De netwerken zijn niet de enige rijzende sterren van de informatica. Een meer vertrouwelijk domein kent eveneens een sterke groei: de systemen voor gegevensopslag.
...

De netwerken zijn niet de enige rijzende sterren van de informatica. Een meer vertrouwelijk domein kent eveneens een sterke groei: de systemen voor gegevensopslag.Ze zijn minder sexy dan het Internet of de multimedia, maar wel fundamenteel. De klanten van een bank krijgen via een database toegang tot hun rekeningen. De klanten van bedrijven als DHL of Fedex kunnen langs dezelfde weg kijken waar hun verzending zich bevindt. Belgacom en de GSM-netwerken bewaren er de details van hun facturen in. En Delhaize de enorme hoeveelheid marketinggegevens afkomstig van zijn klantenkaarten. EEN LEGER HARDE SCHIJVEN.Onder gegevensopslag verstaat men batterijen van harde schijven, beheerd door programma's die de gegevens beveiligen en toegankelijk maken. De hoofdrolspeler op deze markt is EMC, een Amerikaans bedrijf dat IBM een stap voor is geweest. EMC richt zijn strategie op de behoefte aan rechtstreeks toegankelijke informatie en heeft in dit domein verscheidene ideeën ontwikkeld. Het eerste principe is dat het zelf geen harde schijven fabriceert. In plaats daarvan werkt het met schijven die op de pc-markt verkrijgbaar zijn, waarbij het een lage fouttolerantie hanteert en het materieel zelf test. Het tweede principe - en het geheim van het succes - is een universeel systeem voor gegevensopslag, Symmetrix, dat op de belangrijkste bestaande types van computers werkt: pc (Windows), mainframes en Unix-families."De computer wordt een tactische keuze, de gegevensopslag een strategisch vraagstuk," zegt Michael Ruettgers, president en algemeen directeur van EMC. Hij heeft dat reeds in het begin van het decennium beseft, toen klanten als UPS tevergeefs oplossingen zochten om hun bedrijfsgegevens beschikbaar te maken voor meer werknemers. UNIVERSELE OPSLAG.Michael Ruettgers heeft het idee van een universeel opslagsysteem, dat het beheer van de gegevens loskoppelt van hun verwerking, verregaand ontwikkeld. Hij concurreert met de systemen die de verschillende fabrikanten leveren en die aangepast zijn aan hun computergamma's. Zelfs de werknemers van EMC dachten dat de verkoopverwachtingen waanzinnig waren. Voor 1995 voorspelde Michael Ruettgers een verkoop van 200 miljoen dollar, dus meer dan 7 miljard frank. Die drempel werd overschreden. Dit jaar meldt het bedrijf voor het laatste trimester, afgesloten einde september, een omzet van 1 miljard dollar, wat 37% meer is dan in dezelfde periode van 1997.EMC blijft op de eerste plaats een softwarefirma. Ze levert weliswaar apparatuur, maar alle toegevoegde waarde schuilt in de programma's. Zij zorgen voor de beveiliging van de gegevens en voor de back-ups, en kunnen ook de prioriteiten tussen de verschillende toepassingen regelen.EMC is niet meer alleen op de markt. IBM, dat altijd al sterk is geweest in gegevensopslag, heeft een concurrerend systeem gelanceerd, Tarpon. Kleinere bedrijven, zoals Encore, stellen hun eigen formules voor. De vraag is groot. Er zijn meer dan voldoende factoren om die vraag in de hand te werken. Het volstaat dat we de thema's overlopen die telkens weer op de markt opduiken. Het jaar 2000? Men heeft gegevensopslag nodig om herstelde toepassingen "droog" uit te testen. Enterprise Resource Planning (ERP)? Deze software voor het real time management van bedrijven, die onder meer geleverd wordt door SAP, Baan, PeopleSoft en Oracle, werkt met één enkele, gigantische databank, zodat de snelle toegang tot de informatie van primordiaal belang is. Datawarehousing? Ook deze formule, die de bedrijfsgegevens hergebruikt voor de marketing, de planning van de bevoorrading, de dienst na verkoop of de opsporing van belastingfraude, heeft eveneens een grote behoefte aan gegevensopslag. Dat zijn de trends bij de toepassingen. ORDE OP ZAKEN.Op het vlak van de organisatie schept de evolutie van de informatica als een lasagne, laag op laag, een behoefte aan een nieuwe ordening. Elke generatie computers heeft haar sporen achtergelaten in het bedrijf. Mainframes, servers en microcomputers bestaan er naast elkaar. Gelijksoortige problemen doen zich voor bij fusies en overnamen, waar de informatica voor grote problemen zorgt.Daarbij komen nieuwe bedrijfsopvattingen: men moet zijn informatica rendabeler maken, de informatie beter benutten en combineren met informatie die extern beschikbaar is.De toekomst? Michael Ruettgers stelt ze zich voor als volgt: computers zullen gebruiksgoederen ( commodities) zijn - als dat nog niet het geval is - en de inspanningen zullen gericht worden op het heiligste der heiligen, dat de gegevens bevat. Dat is het omgekeerde van wat vijf of tien jaar geleden gebeurde. "We evolueren naar systemen waarin de gegevens over hun eigen transmissienet beschikken," zegt Ruettgers. "Anders ontstaan er doorstromingsproblemen, wanneer te grote hoeveelheden informatie moeten passeren." En zo komen we dan tot het Storage Area Network (SAN). Alweer een nieuw letterwoord om te onthouden. RVA