De bard Tom Barman (35) Frontman van popgroep Deus

Na diamant is Tom Barman het bekendste exportproduct van Antwerpen. Met zijn rockgroep Deus scoort de zanger hoge ogen in binnen- en buitenland. Tijdens zijn jongste tournee speelt de band 150 shows in 27 landen voor nagenoeg uitverkochte zalen, zoals de Olympia in Parijs.
...

Na diamant is Tom Barman het bekendste exportproduct van Antwerpen. Met zijn rockgroep Deus scoort de zanger hoge ogen in binnen- en buitenland. Tijdens zijn jongste tournee speelt de band 150 shows in 27 landen voor nagenoeg uitverkochte zalen, zoals de Olympia in Parijs. In de aanloop naar de verkiezingen van 2006 organiseert Barman het gratis concert voor een verdraagzaam Antwerpen: 0110. Samen met een schare aan Vlaamse artiesten - van Laura Lynn over Helmut Lotti tot Arno - brengt de cultfiguur meer dan tienduizend sinjoren op de been om in de regen hun verzet tegen het racisme te uiten. Tijdens de lokale verkiezingen een week later verslaan de socialisten van Patrick Janssens het Vlaams Belang als grootste partij. Focus Knack roept Barman uit tot Man van het Jaar. Op 21 juli 2007 krijgt hij de Prijs voor de Democratie. Na zijn mislukte studies aan het RITCS werkt Barman een tijdje in de Antwerpse cinema Cartoon's als - jawel - barman. Met zijn eerste langspeelfilm 'Anyway The Wind Blows' realiseert hij in 2003 zijn droom. De naam Jan Boeykens klinkt als een klok in Antwerpse vastgoedkringen. De notaris is volgens een internetbericht van reclameman Wim Schamp 'een belangrijke sponsor en sterkhouder van de Open VLD in Antwerpen'. Daarnaast onderhoudt hij goede contacten met de SP.A. Zo speelt Boeykens een sleutelrol bij de lucratieve verkoop van de Belgische ambassade in Tokio aan projectontwikkelaar Mitsubishi Takenaken. Ook op Vlaams niveau heeft Boeykens goede contacten, onder meer bij provinciegenoot en minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen. De notaris is ook de juridische adviseur van het project van de Compagnie Het Zoute rond Finis Terrae in Knokke. In dit vastgoedproject speelt de aannemer Van Wellen uit Kapellen een belangrijke commerciële rol. Het dossier komt in moeilijk vaarwater, maar Boeykens weet het toch tot een goed einde te brengen. Net in die periode raakt bekend dat de notaris een campagne opzet tegen de burgemeester van Knokke, Léopold Lippens, de toenmalige topman van de Compagnie. Hij stuurt bezwarende nota's die fraude suggereren, naar het Brugse parket. Daarmee stoffeert het gerecht het omkopingsdossier tegen Georges Jacobs (de commerciële rechterhand van Lippens) en de Knokse stadssecretaris.De discrete topman van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, Luc Bertrand, speelt een belangrijke rol in de financiering van de 'Werf van de Eeuw'. Als hoofdaandeelhouder van de bouwgroep Van Laere dingt hij mee naar het belangrijkste PPS-project in de sinjorenstad: de bouw van de Oosterweelverbinding. Maar na uitschakeling van zijn kandidatuur door de Kwaliteitskamer lijkt concurrent Noriant de opdracht van 3,45 miljard euro in de wacht te slepen. Geen nood, Bertrand zal hoe dan ook een graantje meepikken, want baggeraar Deme - voor 50 % in handen van AvH - zit mee in de tijdelijke vereniging. Zijn neus voor talent legt hem geen windeieren. Onder zijn bewind groeit de beurskapitalisatie van de Antwerpse investeringsgroep van 50 miljoen euro naar 2,2 miljard euro. Ondertussen versterken Bank Delen en Lease Invest - twee dochters van AvH - hun positie op de financiële markt in Antwerpen. Bertrand trekt de patronale werkgroep om hoofdkwartieren naar de stad te trekken. Ondanks zijn lidmaatschap van de Franstalige eliteclub Cercle Loraine is Danieli Il Divino, de chique Italiaanse brasserie in Wilrijk, zijn favoriet lunchrestaurant.Dankzij zijn talent als bemiddelaar slaagt Eddy Bruyninckx, de gedelegeerd bestuurder van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, er met succes in de gemeentelijke havendienst met 