Luc Versele, de CEO van Landbouwkrediet, sprak onlangs onomwonden van 'oneerlijke concurrentie' op de Belgische bankenmarkt. In krantenartikels viseerde hij in de eerste plaats Dexia Bank België, die als pas geredde staatsbank agressieve commerciële acties zou voeren. Maar ook Deutsche Bank België en Rabobank.be moesten het ontgelden. In beide gevallen gaat het om buitenlandse banken die in België louter een bijkantoor openhouden. Daardoor moeten ze de Belgische bankentaks niet betalen, wat hun een concurrentieel voordeel en extra slagkracht op de spaarmarkt geeft, aldus Versele.
...

Luc Versele, de CEO van Landbouwkrediet, sprak onlangs onomwonden van 'oneerlijke concurrentie' op de Belgische bankenmarkt. In krantenartikels viseerde hij in de eerste plaats Dexia Bank België, die als pas geredde staatsbank agressieve commerciële acties zou voeren. Maar ook Deutsche Bank België en Rabobank.be moesten het ontgelden. In beide gevallen gaat het om buitenlandse banken die in België louter een bijkantoor openhouden. Daardoor moeten ze de Belgische bankentaks niet betalen, wat hun een concurrentieel voordeel en extra slagkracht op de spaarmarkt geeft, aldus Versele. "Wij dragen sinds dit jaar bij tot het Duitse depositogarantiestelsel, en betalen dus een bankentaks in Duitsland", reageert Alain Moreau, CEO van Deutsche Bank België. Zijn bank werd eind vorig jaar opgeslorpt door Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België, dat op zijn beurt tegen eind dit jaar moet opgaan in Deutsche Bank AG Bijkantoor België. Daarbij wordt de bank juridisch omgevormd tot een Duits bijkantoor op Belgisch grondgebied. Volgens Moreau heeft de fusie niets te zien met het ontwijken van de Belgische bankentaks: "Deutsche Bank heeft in 2009 beslist dat het als groep zijn lokale entiteiten beter wilde beheren. Door de groepsstructuur te vereenvoudigen kunnen de werkingskosten dalen. Er moet minder kapitaal naar de lokale bijkantoren gaan. Eerst zijn de dochters in Hongarije en Portugal geïntegreerd, nu was België aan de beurt." De bankentaks die Deutsche Bank België in Duitsland betaalt, ligt lager dan die in België, geeft Moreau toe: "De taks op spaardeposito's bedraagt in Duitsland 5 basispunten, terwijl dat in België 15 basispunten is. Maar in Duitsland zijn er bijkomende taksen, onder meer op de balans van de bank. Bovendien kan de taks jaarlijks worden aangepast en evolueren we mijns inziens op termijn toch naar een harmonisering op Europees niveau. Overigens is de bankentaks eigenlijk een verzekeringspremie voor de staatsgarantie op de spaardeposito's. Aangezien de deposito's van onze klanten nu onder de Duitse bescherming vallen, is het niet meer dan logisch dat we de premie in Duitsland betalen." Moreau erkent dat de Duitse depositobescherming een argument is waar spaarders belang aan hechten, maar hij wil de impact ervan niet overdrijven: "Spaarders en beleggers hadden vorig jaar vooral aandacht voor de financiële en economische sterkte van landen. Wij hebben wellicht een beetje mee geprofiteerd van het imago van Duitsland als sterk land. Maar die impact was toch vrij beperkt." Dat Deutsche Bank er op sommige terreinen in slaagt zijn klanten betere voorwaarden te bieden dan de Belgische grootbanken (bijvoorbeeld gratis betaalverkeer), heeft volgens Moreau alles te maken met het businessmodel van de bank: "Ons model hecht veel belang aan het verminderen van kosten. Daardoor zijn we de voorbije tien jaar fors gegroeid. Van die groei hebben we onze klanten laten meeprofiteren. In tien jaar is onze marge met 30 procent gedaald. Ze ligt intussen al een stuk onder 80 basispunten." Hoe je het ook draait of keert, de Belgische grootbanken kampen nog altijd met een zware kostenstructuur, meent Moreau. "Zij zullen blijven afzien. Ze hebben zich nu wel grotendeels uit het buitenland teruggetrokken, maar op hun thuismarkt blijven ze met een zware organisatie zitten." Deutsche Bank concentreert zich in België vooral op de vermogende particulieren. Eind 2011 beheerde de bank 19,6 miljard euro activa van particulieren. En in januari werd de grens van 20 miljard doorbroken, zegt persverantwoordelijke Hans Marien. De helft van die activa bestaat uit spaargeld, de andere helft uit klanteninvesteringen in obligaties, aandelen of fondsen. In 2011 tekende de retailactiviteit van de bank voor een winst van 31,6 miljoen euro, exclusief een provisie die ze neemt voor de schade in de Lehman-zaak. Deutsche Bank verkocht in 2006 en 2007 twee beleggingsproducten van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Die producten genoten een kapitaalsgarantie van 100 procent door Lehman, maar toen de zakenbank in 2008 failliet ging, waren de klanten hun geld kwijt. Het parket onderzocht de zaak, maar besliste Deutsche Bank niet te vervolgen. De bank deed haar klanten een voorstel waardoor ze minimaal de helft van hun inleg kunnen recupereren. Voorlopig is het onduidelijk hoeveel klanten op de schikking zullen ingaan en of bepaalde organisaties zullen procederen. Moreau wil niet aangeven hoe groot de aangelegde provisie is, maar wel dat de winst er een knauw door krijgt. Daardoor zal het nettoresultaat "lager uitkomen dan de 28,1 miljoen euro van 2010, maar nog steeds ruim in de zwarte cijfers blijven", weet de CEO van Deutsche Bank België. Na de opening van vier nieuwe kantoren in 2011 (Oudenaarde, Wemmel, Mortsel en Lommel) blijft Deutsche Bank investeren in zijn Belgische netwerk. Er zijn nu 35 'financial centers', dat moeten er 40 worden. "We blijven mensen aannemen en investeren in IT", beklemtoont Moreau. "De winst die we in België maken, herinvesteren we in de versterking van onze aanwezigheid in dit land." Maar wat gebeurt er met het spaargeld dat Deutsche Bank in België aantrekt? Waarin wordt het belegd? En komt het de Belgische economie ten goede? Want ook dat is een kritiek van Belgische bankiers aan het adres van Deutsche Bank en Rabobank: zij zouden nauwelijks kredieten toekennen aan Belgische ondernemingen en dus zou onze economie er niet beter van worden. Moreau gaat de kritiek niet uit de weg: "Alle spaargeld gaat in eerste instantie naar Duitsland, maar meer dan de helft komt rechtstreeks terug naar België. Een stuk wordt omgezet in kredieten aan middelgrote en grote ondernemingen, een ander stuk wordt belegd in Belgische staatsobligaties. Hypotheekleningen doen wij niet." Minder dan de helft komt dus niet terug naar België, en dat heeft alles te maken met het centrale beheer waar Deutsche Bank voor kiest. "Alle liquiditeiten, opgenomen via spaardeposito's, worden herbelegd binnen de groep. Deutsche Bank beheert de kredietrisico's centraal. Dat betekent dat het saldo van het Belgische spaargeld waarschijnlijk omgezet is in kredieten aan ondernemingen in verschillende Europese landen." PATRICK CLAERHOUT"De winst die we in België maken, herinvesteren we in de versterking van onze aanwezigheid in dit land" Alain Moreau