Germinal Ekeren houdt momenteel het Antwerps voetbal overeind. De club maakt van die status gebruik om aan de stad Antwerpen 80 miljoen frank steun te vragen voor aanpassing van het stadion.
...

Germinal Ekeren houdt momenteel het Antwerps voetbal overeind. De club maakt van die status gebruik om aan de stad Antwerpen 80 miljoen frank steun te vragen voor aanpassing van het stadion.Germinal Ekeren wil het aantal zitplaatsen in het Veltwijckpark-stadion opvoeren van 2000 naar 5000 à 6000. De plannen worden personeelskosten niet meegerekend begroot op 80 miljoen frank. Ekeren is een noordelijke deelgemeente van de Scheldestad, maar een aparte sociale entiteit, eigenlijk een groot dorp. Nu klopt de deelgemeente aan bij big brother, 't stad, om de bouw te financieren. Een ijdele hoop ? "Neen," meent Luc Verheyen, de manager van de Belgische bekerhouder. "Wij zijn de enige Antwerpse club die sportief nog iets betekent. Het huidige stadion eigendom van de stad, nota bene hebben we met eigen middelen uitgebouwd. Bovendien hebben we geen schulden bij de stad, toch vrij uniek in Antwerpen." De nood om meer infrastructuur is hoog in Ekeren. Als de club volgend seizoen opnieuw Europees speelt, zijn meer zitplaatsen een must. De Europese voetbalbond Uefa besliste immers dat voor Europese wedstrijden geen staanplaatsen meer verkocht mogen worden. Verheyen : "In Antwerpen is er bovendien geen uitwijkmogelijkheid. We willen niet meemaken wat Lierse dit jaar overkwam. De club betaalde veel geld toen het in Gent ging spelen. Een ruimer stadion is ook een garantie voor onze toekomst. Het publiek en het bedrijfsleven vinden steeds meer de weg naar het Veltwijckpark." Gilbert Verstraelen, de Antwerpse sportschepen schaart zich achter de vraag van Germinal : "Antwerpen heeft behoefte aan een modern complex met zo'n vijfduizend zitplaatsen, naast het eventuele Eurostadion. Ekeren, waar vandaag onze beste ploeg speelt, is daarvoor de gepaste locatie." De SP-politicus plaatst het project binnenkort op de agenda van het schepencollege. Hoewel Germinal op nogal wat sympathie in het college kan rekenen, blijven er enkele stevige hindernissen. Verstraelen : "Het stadion ligt in het Veltwijckpark geprangd tussen een parkzone en een natuurgebied. De uitbreiding van een zonevreemde constructie is niet evident. Vorige uitbreidingsplannen eindigden voor de Raad van State." Verheyen repliceert : "Het gaat slechts om aanpassingswerken. We passen alleen het bestaande aan. Er sneuvelt geen groen."Maar de geldkwestie blijft het grootste obstakel. Het volledige Antwerpse sportbudget bedraagt normaal 108 miljoen frank per jaar, met de komende drie jaar een extraatje van (opgeteld) 230 miljoen frank. Centen die echter al andere bestemmingen kregen. Verstraelen : "Het geld is niet meteen beschikbaar. Eventueel is een inspanning buiten budget nodig. Het Antwerps voetbal is in elk geval in de fase van redden wat er te redden valt. Sommige clubs zijn al dood, maar beseffen het nog niet. Germinal verdient een eerlijke kans." STADION VAN GERMINAL EKEREN Germinal vraagt 80 miljoen frank stadssteun voor aanpassingswerken.