1700 werknemers, te professionaliseren en de put van de pensioenen te dichten. Als tweede haven in Europa bekleedt Antwerpen een sleutelpositie in de nationale handel. Ze is goed voor 9,5 % van het bruto binnenlands product en vertegenwoordigt 5 % van de totale werkgelegenheid. Eind 2003 krijgt Bruyninckx de titel van overheidsmanager van het jaar omwille van zijn managementkwaliteiten en ruimtelijke visie. De voormalige kabinetschef van Vlaams minister-president Gaston Geens (CD&V) legt immers de fundamenten voor de goedkeuring van het Deurganckdok en de verdieping van de Schelde, en de doorbraak in het dossier van de IJzeren Rijn (treinverbinding naar het hinterland in Nederland en Duitsland). Hij doet het zelfs zo goed dat kandidaat-premier Yves Leterme (CD&V) hem polst voor de topfunctie in de Vlaamse regering. Maar Bruyninckx weigert. Zijn roeping ligt in Antwerpen, waar de ex-secretaris-generaal van de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (Serv) het goed kan vinden met burgemeester Patrick Janssens (SP.A).Monica De Coninck (SP.A) is de grootste werkgever in de stad Antwerpen. Als schepen van Sociale Zaken leidt ze het OCMW, dat bijna 10.000 ambtenaren telt. Na de drastische herstructurering van de publieke ziekenhuizen tot één netwerk is de begroting van het Ziekenhuizen Netwerk Antwerpen (ZNA) in evenwicht. Dankzij haar tussenkomst begeleidt Mimi Lamote - ex-topmanager van C&A - de verdere sanering van de zelfstandige overheidsdienst. Op termijn droomt de penningmeester van de SP.A-koepel in Antwerpen van een gezondheidsboulevard op de verlaten spoorweggronden aan het Kempisch Dok, waar iedereen terecht zou kunnen voor medische diensten: apotheker, ziekenfonds, revalidatiecentrum en fitness. In haar sociaal beleidsplan legt De Coninck de nadruk op diversiteit in de stad. Samenwerking is haar antwoord op de samenlevingsproblemen. Wat vergrijzing betreft, sleutelt de schepen aan een bijzondere formule voor 2000 nieuwe serviceflats. De workaholic met West-Vlaamse roots is ook voorzitster van het culturele centrum 't Elzenveld en sinds eind vorig jaar parlementslid. John Dejaeger leidt sinds juni Agfa Graphics. Hij is de man die één miljard euro aan investeringen naar Antwerpen gehaald heeft. Als gedelegeerd bestuurder van Basf Belgium weet hij telkens opnieuw zijn raad van bestuur in Leverkussen te overtuigen de site aan de Scheldelaan voort uit te bouwen. Zijn succes is zo groot dat de chauvinistische Duitsers van zijn moedermaatschappij hem opzij zetten. Teleurgesteld neemt hij ontslag in februari jongstleden. Tijdens zijn sabbatical voert Dejaeger een studie over chemische opslagplaatsen in de Antwerpse haven uit. Hij draagt namelijk altijd twee petten: één van de firma en één van de regio. De voormalige ondervoorzitter van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka slaagt erin het alternatief van de kernenergie opnieuw op de agenda te plaatsen. En hij start het concept van jongerencoaches voor allochtonen op, om hen beter op de arbeidsmarkt te integreren. Dejaeger, die twintig jaar geleden de lokale afdeling van het Davidsfonds boven de doopvont hield, verdedigt vurig de verbetering van het mobiliteitsbeleid in de stad. Als logistieke haven is Antwerpen afhankelijk van goede wegen.Ter gelegenheid van haar 200ste verjaardag neemt Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland het initiatief een Routeplan 2012 op te stellen. Hiervoor doet de werkgeversorganisatie een beroep op McKinsey. Architect van de nota is Wouter De Ploey, de lokale directeur van het managementadviesbureau. Hij leidt de European Payments Working Group - gespecialiseerd in financiële dienstverlening aan banken, verzekeringsmaatschappijen en andere dienstverleners. De Ploey studeert economie en filosofie aan de KU Leuven. Hij trekt naar de universiteit van Michigan (Ann Harbor) om er zijn doctoraat over handelstheorie te maken. Na omzwervingen bij de Wereldbank, de Wereld Handels