Aanbestedingen door duizenden overheidsinstanties allerhande vormen een interessante markt, die kmo's vaak ontgaat. EBP geef raad en bijstand.
...

Aanbestedingen door duizenden overheidsinstanties allerhande vormen een interessante markt, die kmo's vaak ontgaat. EBP geef raad en bijstand.In de schaduw van de basiliek van Koekelberg werkt bvba EBP, een buitenbeentje in de dienstensector. EBP staat voor European Belgian Public Procurement of Europees Belgische Openbare Aanbesteding. De bvba wil bedrijven wegwijs maken binnen de overheidsmarkt die goed is voor jaarlijks 1500 miljard frank. "Veel bedrijven wagen zich niet op de overheidsmarkt omdat ze deze te ondoorzichtig vinden. Ze denken dat vriendjespolitiek overheerst en vrezen voor Agusta-sfeertjes. Dat is een zwaar vertekend beeld. Veel aanbestedingen zijn te klein om corruptie mogelijk te maken. Een ambtenaar gaat zijn carrière niet in het gedrang brengen voor wat smeergeld bij een aanbesteding van enkele miljoenen. Wij willen kmo's doorheen procedures en administratieve beslommeringen voor openbare aanbestedingen loodsen," zegt medestichter Carl De Clercq van EBP. EBP werd in 1994 opgericht maar is pas sinds midden verleden jaar operationeel. Er werken momenteel voltijds drie mensen. De vooropgestelde omzet voor 1996 zou uitkomen op 8 miljoen frank. Overheidsopdrachten gaan uit van zowat 20.000 Belgische instanties (van federale tot lokale instanties tot militaire kazernes over OCMW's en de meest uiteenlopende fondsen) en hebben betrekking op ongeveer 500 opdrachten die dagelijks door de Europese Unie worden bekendgemaakt. Vanaf een bepaald bedrag immers worden alle aanbestedingen van overheden van de vijftien in alle lidstaten gepubliceerd. Zaakvoerder Bruno De Mulder : "Dit is een vrij lucratieve markt waar volgens studies gemiddeld 20 tot 35 % te duur wordt aangekocht. Het kan zowel gaan over dweilen of pennen tot auto's en diensten als een consultancy-opdracht. Het probleem is dat die aanbestedingen volgens een reeks bureaucratische regels verlopen, om te verhinderen dat er bevoordeling of corruptie mogelijk zou zijn. Wie de regels niet tot in de details opvolgt, maakt geen kans. Zo wordt 50 % van de aanbestedingen nietig verklaard. Zelfs het opsturen van de factuur moet correct gebeuren. Zoniet dreigt men maanden op zijn geld te moeten wachten." Bij EBP kan men een abonnement nemen zodat men alle aanbestedingen die worden uitgeschreven binnen België en/of de EU onmiddellijk na publicatie per fax toegestuurd krijgt. EBP zorgt ook voor het aanvragen en het leveren van het bestek, het maken van een offerte ; het bedrijf kan aanwezig zijn wanneer de opening van de aanbesteding gebeurt (wat interessant is, want zo weet men wie voor welke prijs het contract heeft gewonnen) en controleert eventueel of de documenten conform zijn aan de specifieke aanbesteding. Naast kmo's maken ook enkele multinationals gebruik van de diensten van EBP.CARL DE CLERCQ EN BRUNO DE MULDER (EBP) Loodsen kmo's doorheen procedures en administratieve beslommeringen voor openbare aanbestedingen van zowat 20.000 Belgische instellingen.