E-government wil de burger het leven gemakkelijker maken. Met allerlei onlinetoepassingen wil de overheid een snellere dienstverlening aanbieden, met minder administratieve rompslomp. Een bijkomend voordeel is dat een elektronisch loket op elk moment van de dag open is. Doorgaans moet u op die websites inloggen met uw elektronische identiteitskaart. U hebt daar een digitale kaartlezer voor nodig. U kunt ook inloggen met een zogenoemd token, een kaartje met persoonlijke codes. U en uw partner moeten dan wel eerst zo'n token aanvragen. Op MyBelgium staat een overzicht van de onlineoverheidsdiensten, ingedeeld in categorieën. Bij de diensten waarvoor u een elektronische identiteitskaart of een token nodig heeft, treft u een speciaal icoontje aan.
...

E-government wil de burger het leven gemakkelijker maken. Met allerlei onlinetoepassingen wil de overheid een snellere dienstverlening aanbieden, met minder administratieve rompslomp. Een bijkomend voordeel is dat een elektronisch loket op elk moment van de dag open is. Doorgaans moet u op die websites inloggen met uw elektronische identiteitskaart. U hebt daar een digitale kaartlezer voor nodig. U kunt ook inloggen met een zogenoemd token, een kaartje met persoonlijke codes. U en uw partner moeten dan wel eerst zo'n token aanvragen. Op MyBelgium staat een overzicht van de onlineoverheidsdiensten, ingedeeld in categorieën. Bij de diensten waarvoor u een elektronische identiteitskaart of een token nodig heeft, treft u een speciaal icoontje aan. Met Tax-on-web kunt u uw aangifte voor de personenbelasting elektronisch invullen en versturen. Handig is dat op uw onlineaangifteformulier al heel wat gegevens staan ingevuld en dat u er simulaties kunt uitvoeren. Zo kunt u er uw aflossingen voor een hypothecaire lening of uw premies voor een individuele levensverzekering fiscaal optimaliseren. Meteen weet u hoeveel belastingen u moet bijbetalen of terugkrijgt van de fiscus. De module waarschuwt ook als u fouten maakt bij het invullen van de gegevens. Tax-on-Web maakt deel uit van MyMinfin, de elektronische toegangspoort tot uw persoonlijke fiscale dossier. Daarmee kunt u op elk moment de status van uw belastingaangifte of de behandeling van eventuele geschillen opvolgen, en uw fiscale balans -- uw belastingtegoed of -schuld -- opvragen. U kunt er ook alle correspondentie tussen u en de federale overheidsdienst Financiën sinds 2005 inkijken -- zoals aanslagbiljetten, belastingaangiftes en bijlagen -- en uw persoonlijke gegevens raadplegen en aanpassen. Bovendien is het mogelijk uw onroerende eigendommen en uw geregistreerde huurcontracten in te kijken. Op de portaalsite MyPension van de Rijksdienst voor Pensioenen kunnen werknemers en gepensioneerden de toestand en de evolutie van hun pensioendossier inkijken, hun gegevens beheren en hun correspondentie met de pensioendienst raadplegen. Een gepensioneerde kan via de website de volgende uitbetalingsdatum van zijn pensioen opvragen, de uitsplitsing van zijn betalingen inzien en zijn bankrekeninggegevens aanpassen. Een werknemer kan er zijn pensioenaanvraag indienen en berekenen hoeveel pensioen hij mag verwachten als hij stopt met werken. Maar door de pensioenhervorming is de nauwkeurigheid van de simulaties niet gewaarborgd. Er wordt gewerkt aan een nieuwe module, maar die zal naar verluidt pas eind 2014 operationeel zijn. Via MyRent kunnen huurders en verhuurders met een elektronische identiteitskaart een huurcontract opstellen. Ze kunnen het digitaal ondertekenen en versturen naar de gemeente ter registratie. De Huurcalculator van de federale overheidsdienst Economie berekent de geïndexeerde huurprijs op basis van de initiële huurprijs en de startdatum van een huurcontract. Via de onlinetool WebDIV van de federale overheidsdienst Mobiliteit kunnen verzekeringsmakelaars de voertuigen van hun klanten online inschrijven. Die krijgen in principe de volgende werkdag hun nummerplaat al thuisbezorgd. Op Mijnplaat.be staan de makelaars die toegang hebben tot WebDIV. Met Police On Web kunt u met uw elektronische identiteitskaart een aangifte doen van kleine misdrijven, zoals de diefstal van een fiets of een brommer, een alarmsysteem aangeven of woningtoezicht aanvragen voor wanneer u op vakantie bent. Met de toepassing Student@work - 50days kunnen studenten checken hoeveel dagen ze dat jaar nog mogen werken tegen een verlaagde sociale bijdrage. Ze kunnen er hun prestaties nakijken, de resterende werkdagen inplannen via een onlinekalender en een attest afdrukken voor hun werkgever. Die heeft via Dimona, de portaalsite van federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, toegang tot het saldo van zijn werkstudenten. Ook voor zelfstandigen en bedrijven bestaan heel wat e-governmenttoepassingen. Sommige lokale besturen hebben al digitale loketten met specifieke diensten voor die doelgroep, vanaf de aanvraag van vergunningen tot de bestelling van afvalstickers. Informeer zeker naar de mogelijkheden in uw gemeente. Via de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt u onder meer bedrijfsgegevens opvragen via een 'private search' (van een eigen zaak) of via een 'public search' (van andere ondernemingen). Ook het VIES VAT number validation-systeem van de Europese Commissie is een mooi voorbeeld van e-government: daarmee kunt u online nagaan of buitenlandse klanten of leveranciers een geldig btw-nummer hebben. Dankzij eDepot is het gemakkelijker geworden een nieuwe zaak op te richten. Met een eenvoudige elektronische re-gistratie door de notaris wordt het ondernemingsnummer toegekend, de akte neergelegd, de onderneming geactiveerd en de publicatie in het Staatsblad geregeld. Als u weleens meedingt naar een overheidsopdracht, is e-Tendering van de federale overheid een nuttige webtoepassing. Bedrijven kunnen er hun kandidatuur en hun offerte elektronisch indienen in een beveiligde omgeving. Business.Belgium.be verzamelt alle nuttige informatie en links interessant zijn voor uw bedrijf. ROEL VAN ESPENOp MyMinfin kunt u de status van uw belastingaangifte opvolgen en uw fiscale balans opvragen.