Marktmacht is de bestaansreden van de coöperatie. Twee van de vier Limburgse veilingen slaan de handen in elkaar om de felle concentratie in Europa te lijf te gaan. Veiling Haspengouw (Sint-Truiden) en Veiling Borgloon stichtten een "tijdelijke vereniging," die tot 2003 een nauwe samenwerking nastreeft. De veilingen gaan samenwerken op het gebied van kwaliteitszorg, promotie, marktonderzoek, en teelttechnisch...

Marktmacht is de bestaansreden van de coöperatie. Twee van de vier Limburgse veilingen slaan de handen in elkaar om de felle concentratie in Europa te lijf te gaan. Veiling Haspengouw (Sint-Truiden) en Veiling Borgloon stichtten een "tijdelijke vereniging," die tot 2003 een nauwe samenwerking nastreeft. De veilingen gaan samenwerken op het gebied van kwaliteitszorg, promotie, marktonderzoek, en teelttechnische begeleiding. Daarnaast zullen de administratieve verkopen en de verkoop van het industriefruit gezamenlijk gebeuren. Meer in het oog springend zijn de invoering van een gezamenlijk draaiende klok op beide locaties en de introductie van gemeenschappelijke labels voor het kwaliteitsfruit. "Met de samenwerking kunnen we een betere prijsvorming bekomen en ons marktsegment vergroten," verklaart Danny Appeltans, algemeen directeur van de fruitveiling Borgloon, de samenwerking. "De concentratie in de Europese grootdistributie voor de voeding is de voorbije acht jaar sterk gestegen. De grootdistributie zoekt een centraal aankooppunt. Door een concentratie bij de coöperatieven hebben wij marktmacht. En kunnen we de prijzen stuwen." Renaat Kuipers, directeur van de Veiling Haspengouw, betreurt dat de twee andere Limburgse veilingen niet mee in de boot springen. De Limburgse Tuinbouwveiling, maar vooral de Belgische Fruitveiling ( BFV), ook uit Sint-Truiden, wachten af. "Op termijn zullen ze moeten meedoen. De BFV wil de concurrentie laten spelen. Maar we moeten niet concurreren onder de kerktoren van Sint-Truiden," zucht Renaat Kuipers. "70% van ons fruit wordt geëxporteerd. In het buitenland moeten we ons opstellen als één verkoopcentrale die Belgisch fruit aanbiedt." In 1990 waren de Limburgse fruitveilingen de onbedreigde koplopers in Europa. Door grootscheepse concentratiebewegingen in Zuid-Tirool, aan de Bodensee, en in Nederland, bengelen de Limburgers nu onderaan de toptien. De samenwerking van Borgloon en Haspengouw stuwt het duo weer binnen de topdrie. Maar een fusie van de vier Limburgers zou hen naar de eerste plaats brengen. Goed voor een marktaandeel in Europa van 5%. Genoeg dus voor een gezonde portie marktmacht. Want de vier uit Haspengouw waren in 1997 goed voor acht miljard frank omzet.