Als we de Russische president Vladimir Poetin echt willen raken waar het pijn doet, moeten we stoppen met olie, aardgas, graan en andere grondstoffen uit Rusland in te voeren. Zulke harde sancties kunnen Rusland economisch en financieel helemaal op de knieën krijgen, maar zijn ook bijzonder riskant. Rusland is geopolitiek geen opdondertje dat je ongestraft economisch kunt wurgen. Bovendien is zo'n totale economische oorlog bijna een oorlogsdaad. Een beetje omzichtigheid en diplomatieke taal kunnen in deze omstandigheden geen kwaad.
...

Als we de Russische president Vladimir Poetin echt willen raken waar het pijn doet, moeten we stoppen met olie, aardgas, graan en andere grondstoffen uit Rusland in te voeren. Zulke harde sancties kunnen Rusland economisch en financieel helemaal op de knieën krijgen, maar zijn ook bijzonder riskant. Rusland is geopolitiek geen opdondertje dat je ongestraft economisch kunt wurgen. Bovendien is zo'n totale economische oorlog bijna een oorlogsdaad. Een beetje omzichtigheid en diplomatieke taal kunnen in deze omstandigheden geen kwaad. Het Westen dreigt een heel hoge prijs te betalen voor zijn dadendrang, in de vorm van een recessie en een aanhoudend hoge inflatie. Een olieprijs van 125 dollar per vat en een aardgasprijs van meer 300 euro per megawattuur zijn een zware energieschok die in de buurt komt van de eerste oliecrisis in 1973. We zijn sindsdien minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, maar kunnen nog altijd niet zonder. De Belgische energiebevoorrading teert nog voor 78 procent op de invoer van fossiele brandstoffen. Met die prijzen is dat een enorme verarming die het herstel helemaal tot staan kan brengen. Zijn we bereid stagflatie te aanvaarden als offer in de oorlog met Rusland, op een ogenblik dat de economie nog herstelt van de pandemie? De discussie wordt helemaal op scherp gezet als het gaat over Russisch aardgas. De rauwe realiteit is dat wij het Russische gas meer nodig hebben dan Rusland onze euro's nodig heeft. Maar het land verdient tot vijf keer meer met de verkoop van olie. Voor de oorlog boekte Rusland zelfs zonder de aardgasinkomsten een overschot op zijn handelsbalans. De Russische economie en deviezenreserves zijn veel meer gebouwd op olie. Je kunt Poetin veel harder raken met een olieboycot dan met een gasboycot. Europa, afhankelijk als het is van Russisch aardgas, zou zichzelf met een gasboycot meer pijn doen dan Rusland. Een aardgasboycot impliceert op korte termijn een vermindering van het verbruik én torenhoge prijzen, ook in België. Het besef is nog onvoldoende doorgedrongen welke mokerslag dat wordt voor onze energiehuishouding. De aardgasprijs van maandag, die rekening houdt met invoersancties tegen Russisch aardgas, is 15 tot 20 keer hoger dan vorig jaar. Hebt u uw aardgasrekening al eens met een factor 20 vermenigvuldigd? Hopelijk blijven de aardgasprijzen niet lang op het huidige niveau. Indien wel, dan wordt aardgas, lees de verwarming van woningen, zo goed als onbetaalbaar voor bijzonder veel gezinnen, tenzij de overheid een nog groter deel van de rekening opraapt. Een btw-verlaging zal dan lang niet voldoende zijn. Kortom: het afsluiten van de Russische aardgaskraan kan hier zware economische en politieke gevolgen hebben die Poetin in zijn vuistje doen lachen. Duitsland verzet zich niet voor niets tegen een aardgasboycot. Ja, Europa heeft zich de voorbije jaren naïef afhankelijk gemaakt van Russisch aardgas, maar met deze vaststelling koop je vandaag niets. Een olieboycot zou Rusland wellicht meer pijn doen dan het Westen. Voor aardolie zijn er op korte termijn iets meer alternatieven, toch als het OPEC-kartel bijvoorbeeld bereid is meer olie op te pompen en als de Amerikanen de productie van schalieolie opvoeren. Maar gemakkelijk wordt het zonder Russische olie ook niet op de al krappe oliemarkten. Bovendien is de kans groot dat Poetin reageert met het dichtdraaien van de aardgaskraan als wij zijn olie niet meer kopen. Kortom: de economische oorlog tegen Rusland zal grote offers vergen. Hopelijk beseft Europa waar het aan begint, als het deze oorlog echt hard wil spelen.