Organisatie (WHO), de Generale Bank en Paribas vindt de specialist van elektronisch betalingsverkeer in 1992 zijn vaste stek bij McKinsey. Als drijvende kracht van de KunstKamer koppelt De Ploey ondernemers en kunstenaars uit de stad om samen naar creatieve ideeën te zoeken. Tevens werkt het bestuurslid van Flanders Fashion Institute (FFI) aan de uitstraling van Antwerpen als modenatie. De gastdocent van Vlerick Management School staat de leiders van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met raad en daad bij.Nu Wivina Demeester (CD&V) de actieve politiek verlaten heeft, legt ze zich toe op Antwerpen. Ze is voorzitter van de Vlaamse werkgroep voor de uitdieping van de Schelde en bijzonder gezant van de federale regering voor de IJzeren Rijn. Demeester, die voorzitter is van de Antwerpse cultuurtempel deSingel, is gepassioneerd door hedendaagse kunst en architectuur. Zo leidt ze de raad van bestuur van het Vlaams Architectuur Instituut (VAI), Vlaanderen Bouwt en Extra City, een cultureel centrum in een voormalig graansilocomplex op het Eilandje. Tevens zetelt de progressieve christendemocraat in de Filharmonie, het Vlaams Nederlands Huis en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Als nieuw lid van de Hoge Raad van Financiën werkt ze verder aan de uitbouw van de fiscale autonomie voor Vlaanderen, één van haar stokpaardjes tijdens haar ministerschap. Ze is ook bestuurder bij Dexia. Ook gezondheidszorg ligt haar nauw aan het hart. Als topvrouw van de Vlaamse Liga tegen Kanker en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie zet Demeester mee de bakens uit in de geneeskunde. Ook is ze de geestelijke moeder van de vier gazellen in de Antwerpse CD&V-familie: Cathy Beckx (ondervoorzitter), Nahima Lanjri (ex-schepen), Katrien Schrijvers en Inge Vervotte (minister). N ew kid on the block van de Antwerpse machthebbers is Dirk Diels, directeur van de nieuwe stadsdienst Werk en Economie. Hij moet zijn sociaaleconomische nota Antwerpen, scheve stad in sterke positie uit 2001 nu in de praktijk omzetten. Na zijn studies politieke en sociale wetenschappen startte Diels, een medeoprichter van het stedelijke vastgoedbedrijf Vespa, zijn carrière bij SD Worx. Voor ACOD Cultuur werkte hij een statuut voor kunstenaars uit, dat later in een wet gegoten werd. In 1996 schreef Diels, een voormalige freelancejournalist van Intermediair, een opmerkelijk boekje over de civil society, waarin de zelfredzaamheid van de buurtbewoners centraal staat. Twee jaar later stapte Diels op vraag van de toenmalige bouwmeester Bob Van Reeth over naar de tewerkstellingscel van de stad. Om zich politiek niet te verbranden, sloeg hij een aanbod van minister Renaat Landuyt (SP.A) en schepen Ann Coolsaet (Open VLD) om op hun kabinet te komen werken af. Met de steun van werkgeversorganisaties en universiteiten stelde Diels in 2006 een operationeel stadsprogramma op: In de ban van de ring. Dat beleidsplan vormt de basis voor de citymarketing die Antwerpen in de toekomst wil voeren. Met zijn A-campagne - een kopie van de succesrijke KB-slogan 'De bank van hier', een andere vondst van hem - zette burgemeester Patrick Janssens (SP.A) Antwerpen opnieuw op de kaart. Tijdens zijn verkiezingscampagne pakte de oud-voorzitter van de SP.A uit met 52 portretten van mensen die hem steunden. Hiertussen zaten tal van bekende tv-persoonlijkheden zoals Andrea Croonenberghs, Gène Bervoets en Carl Huybrechts, maar ook succesrijke ondernemers zoals Marc Stordiau, de ex-topman van Deme. Het netwerk van Janssens overstijgt immers de politiek, waardoor hij veel mensen warm kan maken voor zijn project. Samen met zijn trouwe luitenant Robert Voorhamme (SP.A) houdt hij de teugels van de stad strak in handen. Dat leidt soms tot spanningen binnen zijn eigen partij. Zo kiezen de Antwerpse militanten, die hem zijn dictatoriale optreden verwijten, tegen de zin van Janssens in voor Erik De Bruyn als nationale kandidaat-voorzitter. Tevergeefs. De