Bij Easdaq, de pan-Europese groeibeurs, is er de jongste tijd aardig wat vertimmerd. Eind juli werd een kapitaalverhoging (22,8 miljoen euro) en de intrede van nieuwe aandeelhouders zoals Knight/Trimark, Goldman Sachs, Tradepoint en Morgan Stanley Dean Witter bekendgemaakt, samen met het aantreden van een nieuwe CEO, de Duitser Steffen Schubert. Jacques Putzeys, de Belg die tot 1 mei die functie bekleedde, was doorgeschoven naar de voorzittersstoel van d...

Bij Easdaq, de pan-Europese groeibeurs, is er de jongste tijd aardig wat vertimmerd. Eind juli werd een kapitaalverhoging (22,8 miljoen euro) en de intrede van nieuwe aandeelhouders zoals Knight/Trimark, Goldman Sachs, Tradepoint en Morgan Stanley Dean Witter bekendgemaakt, samen met het aantreden van een nieuwe CEO, de Duitser Steffen Schubert. Jacques Putzeys, de Belg die tot 1 mei die functie bekleedde, was doorgeschoven naar de voorzittersstoel van de marktautoriteit, die moet toezien op het verloop van de handel. Sinds eind september is Putzeys ook op die plek vervangen. In zijn plaats komt Dirk Tirez (35), die bovenop zijn taken als executive vice-president, verantwoordelijk voor het admissions department, nu dus ook de marktautoriteit (met vier nieuw benoemde externe leden) gaat leiden. De ontwikkeling van Easdaq vlotte niet zoals bij de start was gehoopt en een aantal "uitschuivers" bij genoteerde bedrijven heeft het imago van de groeibeurs geen deugd gedaan. Zal de marktautoriteit zich voortaan strenger opstellen? Tirez laat zich niet verleiden tot uitspraken over het verleden. "We hebben de ambitie om van Easdaq een sterk gereglementeerde markt te maken volgens internationale standaarden, met een klemtoon op beleggersbescherming, op credibiliteit, een basisvereiste voor de commerciële vooruitgang van de beurs."Tirez, geboren Gentenaar, studeerde in '87 magna cum laude af aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven, voegde daar in '88 nog een diploma van het Europa-college in Brugge aan toe, en in '89 een van de University of Michigan in Ann Arbor (met een beurs van de Belgian American Educational Foundation). Daarop kon hij in the big apple aan de slag voor Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, een van de internationaal gereputeerde law firms. Hij was advocaat aan de balie van New York en verdiepte zich vooral in fusies & overnames. Dan volgde z'n Belgische legerdienst, waarna hij in '91 begon te werken in de Brusselse tak van een ander Amerikaans kantoor, Covington & Burling. In '93 stapte hij over naar het kabinet van minister van Financiën Maystadt. "Maar ik had - en ik heb - geen politieke kleur", haast hij zich eraan toe te voegen. De wetgeving op het bank- en financiewezen en het Belgische privatiseringsprogramma (o.a. NIM, Distrigas, NMKN) waren z'n werkterrein. Via headhunter Egon Zehnder werd hij daar in '96 weggehaald om bij Easdaq aan te treden, waarvoor hij elke week minstens 1 of 2 dagen in het buitenland vertoeft. Tirez is daarnaast maître de conférences inzake financieel recht aan de universiteit van Namen - waar ook Olivier Lefèbvre (Brussels Exchanges) en Jean-Louis Duplat (Bankcommissie) doceren. Veel vrije uren resten hem niet. Alleen de zaterdag is hem absoluut heilig.