Zoals in elke Vlaamse provincie, is ook de Antwerpse bedrijfswereld permanent op zoek naar bedrijventerreinen. Vandaag is er in Antwerpen en omgeving slechts 70 hectare meteen beschikbaar. In Mechelen gaat het om 35 hectare en in het arrondissement Turnhout om 45 hectare. Vlaanderen torst een direct tekort aan ongeveer 1800 hectare bedrijventerreinen. Voor de periode tot 2021 wordt de Vlaamse behoefte geraamd op ongeveer 10.300 hectare. Volgens Vokatopman Philippe Muyters moet er op relatief korte termijn (horizon 2012) 2341 h...

Zoals in elke Vlaamse provincie, is ook de Antwerpse bedrijfswereld permanent op zoek naar bedrijventerreinen. Vandaag is er in Antwerpen en omgeving slechts 70 hectare meteen beschikbaar. In Mechelen gaat het om 35 hectare en in het arrondissement Turnhout om 45 hectare. Vlaanderen torst een direct tekort aan ongeveer 1800 hectare bedrijventerreinen. Voor de periode tot 2021 wordt de Vlaamse behoefte geraamd op ongeveer 10.300 hectare. Volgens Vokatopman Philippe Muyters moet er op relatief korte termijn (horizon 2012) 2341 hectare gerealiseerd worden om over een ijzeren voorraad te beschikken. Geen enkele Vlaamse provincie hangt zo fors aan die alarmbel dan Antwerpen. Voor de komende vijftien jaar rekent de as Antwerpen-Waasland op 1532 hectare. In de Kempen gaat de bedrijfswereld ondertussen verwoed op zoek naar 1194 hectare. Mechelen en omstreken rekenen tussen nu en 2021 op bijna 1000 hectare. Dat klinkt dynamisch, maar Peter Cabus en Wim Vanhaverbeke wijzen er in de Roto-studie van Voka op dat "de maatschappelijke haalbaarheid van veel economisch belangrijke locaties klein is." Roto staat voor ruimte om te ondernemen. In de provincie Antwerpen ziet het duo de haalbaarheid niet boven een schamele 10 % uitkomen. De Antwerpse ondernemers zijn nochtans vragende partij voor nieuwe gronden ter hoogte van de autosnelweg die Antwerpen met Knokke verbindt (westwaarts) of langs de E19 ter hoogte van Brecht. Die terreinen liggen in het voorportaal van de haven, maar worden door de overheid beschouwd als "buitengebied zonder economisch potentieel." Voka constateert wat verbouwereerd dat het Waasland op termijn meer bouwrijpe realiseerbare oppervlakte biedt dan Antwerpen. "Men kan in ieder geval niet beweren dat wij ons huiswerk niet goed gedaan hebben," reageert Luc Luwel (Voka/Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland) met de cijfers in de hand. "We hebben een Economisch Observatorium opgericht dat de diepst mogelijke economische analyses maakt. Uiteraard houden we rekening met de vragen van onze achterban, maar we hebben ook ecologische aspecten en woonbehoeften niet over het hoofd gezien. We stellen alleen maar vast dat de autoriteiten - en ik denk nu in de eerste plaats aan de gemeentebesturen - te weinig doen aan deze problematiek." De Antwerpse gouverneur Camille Paulus treedt Voka bij, maar bekijkt het op zijn manier. Hij stelt vast dat het aanbod aan industriegrond schromelijk tekortschiet en pleit voor een beleid dat beantwoordt aan de vraag vanuit de markt. Paulus stelt zelfs voor ruimere bevoegdheid te geven aan de provincie om meer industriegrond af te bakenen dan de 437 hectare die haar nu werden toebedeeld.