macht van de voormalige teletubbie weegt zwaar door in Brussel. Hij is niet alleen streng voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving en het stadspersoneel. Zijn veto tegen een pin-up bij de brandweer zorgde voor een storm van protest. Ook met zijn grote droom, één groot voetbalstadion voor Antwerpen, boekt hij weinig vooruitgang. Fernand Huts, de manager van het jaar in 1987, is nog steeds alive and kicking. Geboren en getogen in Antwerpen is de voorzitter van de Katoen Natie Groep met 8000 medewerkers wereldleider als logistiek dienstverlener voor de petrochemie. Huts toverde met het magische one billion dollar company in bedrijfsvoorstellingen: een vermenigvuldiging met honderd in twintig jaar tijd, met 60 % in het buitenland. Toch slaagt de voormalige voorzitter van Agha er niet in de concessie van één van de Antwerpse containerterminals in de wacht te slepen. Dat is zijn grootste desillusie. Even ging Huts in op een vraag van premier Guy Verhofstadt (Open VLD). Maar na enkele teleurstellende ervaringen keerde hij de Wetstraat de rug toe. Hij houdt aan het parlementaire avontuur veel vrienden uit liberale en Vlaams-nationalistische kringen over. Ook kunstenaars zien de havenbaron graag komen. Zo siert een kunstwerk van Wim Delvoye het hoofdkwartier in de Seefhoek. Daarnaast bezit hij een unieke collectie Koptisch textiel, werken van de Cobrabeweging, Marcel Broodthaers en Jan Fabre. Ondanks zijn 81 jaren zetelt eregouverneur Dries Kinsbergen nog dagelijks op zijn kantoor in de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij (POM) aan de Lange Lozanastraat. Hier ontvangt en adviseert de nestor van de Antwerpse politiek zijn gasten. Voor elk belangrijk project in Antwerpen wordt zijn discrete mening gevraagd. De invloed van deze minister van Staat, geboren in Amsterdam, reikt tot aan het koningshuis. Zo lag Kinsbergen aan de basis van de fusie tussen de Antwerpse universiteiten. Ook de uitbouw van het Academische Ziekenhuis is zijn verdienste. Hij hecht immers veel belang aan onderwijs en geneeskunde. Daarnaast staat de liberaal bekend om zijn grote maatschappelijke betrokkenheid. Zo is hij erevoorzitter van de Stichting Kinsbergen, die mensen met een handicap opvangt in het Giels Bos en jongeren met ontwikkelingsstoornissen begeleidt. Zij motto luidt: geen welvaart zonder welzijn. Onder impuls van Kinsbergen werd de Hoge Raad voor Diamant uit de grond gestampt en raakte de Kempen uit het economische slop. Als waarnemend voorzitter van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol stuwde de oud-hoogleraar rechten in de jaren negentig deze onderzoekscel naar de wereldtop. Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland staat in de Koekenstad sterker dan de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zelf. Dat is voornamelijk de verdienste van directeur-generaal Luc Luwel. Al vijftien jaar verdedigt deze geboren Limburger met flair zijn stad. Onder zijn bezieling groeide het aantal leden van 750 naar 3000 bedrijven. Hij leidt nu een ploeg van 45 medewerkers, die hun schouders zetten onder de economische ontwikkeling van de regio. Maar niet iedereen pruimt de flamboyante aanpak van Luwel, die ooit nog kabinetsmedewerker van Johan Sauwens (CD&V) was. Hij neemt immers geen blad voor de mond. Toch loven vriend en vijand het uitgebreide netwerk van de professionele receptieloper. Wie een telefoonnummer of de laatste roddels wilt, kan altijd bij hem terecht. Ondertussen vliegt Luwel naar alle uithoeken van de wereld om promotie te maken voor Antwerpen. Zo hamert de ex-topverkoper van GTI Atea en Siemens al jaren op de noodzaak van een grotere luchthaven. Ook staat hij pal achter het Deurganckdok, volgens hem een window of opportunity zonder voorgaande. Ik invloedrijk? Ik ben iemand die doet wat hij denkt te moeten doen. Maar ik heb nooit bewust geprobeerd een netwerk op te bouwen. Door een aantal investeringen van het bedrijf heb ik dat wel gekregen", relativeert