De Internet Advertising Bureaus ( IAB) uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben IAB-Europe opgericht. Het gaat om een overkoepelende sectororganisatie met als doel "het bevorderen van interactief adverteren en e-commerce in Europa." Er zijn meer dan 250 bedrijven aangesloten bij de diverse landelijke IAB's. Ze zouden goed zijn voor 80% van de reclame-inkomsten op Internet.
...

De Internet Advertising Bureaus ( IAB) uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben IAB-Europe opgericht. Het gaat om een overkoepelende sectororganisatie met als doel "het bevorderen van interactief adverteren en e-commerce in Europa." Er zijn meer dan 250 bedrijven aangesloten bij de diverse landelijke IAB's. Ze zouden goed zijn voor 80% van de reclame-inkomsten op Internet. Bij IAB treden uitgevers, adverteerders, reclamebureaus en -regies, onderzoeksbureaus en technologieverschaffers in overleg. De Europese vereniging is opgericht om de hoofdthema's die de ontwikkeling van interactief adverteren en e-commerce op Europees niveau beïnvloeden, te identificeren en aan te pakken. "Allereerst zal IAB-Europe zich concentreren op de consumentenmarkt, het bedrijfsleven en de wetgeving. Deze thema's omvatten privacy en bescherming van de consument, standaarden voor adverteren en e-commerce, Internet-metingen en Europese wetgeving. De organisatie zal ook de consumenten, adverteerders en wetgevers informeren over de voordelen van interactieve marketing," verklaren de stichters in een persbericht.Inmiddels wil het Belgisch Direct Marketing Verbond ( BDMV) een commissie voor e-commerce oprichten. Daardoor moet een platform ontstaan voor de elektronische handel en kunnen ook de belangen ervan verdedigd worden. Als objectieven voor de commissie schuift het BDMV onder meer het vormgeven aan wetgeving en de investeringspolitiek van de regering naar voren. De commissie moet ook de achterstand in e-business snel wegwerken en het vertrouwen erin verzekeren, onderzoek verrichten en best practices opstellen. Het BDMV definieert e-commerce als alle transacties "die op elektronische manier gevoerd worden met de bedoeling om producten en diensten te verkopen en dit op een zo efficiënt mogelijke manier." E-commerce behoort volgens het verbond wel degelijk tot direct marketing én valt dan ook onder de bepalingen verkoop op afstand, zoals die in de wet op de handelspraktijken gedefinieerd zijn. De wet dicteert een overeenkomst op afstand als "elke overeenkomst tussen een verkoper en een consument inzake producten of diensten die gesloten wordt in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf" (afdeling 9, overeenkomsten op afstand, artikel 77, paragraaf 1, punt 1). De techniek voor communicatie op afstand wordt omschreven als: "Ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van verkoper en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze twee partijen" (afdeling 9, overeenkomsten op afstand, artikel 77, paragraaf 1, punt 2). De deontologische code van het BDMV is ook van toepassing op e-commercetransacties. Het BDMV werkt eveneens mee aan het opzetten van een internationalee-MPS-service (waar mensen die geen ongevraagde e-mails willen ontvangen, zich kunnen melden.Direct marketing en e-commerce komen in het buitenland op verenigingsvlak steeds dichter bij elkaar. De DMA in de VS nam een e-commerce-organisatie over. In Spanje vormde de direct-marketingorganisatie een federatie met dee-commercevereniging. In Groot-Brittannië werken beide sectoren eveneens samen. In Nederland werd in de schoot van de DMSA (de vereniging van direct marketing en sales promotion) de E-Commerce Council opgericht. Deze vereniging moet een "stimulerend en initiërend platform (zijn) voor al die bedrijven en ondernemers die zich (gaan) bezighouden met interactieve marketing en communicatie via Internet of andere elektronische netwerken." Tussen IAB en het BDMV bestaan nog geen officiële contacten.