1 Waarom heeft DPAM duurzaamheidscriteria voor landen ontwikkeld?
...

1 Waarom heeft DPAM duurzaamheidscriteria voor landen ontwikkeld? "We kregen die vraag in 2007 van institutionele beleggers voor wie duurzaamheid een belangrijk criterium is. Het is onze taak als investeerder en financieel tussenpersoon ook landen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hun bewustzijn inzake duurzaamheid te verhogen. Wij zijn belangrijke kopers van overheidspapier. Het gaat ons dus aan wat die landen doen met het geld dat we hen verschaffen." 2 Waar is uw landenmodel op gebaseerd? "We kijken enkel naar objectieve data en zaken waarvoor landen zelf actie kunnen ondernemen. Dat gaat onder meer over het klimaatbeleid, de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg, het democratische gehalte, de arbeidsmarkt en corruptie. Op al die parameters geven we landen een score. Op basis daarvan hebben we een ranking van de opkomende landen en een van geavanceerde economieën gemaakt." 3 Investeert DPAM enkel in de toplanden in die rankings? "Nee, het is niet omdat landen laag scoren dat we er niet in investeren. Maar neem Nigeria. Als je daar niet in investeert en er niet mee in dialoog gaat over die thema's, verandert er niets. Wij gaan met alle landen waarin we investeren in gesprek om hun ESG-bewustzijn te verhogen. En ons model kan inzicht geven in de domeinen waar het beter kan."