"Tien jaar om resultaat te boeken, dat is een goed gemiddelde in deze sector." Met een helm op het hoofd en werflaarzen aan heeft projectleider Olivier Weets moeite om zijn tevredenheid te verbergen als hij vanop de derde verdieping neerkijkt op de 4 hectare grote site aan de oever van het kanaal in Anderlecht. Equilis, de vastgoedtak van de groep Mestdagh uit Charleroi, heeft een stadskanker omgevormd tot een winkel- en vrijetijdscentrum van 58.000 vierkante meter, dat het noorden van de hoofdstad nieuw leven moet inblazen. Op 20 oktober opent Docks Bruxsel de deuren.
...

"Tien jaar om resultaat te boeken, dat is een goed gemiddelde in deze sector." Met een helm op het hoofd en werflaarzen aan heeft projectleider Olivier Weets moeite om zijn tevredenheid te verbergen als hij vanop de derde verdieping neerkijkt op de 4 hectare grote site aan de oever van het kanaal in Anderlecht. Equilis, de vastgoedtak van de groep Mestdagh uit Charleroi, heeft een stadskanker omgevormd tot een winkel- en vrijetijdscentrum van 58.000 vierkante meter, dat het noorden van de hoofdstad nieuw leven moet inblazen. Op 20 oktober opent Docks Bruxsel de deuren. "Iedereen verklaarde me gek toen ik in 2006 op dit dossier begon te werken", vertelt Weets. "Er was niets in dit gebied. Niemand sprak toen over de opleving van het kanaal." Het dient gezegd dat het complex architecturaal geslaagd is, met zijn slanke curves en zijn alomtegenwoordige natuurlijke lichtinval. Het ontwerp van Art & Build biedt een mix van functies. Zo omvat het ook 6000 vierkante meter kantoorruimte, horeca en ontspanningsgedeelten (bioscopen, speel-, event- en museumruimten). Docks is het eerste nieuwe winkelcomplex in Brussel sinds de jaren zeventig. "Vergeleken bij Antwerpen en Gent is er in Brussel een onderaanbod van 20 tot 30 procent", stelt Weets. "Een studie heeft uitgewezen dat er in de hoofdstad een tekort was van 200.000 vierkante meter, vooral in het noorden van Brussel. Het is onze bedoeling die commerciële leemte te vullen." Equilis hoopt dat Docks acht miljoen bezoekers per jaar aantrekt. Om dat te bereiken, besteedde Equilis ook veel aandacht aan het milieuaspect. "Het was veel eenvoudiger en goedkoper geweest een klassiek winkelcentrum te bouwen", merkt Weets op. "Alleen al de aanleg van de groene gevels loopt tegen het miljoen euro aan." Docks Bruxsel maakt deel uit van de nieuwe generatie Europese winkelcentra die gaan voor milieuverantwoordelijkheid, een visie die langzaam doorsijpelt. Behalve het Brusselse winkelcentrum kregen slechts drie Europese centra (So Ouest in Paris, Coresi in Roemenië en The Ventury Shopping in Finland) de vermelding Excellent in de Breeam-certificatie (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method), een evaluatiemodel voor de milieuprestatie van gebouwen. "Docks is veruit het meest milieuvriendelijke Belgische winkelcentrum", zegt Weets verheugd. Equilis heeft handig gebruikgemaakt van de bijzondere ligging van de site. Omdat het aan de oever van het kanaal ligt, kon het de waterweg gebruiken om 300.000 ton goede grond weg te voeren, een besparing van 12.500 vrachtwagens. Het regenwater wordt opgevangen en aangewend voor het sanitair, het onderhoud van de infrastructuur en de planten. Er werd ook voorrang gegeven aan natuurlijke verlichting. Maar de ware innovatie schuilt vooral in de recuperatie van het overtollige warme water van de verbrandingsoven van Brussel-Energie, die naast de site staat. Met dat water wordt het hele winkelcentrum verwarmd. Brussel-Energie heeft grote buizen onder de grond geïnstalleerd om het water naar Docks te brengen. De diameter ervan is bewust groter gehouden dan vereist om ook nog andere projecten van water te kunnen voorzien. "We willen al lang een stadsnet uitbouwen", legt Daniel Van Lathem, de directeur van Brussel-Energie, uit. "Veel landen in het noorden van Europa werken op die manier. Het netwerk zou ook kunnen dienen voor de verwarming van het woonproject met 2500 woningen, dat het Brussels Gewest wil optrekken in het verlengde van Docks." De eerste schetsen van Docks toonden een winkelcentrum in de openlucht, waar enkel luifels de bezoekers zouden beschermen tegen het weer. Uiteindelijk werd het omwille van het comfort toch een afgesloten winkelcentrum. Airconditioning is er niet. "Ik geef toe dat ik sceptisch was, maar de ingenieurs hebben me overtuigd", zegt Weets. "De besparingen zijn bovendien aanzienlijk. Het is een nieuwe tendens in Europa om op die manier te werken. We vonden inspiratie in de winkelcentra van Nice, Barcelona (Maquinista) en Birmingham (Bullring)." De investering van Equilis bedraagt bijna 210 miljoen euro. Het is niet de bedoeling van de vastgoedontwikkelaar een actief van die omvang in portefeuille te houden. Karikaturiserend kan men zeggen dat het winkelcentrum te koop staat vanaf 21 oktober, de dag na de opening. "We houden Docks inderdaad niet in portefeuille", bevestigt Weets. "Er lopen al onderhandelingen om het geheel te verkopen, maar op dit ogenblik is dat geen prioriteit. Eerst het winkelcentrum openen en dan zien we wel weer." Xavier Attout"Docks is veruit het milieuvriendelijkste Belgische winkelcentrum" Olivier Weets