De Vereniging van Kristelijke Werkgevers (VKW) werd enkele jaren geleden herdoopt tot Etion. Een jaar geleden werd Dirk Vandeputte, de CEO van het gelijknamige familiebedrijf, benoemd tot de voorzitter van het ondernemersplatform.
...

De Vereniging van Kristelijke Werkgevers (VKW) werd enkele jaren geleden herdoopt tot Etion. Een jaar geleden werd Dirk Vandeputte, de CEO van het gelijknamige familiebedrijf, benoemd tot de voorzitter van het ondernemersplatform. Hoe hebt u dat eerste jaar beleefd? DIRK VANDEPUTTE. "Het voorbij jaar was vooral een leercurve. Ik moest me inwerken in de materies waarmee ik als voorzitter word geconfronteerd en waarvoor ik mee verantwoordelijk ben. Dat gaat bijvoorbeeld over alles wat te maken heeft met de structuur van een organisatie en haar beleidsorganen. Ik ontdekte ook alle connecties die de organisatie heeft, bijvoorbeeld met Acerta." Ziet u zaken anders dan een jaar geleden? VANDEPUTTE. "Ik heb meer inzicht gekregen in de interne werking en in alle activiteiten. Ik heb geleerd onze principes over gedeeld en participatief leiderschap elke dag toe te passen in Etion. De theorie toetsen aan de praktijk. Ik kwam zwaar onder de indruk van de impact van onze organisatie, die meer dan 300 activiteiten per jaar op touw zet." Een van uw prioriteiten als aantredend voorzitter was het imago van de ondernemer te helpen opkrikken. Is er vooruitgang geboekt? VANDEPUTTE. "Ik heb vooral het beleid van mijn voorganger, Herman Van de Velde, voortgezet met een beetje meer focus op onze peer groups. Het was vooral zaak ondernemers samen te brengen rond bepaalde thema's. Even belangrijk was ook onze steun aan het Vlajo-project 'Ondernemer voor de klas'. Beter kun je het ondernemerschap allicht niet promoten bij de volgende generatie." Uw jaarlijkse congres stond in het teken van de kansen van digitalisering voor kmo's. VANDEPUTTE. "Het is heel complex. We hebben op ons congres geleerd dat Europa een grote digitale achterstand heeft op de Verenigde Staten en China. Denk maar aan Amazon, Baidu en Alibaba. Maar we merken ook heel wat vertrouwen bij onze Belgische ondernemers. Digitalisering is één iets, maar menselijk kapitaal blijft in alle technologische toepassingen de sleutel tot succes. Zaken zoals e-commerce en big data zijn slechts middelen en mogen geen doel op zich zijn. Het finale doel van elke kmo blijft het de klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken en de medewerkers gelukkig te stemmen." Werpt digitalisering een schaduw op de intermenselijke relaties? Vervreemden we van elkaar? VANDEPUTTE. "Bij een verkeerd gebruik is er kans op vervreemding, maar de uitdaging is net met die middelen de communicatie te verbeteren. Laten we de digitale mogelijkheden dus goed gebruiken, zonder de klassieke communicatie te vergeten." Een jaar geleden zei u dat u sterk gelooft in participatief ondernemerschap, bijvoorbeeld in de vorm van aandelen voor kaderleden. Zijn de Vlaamse kmo's daar rijp voor? VANDEPUTTE. "Participatief ondernemerschap is voor mij niet enkel financieel. Het gaat om veel meer deelnemen aan de beslissingen. Op dat gebied zie ik bij heel wat bedrijven een duidelijke verandering in gedrag en cultuur. Er is een positieve kentering." Hoe verloopt de combinatie van uw twee banen: voorzitter van Etion en CEO van een dynamische kmo? VANDEPUTTE. "Mijn collega's in de directie van Vandeputte hebben ervoor gezorgd dat ik voldoende tijd kon vrijmaken voor Etion, zonder mijn vrije tijd al te zeer te belasten."