Roger Roels zijn opna- me in de powerlist. Roels is tot juli 2007 seniorvicepresident en managing director Europe & North/West Africa van goederenbehandelaar Dubai Ports World. Hij is er sindsdien bestuurder, maar heeft het dagelijkse beheer overgedragen. Daardoor komt er meer tijd vrij voor andere zaken, zoals het voorzitterschap van basketbalclub Antwerp Giants, en van de koepel van logistieke en maritieme privébedrijven, Alfaport. De beslissing over die laatste functie valt op 24 november, maar Roels zelf geeft toe dat "het er wel zo naar uitziet." Vóór Roels in 1999 terug naar de Scheldestad afzakt, is hij 27 jaar actief voor de Amerikaanse rederij Sea-Land. Maar met zijn internationale ervaring en directe aanpak ontpopt de licentiaat wiskunde zich al snel tot een van de sterkhouders in de Antwerpse haven. Onder zijn impuls startte basketbalclub Antwerp Giants met sociale initiatieven, zoals pleintjesbasket. Guy Peeters is jarenlang de 'kingmaker' van de Antwerpse socialisten geweest, die bepaalt wie op welke plaats op de verkiezingslijst staat. Zo lanceert de topman bij het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten in 1995 Kathy Lindekens, Robert Voorhamme en Tuur Van Wallendael in de Antwerpse politiek. Sinds Patrick Janssens burgemeester is, is de rol van Peeters kleiner geworden. Maar achter de schermen blijft hij actief. Peeters zorgt voor fusiebewegingen in de Antwerpse onderwijs- en ziekenhuiswereld. Samen met Andries Kinsbergen is hij een van de stille krachten in de samensmelting van de verschillende hogescholen in Antwerpen. Ook in de fusie van de drie Antwerpse universitaire instellingen heeft hij een hand gehad. Peeters is mee de motor achter de integratie van de Antwerpse OCMW-ziekenhuizen tot ZiekenhuisNetwerk Antwerpen. Maar Peeters is geen pure Antwerpse figuur. Hij is topman bij het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en voorzitter van de VRT, en van verzekeraar P&V. Hij staat bekend als een zeer discrete en zeer intelligente netwerker. Louis Tobback, Philippe Busquin en Herman Balthazar behoren tot zijn intieme vriendenkring.Pletwals, dossiervreter, dromer en budgetwaakhond. Vier begrippen die Dirk Van Mechelen (Open VLD) ten voeten uit beschrijven. Maar ze zeggen niets over zijn grote liefde voor Antwerpen. In zijn boekje 'Toekomst in zicht' geeft de Vlaamse viceminister-president zijn blauwdruk voor de toekomst van de Koekenstad als hefboom voor Vlaanderen. Vanuit zijn kantoor in het Brusselse Phoenixgebouw zorgt hij dagelijks voor de publieke geldstromen om alle grootse plannen van Antwerpen te financieren. Zo legt de minister - bevoegd voor Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening - de juridische basis voor de uitvoering van het Masterplan Antwerpen. Hierbij schenkt de ex-secretaris van FC Kapellen veel belang aan de mobiliteit. Zo zet hij met succes zijn schouders onder de Oosterweelverbinding, de verbreding van het Albertkanaal en de ondertunneling van het Centraal Station. Ook slaagt hij erin de toekomst van Deurne als zakenluchthaven te vrijwaren. Elke zaterdagmiddag - als zijn agenda het toelaat - speelt hij een partijtje biljart tegen Luc Janssens, de schepen van Financiën uit Kapellen, en Jan Kerremans, ex-kabinetschef van Patrick De Wael (Open VLD). Van Mechelen is een persoonlijke vriend van wereldkampioenen Ludo Dielis en Raymond Ceulemans. Het succes van Dries Van Noten gaat verder dan het bedrijfsresultaat van zijn naamloze vennootschap. Sinds begin jaren negentig heeft de start van zijn Modepaleis aan de Nationalestraat in Antwerpen een absoluut sneeuwbaleffect veroorzaakt in de buurt. Steeds meer modezaakjes en hippe restaurants zijn erop af gekomen. Dat resulteert in een volledig nieuwe shoppingwijk. De Nationalestraat staat voor avant-garde en vernieuwing. Ieder seizoen nodigt Van Noten met succes zijn internationale klanten naar Antwerpen uit om in zijn hoofdkwartier aan de Godefriduskaai de bestelbon