TEGENSTRIJDIGE VERKLARINGEN.
...

TEGENSTRIJDIGE VERKLARINGEN.Maurits De Prins heeft steeds beweerd dat eind 1990 Philips hem heeft buitengewerkt bij Superclub. Cruciaal in deze bewering is een verklaring van zijn toenmalige vriend Eddy Wauters, ex-bestuurder van Superclub. Zo stelde Wauters in een beëdigde verklaring ten behoeve van het proces van De Prins in Dallas, Texas tegen Philips op 9 september 1994: "Zo gauw als De Prins aan de raad van bestuur ( nvdr - van Superclub) had uitgelegd dat hij zijn investering ( nvdr - voor de redding van Superclub en ten bedrage van 2 miljard frank) rond had indien de Kredietbank hem die lening ( nvdr - van 350 miljoen frank) zou toestaan, telefoneerde Van Weezendonk mij in naam van Philips. Hij wou dat ik verhinderde dat KB die lening aan De Prins zou toestaan. Ik weet dat Philips ook met andere directieleden van KB sprak om diezelfde reden." Voor datzelfde proces bevestigde op 14 oktober 1994 De Prins deze verklaring, eveneens onder ede: "Eddy Wauters, toen voorzitter van de Kredietbank, vertelde mij dat Van Weezendonk de Kredietbank had gecontacteerd om hen zodanig te beïnvloeden dat ze die lening zouden weigeren omdat Philips Electronics tegen het toekennen van die lening was."Uit het (Belgisch) gerechtelijk dossier rond Superclub blijkt het tegenovergestelde. Op 24 maart 1992 klonk De Prins heel wat minder zeker: "Ik geloof dat de h. Van Weezendonk o.a. bij de h. Wauters sterk aangedrongen heeft om op te treden bij de KB teneinde het toestaan van dit krediet te verhinderen."Wauters ontkent zelfs het hele verhaal. Hij zegt op 18 december 1992: "Wat betreft de kredietaanvraag door De Prins en Superclub kan ik enkel bevestigen dat ik daar niet van op de hoogte was... Slechts achteraf, ter gelegenheid van een bespreking bij Superclub, heb ik van De Prins vernomen dat hij een kredietaanvraag bij de Kredietbank had ingediend die geweigerd was geworden... De Prins heeft mij gezegd dat hij wist dat Philips, bij monde van Van Weezendonk, bij de Kredietbank op een weigering had aangedrongen." Wauters herbevestigt dit in een verklaring op 7 september 1993.Louis De Bie, toen directeur van de KB voor Brussel-Brabant en de man die de kredietaanvraag binnenkreeg, werd hierover ondervraagd op 16 december 1992: "De bewering van de h. De Prins als zou de h. Van Weezendonk of Philips druk hebben uitgeoefend op onze groep houdt geen steek. De enige reden dat deze kredieten niet konden worden verhoogd of in stand gehouden was het ontbreken van de zakelijke dekking." Uit die verklaring van De Bie en deze van Remi Vermeiren, nu voorzitter van KBC, van 25 november 1992, blijkt integendeel dat Van Weezendonk De Prins heeft pogen te helpen. Zo wou De Prins 350.000 aandelen Superclub in pand geven voor een deel van de lening, ten bedrage van 175 miljoen frank. "...350.000 aandelen Superclub zouden worden in pand gegeven, waarvoor Philips zou bereid zijn volgens mededeling van de h. De Prins een bedrag van 175 miljoen te betalen in geval van eventuele uitwinning van het krediet... Daarbij bevestigde de h. Van Weezendonk de bereidheid van Philips om desgevallend voor 175 miljoen aandelen van Superclub terug te kopen," aldus Remi Vermeiren. Rest de vraag waarom Eddy Wauters over dergelijke cruciale gegevens tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Wauters ontkent aan Trends elke tegenstrijdigheid in zijn verklaringen in dit dossier. WILLY VAN DAMME