Het aandeel van Doro, de marktleider in mobiele telefonie voor senioren, zakte met 15 % na de bekendmaking van minder dan verwachte cijfers in het vierde kwartaal. Het laatste kwartaal is traditioneel het beste door de eindejaarverkopen. De omzet steeg met 27 %, tot 381,2 miljoen SEK. Organisch - exclusief overnames en wisselkoerseffecten - steeg de omzet echter slechts met 2 %. De jaaromzet steeg met 36,4 %, tot 1,14 miljard SEK, 19,5 % organisch. De bedrijfswinstmarge (ebit-marge) bedroeg in het vierde kwartaal 8,8 % (9,3 % in 2012) en op jaarbasis 6,9 % (7,3 % in 2012). Geografisch bekeken was er in het vierde kwartaal een opvallende omzetdaling met 17 % in thuismarkt Sc...

Het aandeel van Doro, de marktleider in mobiele telefonie voor senioren, zakte met 15 % na de bekendmaking van minder dan verwachte cijfers in het vierde kwartaal. Het laatste kwartaal is traditioneel het beste door de eindejaarverkopen. De omzet steeg met 27 %, tot 381,2 miljoen SEK. Organisch - exclusief overnames en wisselkoerseffecten - steeg de omzet echter slechts met 2 %. De jaaromzet steeg met 36,4 %, tot 1,14 miljard SEK, 19,5 % organisch. De bedrijfswinstmarge (ebit-marge) bedroeg in het vierde kwartaal 8,8 % (9,3 % in 2012) en op jaarbasis 6,9 % (7,3 % in 2012). Geografisch bekeken was er in het vierde kwartaal een opvallende omzetdaling met 17 % in thuismarkt Scandinavië. Het bedrijf wijst erop dat de omschakeling in de distributiekanalen van mobiele telefoons naar smartphones tijd vergt en mikt op flinke verbetering in de verkoop van smartphones in de tweede jaarhelft. Met 271,5 miljoen SEK bleef de omzetdaling op jaarbasis evenwel beperkt tot 1 %. Cruciaal is dat de hoge ebit-marge standhield: 18 % (18,9 % in 2012) in het vierde kwartaal en 17,3 % (17,5 % in 2012) op jaarbasis. De andere regio's verging het gelukkig beter. Onder impuls van IVS, dat in mei 2013 werd overgenomen, vervijfvoudigde de omzet in DACH (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) tot 97,2 miljoen SEK (+263 % op jaarbasis tot 203,1 miljoen SEK). Het marktaandeel van Doro steeg met 9 %, tot 26 %. De ebit-marge verbeterde ook sterk: 5,7 % in het vierde kwartaal en 4,5 % op jaarbasis, respectievelijk -8,5 % en -9,9 % in 2012. IVS schept voor Doro ook kansen in Oost-Europa en lanceerde eind vorig jaar in Tsjechië en Hongarije al succesvol Primo, een reeks mobiele telefoons afgestemd op het goedkopere prijzensegment. De omzet in het Verenigd Koninkrijk steeg met 20 %, tot 66,2 miljoen SEK en in 2013 met 39 %, tot 182,2 miljoen SEK. De ebit-marge daalde tot 6,9 % (10,5 % in 2012) en op jaarbasis zelfs van 4 % in 2012 naar 2,1 %. In de overige Europese landen - inclusief het Midden-Oosten en Afrika, maar vooral onder impuls van Frankrijk - noteren we een omzetstijging met 17 %, tot 78,1 miljoen SEK (+20 % in 2013 tot 277,2 miljoen SEK). De ebit-marge verbeterde sterk, tot 9,6 % (3,5 % in 2012) en 5,2 % op jaarbasis versus 1,4 % in 2012. In de Verenigde Staten en Canada ten slotte groeide de omzet met 2 %, tot 57,3 miljoen SEK, en dankzij een sterke eerste jaarhelft met 63 % op jaarbasis, tot 204,4 miljoen SEK. De ebit-marge daalde van 8,2 % naar 4,5 % en op jaarbasis zelfs van 9,9 % naar 3,2 %. Alles bij elkaar genomen dus een erg gemengd beeld. De nettowinst steeg naar 26,2 miljoen SEK (+40,9 %). Dankzij een toename met 7 % van het aantal uitstaande aandelen bedraagt de stijging per aandeel 31 %: 1,26 versus 0,96 SEK per aandeel. Op jaarbasis is er een stijging met 12,5 %, van 2,73 SEK per aandeel naar 3,07 SEK per aandeel. Doro is voorzichtig over de verwachtingen voor het eerste kwartaal, maar voorziet in 2014 verdere groei, zowel organisch als via overnames. Het dividend stijgt van 1,25 naar 1,50 SEK per aandeel (3,2 % bruto). De doorbraak in de smartphones moet er dit jaar kunnen komen en ook de langetermijnperspectieven blijven gunstig. Het aandeel noteert na de daling tegen 13 keer de verwachte winst 2014. We verhogen het advies, maar houden nog een slag om de arm voor het geval de eerstekwartaalcijfers tegenvallen. Advies: eerste positie Risico: gemiddeld Rating: 2C