Domeinnamen op het Internet krijgen stilaan het aura van een gedeponeerde merk- of vennootschapsnaam. Toch wordt het belang van de juiste naamkeuze hier nog altijd flink onderschat. Waarop dient u zoal te letten ?
...

Domeinnamen op het Internet krijgen stilaan het aura van een gedeponeerde merk- of vennootschapsnaam. Toch wordt het belang van de juiste naamkeuze hier nog altijd flink onderschat. Waarop dient u zoal te letten ?"Merken kleuren het leven, " schrijft het Gentse adviesbureau Remarkable in zijn jongste brochuregids. "Sterke merken doen ondernemers starters als multinationals dromen : de rust en het vertrouwen van een potje Danone in Portugal, een fles coca-cola in Afrika of een Quick-hamburger in Frankrijk. " Maar het bureau waarschuwt prompt : "De zoektocht naar en het ontwikkelen van nieuwe merken lijkt meer en meer op een kruistocht vol onverwachte hindernissen. "Eén van die hindernissen is het Internet. "Ik krijg steeds meer mensen over de vloer die me vragen hoe ze hun domeinnaam kunnen beschermen, " zegt Thierry Cattoir zaakvoerder van Remarkable. Een delikate problematiek. Domeinnamen op het World Wide Web (WWW) krijgen zo stilaan het aura van een op de klassieke wijze gedeponeerd merk, een handels- of vennootschapsnaam.UNIEK.Wat is een domeinnaam ? Het is de kern van elk Internet-adres. Een kombinatie van (meestal drie) letterwoorden bijvoorbeeld : www. ping. be. Achter die letterwoorden gaat een IP-adres (Internet Protocol) schuil, een unieke reeks getallen die het adres van een machine op het Internet voorstelt 193.74.114.17 in dit geval.Elke onderneming of partikulier die zijn informatie via de computer op het Internet beschikbaar wil maken, moet over zo'n IP-adres beschikken. In België kan je dit adres aanvragen door bij één van de erkende Internet-providers aan te kloppen zoals EUnet, INnet, IBM Global Network of Telecom Finland International. Wie dan bij dit IP-adres tegelijk een domeinnaam wil laten registreren, heeft doorgaans twee mogelijkheden.Ofwel registreer je het adres onder het top-level-domein. be voor België. In dit geval is Pierre Verbaeten, professor aan het departement voor computerwetenschappen van de KU-Leuven, de bevoegde gesprekspartner. Ofwel schrijf je het adres in onder. com wat verwijst naar "commercial organization" en wordt de aanvraag rechtstreeks behandeld door de Amerikaanse organizatie InterNIC.Het schoentje knelt meestal bij de keuze van het juiste subdomein dat is het letterwoord dat vóór de. be of. com komt. Het belang van deze naamkeuze wordt flink onderschat. "Op het World Wide Web geldt een ongeschreven regel, " zegt Dimitri Stikkers van EUnet. "Dat een commercieel bedrijf zijn firmanaam registreert als subdomein. Tegen die regel wordt echter om de haverklap gezondigd. " Vele ondernemingen deinzen er niet voor terug om onleesbare afkortingen of exotisch klinkende namen in hun Internet-adres te zetten.FATAL ERROR.Het Gemeentekrediet is zo'n voorbeeld. De naam van de bank zelf bestaat niet als subdomein. Wel liet de bank de afkorting gkb-ccb voor Gemeentekrediet België/Credit Communal Belge registreren. Een vreemde keuze. Want wie vertwijfeld op zoek is naar het Gemeentekrediet op het web, laat zijn Internet-browser normalerwijs zoeken op de domeinnaam www. gemeentekrediet. be. Tevergeefs. In Netscape geeft dit de boodschap "fatal error 500" als resultaat.De bank huurt voor zijn website bovendien ruimte af op de server van INnet. Wie dan de domeinnaam www. gkb-ccb. be intikt, bereikt niet de