Draagt economische openheid bij tot economische groei? Of zet een al te sterke internationale integratie eerder een rem op het ontwikkelingspotentieel van een land?
...

Draagt economische openheid bij tot economische groei? Of zet een al te sterke internationale integratie eerder een rem op het ontwikkelingspotentieel van een land?Een meer dan waardevolle bijdrage tot dit debat levert Sebastian Edwards, verbonden aan de University of California at Los Angeles ( Ucla). In een nieuwe studie onderzoekt Edwards de totale factorproductiviteit ( TFP) - dit is de mate van efficiëntie waarmee binnen een economie zowel kapitaal als arbeid worden gebruikt - van in totaal 93 landen. Zowel industrie- als ontwikkelingslanden zitten in zijn steekproef. Die TFP heeft uiteraard alles te maken met de technologie die ter beschiking staat van deze landen. Edwards onderscheidt daarbij twee bronnen van TFP-toename: enerzijds de binnenlandse innovatie, anderzijds de technologie die wordt geïmporteerd vanuit het buitenland. Of een land al dan niet zelf een belangrijke innovatieve rol kan spelen, hangt vooral af van de voorraad human capital die de staat over de jaren heeft kunnen opbouwen. Voor armere landen is deze stock meestal erg beperkt, zodat deze landen hun totale factorproductiviteit alleen maar kunnen doen toenemen door technologie te importeren. Alleen een land dat openstaat voor internationale handel en buitenlandse investeerders kan die technologie-import op gang brengen en gaande houden. Om de openheid van een economie te meten, ontwierp Sebastian Edwards negen indicatoren. Vervolgens relateerde hij elk van deze indicatoren aan de productiviteitsgroei die de 93 landen tussen 1980 en 1990 konden realiseren. De positieve samenhang tussen TFP-evolutie en elk van deze openheid-indicatoren is zonder meer indrukwekkend en laat weinig twijfel bestaan over de conclusie: een land dat positief staat tegenover internationale openheid beschikt over betere groeitroeven dan een land dat in zichzelf is gekeerd.De statistische en methodologische degelijkheid van Edwards' werkstuk staat in schril contrast met dat van Jagdish Bhagwati in Foreign Affairs. Hoewel deze hoogleraar van Columbia University over een uitstekende reputatie beschikt, maakt hij in deze nieuwe analyse nauwelijks indruk. Bhagwati argumenteert dat het pleidooi pro vrij internationaal verkeer van kapitaal op drijfzand berust. Zijn voornaamste argument daarbij is dat de voorstanders van die kapitaalvrijheid tot nog toe geen betrouwbare cijfers konden voorleggen in verband met de voordelen van internationale kapitaalmobiliteit. Om aan te geven dat landen ook sterk kunnen groeien zonder onderhevig te zijn aan intensief internationaal kapitaalverkeer en de consequenties daarvan, brengt Bhagwati enige anekdotische evidentie naar voren. Meer niet. Sebastian Edwards, "Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know", Economic Journal, maart 1998. Info: Ucla, Tel. (00-1) 310.825.43.21.Jagdish Bhagwati, "The Capital Myth", Foreign Affairs, mei-juni 1998.Info: Columbia University,Tel. (00-1) 212.854.17.54.