De Vereniging van Kristelijke Werkgevers (VKW) werd enkele jaren geleden herdoopt tot Etion. Een jaar geleden werd Dirk Vandeputte, de CEO van het gelijknamige familiebedrijf, benoemd tot de voorzitter van het ondernemersplatform.
...