website van het Gemeentekrediet maar de homepage van INnet. Volgens INnet komt dit omdat de domeinnaam geprogrammeerd is als een "alias" van de server. Slechts door na de domeinnaam /Axion/ in te tikken (let op de hoofdletter : na de slash zijn alle letters karaktergevoelig), zie je de website van het Gemeentekrediet tevoorschijn flitsen.Een hele klus. "Inderdaad, " geeft INnet toe, "maar de bank koos zo'n moeilijke domeinnaam, niet wij. " Een flauw ekskuus. Een goede provider is verondersteld zijn klanten te helpen bij de keuze van zijn domeinnaam. En hoewel INnet bij hoog en bij laag blijft beweren dat er geen oplossing is voor het probleem van de aliassen, slaagde konkurrent EUnet er wel in een remedie te vinden (zie kader : "De markt van INnet").Ook de Kredietbank schat het belang van een juiste domeinnaam onvoldoende in. De bank, die net zoals het Gemeentekrediet webruimte afhuurt bij INnet, koos voor de afkorting kb. De naam "kredietbank" zelf is niet als subdomein geregistreerd. Ook Telinfo en Union Minière zijn in hetzelfde bedje ziek. De ene opteerde voor thti. telinfo, de andere voor de bizarre formule umcnp als subdomein.RISICO.Waarom ? In tegenstelling tot andere landen is het in België een koud kunstje om meer dan één domeinnaam per bedrijf aan te vragen. Pierre Verbaeten : "Indien het subdomein een wettelijk beschermde vennootschaps-, handels- of merknaam is, stel ik doorgaans geen veto. " Elektronikareus Siemens liet bijvoorbeeld zowel "siemens" als "sni" (Siemens-Nixdorf Information Systems) als subdomeinen registreren.Wie niet op tijd de juiste domeinnaam aanvraagt, neemt risico's. Zegt Jean-Pierre Bobbaers : "Zelfs slimme Belgische firma's die niet meteen het web op willen, zouden nu al hun domeinnaam veilig moeten stellen. " Bobbaers leidt het Brusselse Imagine If, een verkoopadviesbureau dat zich nu ook specializeert in het Internet.Eén van zijn stokpaardjes is de afkorting bbl een subdomein dat we nog niet op het (Belgische) Internet hebben gevonden. Bobbaers : "Wie zal hier aan het langste eind trekken, de Bank Brussel Lambert of de Bond Beter Leefmilieu ? " Pierre Verbaeten neemt elke twijfel weg : "Volgens mijn informatie is bbl onlangs geregistreerd op naam van de bank. Als de milieubeweging straks hetzelfde subdomein komt opeisen, dan zal ik weigeren omdat die afkorting al in gebruik is. "Maar wat dan met de afkorting gb ? Voor dit subdomein bestaat er nog geen registratie in België. De meest logische kandidaat lijkt de grootwarenhuisketen GB-Inno-BM te zijn (die er goed aan zou doen zowel gb als gib als subdomeinen te registreren). Nochtans kan de Generale Bank de afkorting met evenveel brio opeisen. "In dat geval zou ik beide kandidaten met elkaar in kontakt brengen en moeten ze het maar onderling uitvechten, " zegt Pierre Verbaeten.De Leuvense hoogleraar beseft drommels goed dat hij soms als administrator voor het. be-domein molenwiekt op een slappe koord. "Er zijn geen harde regels, " zegt hij. Ondertekende dokumenten en officiële briefhoofden zijn vaak het enige bewijsmateriaal om de rechtmatigheid van de aanvrager te toetsen. Onlangs diende de Antwerpse Kamer van Koophandel een aanvraag in voor het subdomein portofantwerp. Terwijl de registratieprocedure liep, kwam de Antwerpse Lloyd identiek dezelfde domeinnaam opeisen. Deze laatste kon bewijzen dat "Port of Antwerp" een gedeponeerde naam was en kreeg voorrang.NOTARIS.Af en toe glippen individuele aanvragen door de mazen van het net. In juli vroeg een vzw de registratie