De modem heeft zeven levens. Maar hij eindigt als een ziel : in pure software.
...

De modem heeft zeven levens. Maar hij eindigt als een ziel : in pure software.Drie tot vier jaar geleden was een modem nog uitzonderlijk, nu is het een standaardonderdeel van de pc. Hij verandert de computer in een faxmachine, een telefoon en een terminal voor het Internet. Twee evoluties liggen in het verschiet : de modem met een snelheid van 56.000 bits/seconde (bijna dubbel zo snel als de efficiëntste modellen van het ogenblik) en de virtuele modem, die op de microprocessor van de computer wordt gesimuleerd.BOVEN HET PLAFOND.Eerst de modems van 56.000 bits/seconde : nauwelijks een jaar geleden leek zo'n prestatie nog onmogelijk. Het huidige plafond, 33.600 bits/seconde, werd als het absolute maximum voorgesteld. De modem moet immers immers de zwakte van het telefoonnet compenseren, dat in zijn laatste vertakkingen de aansluiting naar de particulier analoog werkt. De computer produceert een digitaal signaal (0 en 1), terwijl het lokale gedeelte van het telefoonnet alleen analoge signalen aanvaardt. De modem bemiddelt tussen beide : een modulatie/demodulatie die de snelheid afremt.Toch bestaat er bij telewerkers en Internetgebruikers een urgente vraag naar betere prestaties. ISDN (2 kanalen van 64.000 bits/seconde) is een oplossing, maar is nog relatief duur in randapparatuur en in gebruik. ADSL biedt 2 megabits per seconde, maar een Belgische dienst is niet voor morgen. MIDDENWEG.Deze herfst kondigden US Robotics, Rockwell en Motorola aan dat ze volgend jaar modems met een snelheid van 56.000 bits/seconde op de markt zullen brengen : een tussenoplossing in afwachting van de echt hoge snelheden. Het gaat hier om opgepepte versies van de klassieke modems. US Robotics zegt dat het de Sportster-modems die momenteel worden verkocht sneller kan doen werken door de interne programmastructuur te wijzigen. "De snelle modems zullen begin 1997 verkrijgbaar zijn," zegt het Belgisch filiaal. Hoe kan men het plafond van 33.600 bits/seconde overschrijden ? Gedeeltelijk dankzij de verbetering van het openbare net. De Belgacomcentrales zijn nu volledig digitaal, wat nauwelijks twee maanden geleden nog niet het geval was. Voorts kan de snelheid van 56.000 bits/seconde alleen worden bereikt bij het ontvangen, niet bij het zenden (daar blijft 28.800 bits/seconde het maximum) en bovendien uitsluitend als u inbelt op een digitale poort, "wat voor de Internet-toegangsleverancier een belangrijke investering betekent," aldus marketingdirecteur Marc Van Aken van het Antwerpse INnet. Een standaard is er nog helemaal niet. De modems van US Robotics, bijvoorbeeld, zullen alleen werken met toegangspoorten van datzelfde bedrijf. Bij Rockwell idem. Het zal zeker tot eind 1997 duren voor er een vorm van standaardisering komt. Desalniettemin geniet 56 kbps al heel wat steun bij Internet-toegangsleveranciers. "We stellen ze onze klanten voor," zegt Jean Zurstrassen van Skynet, die nog geen termijn in het vooruitzicht stelt, maar verzekert dat de tarieven voor de verbindingen via een telefoonlijn niet verhoogd zullen worden. Marc Van Aken van INnet (de Britse zuster UUnet-Pipex komt nog deze maand met 56 kbps-capaciteit) herinnert eraan dat "56 kbps modems de trage ontvangst op het Internet niet oplossen", want dat is vooral een kwestie van transatlantische bandbreedte. Maar ook INnet zal inspelen op een eventuele vraag naar 56 kbps-verbindingen. SOFTWARE-MODEM.De tweede trend : de software-modem. In theorie zou men de modem als randapparatuur al kunnen missen, door de gegevenstransmissie door de microprocessor van de computer te laten simuleren. Momenteel is dat echter niet realistisch, omdat die taak vrijwel al het vermogen van zelfs een Pentium-processor zou opslorpen. Men heeft voor die functie dus een aparte chip nodig, een zogenaamde DSP ( Digital Signal Processor). Intel zal zijn Pentium-gamma echter aanpassen door de capaciteit voor multimedia-instructies te verbeteren (beelden, 3D, geluid). Deze nieuwe generatie van microprocessors, de MMX-technologie, zal verscheidene instructies tegelijk kunnen uitvoeren, zodat het mogelijk wordt een modem te simuleren en toch voldoende vermogen over te houden voor andere taken.De computer zal een input-outputcircuit en een aansluiting voor de telefoonlijn nodig hebben, maar de eigenlijke verwerking van het signaal zal door een MMX-Pentium verzekerd worden. Motorola heeft modem-/fax-/stemsoftware aangekondigd die debieten tot 33.600 bits/seconde kan verwerken. Voordelen : een besparing van enkele duizenden franken, maar vooral de mogelijkheid om de functies en de prestaties van de communicatie te laten evolueren door het modemprogramma te actualiseren.Men zou dus in de toekomst de communicatiebehoeften kunnen aanpassen door programma's toe te voegen : software voor ISDN, software om de computer aan te sluiten op een GSM of software voor een toekomstige hoge-snelheidstechniek als ADSL. De grootste begunstigden ? De gebruikers van portables, die nu met hun communicatie-apparatuur moeten jongleren.RVA COMPUTERS STEEDS VIRTUELER Modems worden een softwaretoepassing als een andere.