers ontslaan als ze zich niet laten vaccineren?
...

Van een werkgever in de zorgsector werknemers ontslaan als ze zich niet laten vaccineren? MIET VANHEGEN. "Zeker niet. Iedereen beslist zelf of hij of zij zich laat vaccineren. Een werkgever die de prik zou opleggen, maakt een inbreuk op de individuele vrijheid. De werknemer kan dus niet worden ontslagen omdat hij het vaccin weigert. Dat kan wel bij inbreuken op andere coronamaatregelen, bijvoorbeeld na ettelijke waarschuwingen geen mondmasker willen dragen. "In de zorgsector en de noodhulp is een inenting tegen hepatitis B wel verplicht. Ik begrijp de terechte vraag van de zorgbedrijven om die verplichting uit te breiden naar het covid-19-vaccin. De overheid besliste er anders over." Kan een werkgever niet-gevaccineerd personeel de toegang tot de werkvloer ontzeggen? VANHEGEN. "Nee. De werkgever mag in principe niet eens weten wie al dan niet gevaccineerd is. Hij mag bijvoorbeeld geen vaccinatiebewijs vragen. Wanneer het voorstel is goedgekeurd om werknemers vrij te geven op het moment dat ze zich laten vaccineren, zou een bedrijf op basis van die gegevens wel een beperkte lijst kunnen aanleggen. Maar die registratie van gezondheidsgegevens is in strijd met de privacywetgeving. Daar staan strenge sancties op. "Mocht een onderneming de niet-gevaccineerde werknemers de toegang weigeren, dan is sprake van een ongeoorloofde discriminatie op basis van de gezondheidstoestand. Dat kan aanleiding geven tot een schadevergoeding. "Er is één uitzondering: voor hepatitis B kan de werkgever in samenspraak met de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur een risicoanalyse maken van het gezondheidsgevaar die de niet-gevaccineerde werknemers stelt voor de andere collega's. Op basis daarvan kan de werkgever de werknemer voorstellen een andere functie uit te oefenen. Die kan dat weigeren. Desnoods kan de werkgever de werknemer vragen tijdelijk thuis te blijven." Kan de werkgever een bonus geven aan werknemers die zich wel laten vaccineren? VANHEGEN. "Nee. De ongunstige behandeling van niet-gevaccineerde personeelsleden is een ongeoorloofde sanctie. Eventueel kan de werkgever wel beslissen alle personeelsleden een bonus te geven wanneer een bepaalde vaccinatiegraad is bereikt." Kan het bedrijf via de arbeidsgeneesheer de vaccinatie zelf organiseren op de werkvloer? VANHEGEN. "Voorlopig niet. De overheid beslist dat de centraal geleide campagne in de vaccinatiecentra efficiënter en beter onderbouwd is. Het enige wat een bedrijf kan doen om de vaccinatie te stimuleren is zijn personeel via een vertrouwenspersoon of de arbeidsgeneesheer grondig informeren over de werking van het vaccin en het gebrek aan gezondheidsrisico's."