in te vullen. Ze gaan daar graag op in, omdat ze weten dat Van Noten hen in de watten legt: gratis reis, leuk hotel en perfecte catering. Zo leren ze de stad kennen en niet alleen omwille van het winkelaanbod waarderen. Daarnaast scoort Van Noten steeds hogere ogen op de modescène. Zijn defilé tijdens de damesmodeweek van Parijs - zomercollectie 2008 - wordt overal bejubeld. Van Noten zit al iets meer dan twintig jaar in het vak en heeft een plaats veroverd tussen de allergrootsten van de modewereld. Maar hij houdt zijn zenuwcentrum in Antwerpen. Zijn bedrijf is gezond en groeit jaarlijks. Als topman van de Persgroep heeft Christian Van Thillo een zeer grote impact op de publieke opinie. Met De Nieuwe Gazet en de tv-zender ATV in het bijzonder, weegt de mediamagnaat zwaar op de sinjorenstad. Hij stamt af van de voormalige eigenaars van Het Spaarkrediet uit Antwerpen - nu in handen van de KBC. De familie draagt sinds oudsher een liberaal etiket. Na zijn studies rechten aan de KU Leuven en een MBA aan de Duke University in North Carolina krijgt de jonge ondernemer in 1990 de leiding over het Laatste Nieuws, met De Nieuwe Gazet als Antwerpse editie. Met emojournalistiek en commerciële acties maakt Van Thillo van de titel in een mum van tijd het grootste dagblad van Vlaanderen. Ondertussen bouwt hij onder de koepel van Sparta een tijdschriftengroep uit met Dag Allemaal en Joepie. Ook controleert de Vlaamse Berlusconi, zoals de ex-bestuurder van Bertelsmann wordt genoemd, samen met de Roularta Media Group van de familie De Nolf, de Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) met VTM en Kanaal 2. In 1989 neemt de Persgroep De Morgen over. Veertien jaar later palmt Van Thillo samen met de groep Rossel, het economische dagblad l'Echo in. In 2005 volgt De Tijd.De man achter de schermen van de Kamer van Koophandel in Antwerpen is Walter Van Pottelberge. Deze voormalige topman van verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche is tevens voorzitter van het Routeplan 2012, dat de economische toekomst van de sinjorenstad moet vrijwaren. In alle stilte smelt Van Pottelberge het ijs bij het Antwerpse stadsbestuur om meer met de private sector te gaan samenwerken. Zo staat de onafhankelijke bestuurder van onder meer Argenta, Goffin Bank en Life Sciences aan de wieg van de grote PPS-constructies in Antwerpen. Ook draagt de ex-voorzitter van de Mercator Bank meer dan zijn steentje bij tot de internationale uitstraling van Antwerpen als modemetropool. Zo is de voorzitter van het Flanders Fashion Institute er persoonlijk in geslaagd om de bekende ontwerper Yohji Yamamoto uit Japan naar de Scheldestad te halen om er zijn grootste pand op het gelijkvloers van de ModeNatie in de Nationalestraat te openen. Als gewezen bankier hanteert Van Pottelberge vandaag nog de voorzittershamer bij Dela Investment Belgium en het Vlaams Netwerk Babyboom Services. Eric Verbeeck is gedelegeerd bestuurder van de Antwerpse projectontwikkelaars Kairos en Landsbeeck. Tevens blijft de vastgoedmakelaar als bestuurder actief bij zijn bouwmaatschappij Interbuild, sinds 1998 een onderdeel van de Koninklijke BAM Groep (KBG) uit Nederland. Al decennia lang is Verbeeck de sterke man in de vastgoedsector van Antwerpen. Op zijn referentielijst staan o.a. het shoppingcenter van Wijnegem, het financiecentrum (Amca) en het justitiepaleis in Antwerpen. Ondanks alle aantijgingen blijft de huidige voorzitter van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector steeds buiten schot. Wel loopt hij als lid van het consortium Loro de opdracht voor de Oosterweelverbinding mis. In opdracht van zijn Nederlandse werkgever moet Verbeeck nu de Belgische dochters van KBG integreren: Betonac, Interbuild, CEI-De Meyer en Galére. Het lid van de Leopoldsorde is persoonlijk bevriend met Jean Thomas, gedelegeerd bestuurder van de Brusselse projectontwikkelaar Immobel, en onderhoudt nauwe banden met de top van de liberalen en de socialisten.