aan van het subdomein notare. De registratie werd toegekend omdat "Notare" de afkorting bleek te zijn van Notary and Real Estate. Wie vandaag echter surft naar de website www. notare. be komt terecht op iets wat sterk lijkt op de persoonlijke advertentiepagina van Jacques Van Damme, een Brugs notaris. "Dit kan niet, " stelt Pierre Verbaeten spijtig vast. "Het subdomein is een zeer herkenbare naam die blijkbaar gebruikt wordt voor persoonlijke, commerciële doeleinden. Dat is niet volgens de afspraken" (zie : Inside, blz. 11).Over het algemeen worden zeer algemene subdomeinnamen door Verbaeten geweigerd, tenzij ze voor overheidsorganen of instanties van openbaar nut zijn bestemd : zoals belgium voor de website van de federale overheid. Het subdomein online kon blijkbaar wel door de beugel Uitgeversbedrijf Tijd was de aanvrager. Verbaeten : "Men heeft me verzekerd dat de naam "online" wettelijk zal worden gedeponeerd. Dit was mijn uitdrukkelijke voorwaarde. "Interessant is overigens dat Uitgeversbedrijf Tijd zowel de subdomeinen online als tijd liet registreren. Wie www. online. be of www. tijd. be ingeeft op zijn Netscape-browser, komt steeds op dezelfde website terecht. De domeinnaam waarmee de uitgever echter promotie voert, heet Belgium. online. be."Kan perfekt, " legt Pierre Verbaeten uit. "Iedereen die dit wil, kan de www in zijn domeinnaam vervangen door een willekeurige naam, zonder hiervoor een officiële registratie aan te vragen. " Een nuttige techniek die in akademische kringen wijd en zijd wordt gebruikt, maar blijkbaar nog niet in bedrijfskringen is doorgedrongen. Een ideaal middel om de visibiliteit van een bedrijf op het Internet op te krikken.MISBRUIK.Cruciale vraag blijft hoe veilig een officieel geregistreerd subdomein op het Internet is ? "Wij zorgen er voor dat er onder het. be-domein geen tweemaal dezelfde subdomeinen voorkomen, " zegt Verbaeten. Maar niemand kan beletten dat jouw subdomein in het buitenland voor een ander wordt geregistreerd bijvoorbeeld onder. com of. nl (voor Nederland). "Je kan daar in de praktijk weinig tegen doen, " stelt Dimitri Stikkers (EUnet) nuchter vast. "Tenzij kan bewezen worden dat het om een manifeste vorm van misbruik gaat. "Zoals ex-MTV-deejay Adam Curry die bij InterNIC de domeinnaam www. mtv. com aanvroeg én kreeg. De muziekzender MTV tekende hiertegen bezwaar aan en won uiteindelijk het pleit. Curry moest inbinden zijn website heet nu www. metaverse. com (let op de m-t-v). "Ik vermoed dat sommige bedrijven zich tegen dergelijke praktijken zullen wapenen door nu al hun toekomstige subdomeinen te laten registreren, " zegt Pierre Verbaeten. "Wij sporen onze klanten inderdaad aan nu al hun voorzorgen te nemen, " beaamt Dimitri Stikkers.Maar ook dit weekt op het anarchistische Net de nodige spanningen los. Zo lieten Procter & Gamble en Kraft Foods onlangs (resp.) 53 en 132 subdomeinen bij InterNIC registreren : merknamen zoals sassoon. com en benamingen als flu. com en cough. com (voor P&G) passeerden moeiteloos de revue. De registratie deed een zodanige storm van protest opsteken, dat InterNIC stante pede beloofde zijn gevolgde procedure voor de registratie onder de loep te nemen. Zelfs voor de erg liberale Internet-gemeenschap bleek die domeinnaamstrategie net iets té gehaaid.PIET DEPUYDTPIERRE VERBAETEN (KU-LEUVEN) (Administrator van het. be-domein) : "Er zijn geen harde regels. "GEMEENTEKREDIET Onleesbare afkortingen in de domeinnaam.BELGIUM ONLINE Voorbeeld van een goed doordacht subdomein.