De Griekse kwestie blijft de markten in een wurggreep houden. Daarnaast remt de stijging van de lange rente de beurshausse af. We moeten zuinig omspringen met nieuwe initiatieven, omdat onze kaspositie gelimiteerd is.
...

De Griekse kwestie blijft de markten in een wurggreep houden. Daarnaast remt de stijging van de lange rente de beurshausse af. We moeten zuinig omspringen met nieuwe initiatieven, omdat onze kaspositie gelimiteerd is. Het blijft geruchten gonzen over Syngenta. Het enige wat vaststaat, is dat de Amerikaanse concurrent Monsanto een kleine maand geleden een vijandig bod van 45 miljard USD of 41,7 miljard Zwitserse frank (CHF) uitbracht om de Zwitserse specialist in gewasbescherming en zaden over te nemen. Omgerekend is dat 449 CHF per aandeel. Van de overnameprijs zou 45 % in cash worden geboden en de rest in Monsanto-aandelen. Ondanks een premie van 35 % tegenover de slotkoers net voor het bod heeft de raad van bestuur van Syngenta het bod van de hand gewezen. De prijs zou het groeipotentieel van het wereldwijde nummer één in gewasbescherming en het nummer drie in zaden niet weerspiegelen. Sindsdien is er geen hard nieuws meer, enkel geruchten. Vooreerst dat de bedrijfsleiding van Syngenta wel oren zou hebben naar een bod als dat richting 500 CHF per aandeel zou evolueren. Daarnaast was er eind vorige week het verhaal dat het Duitse BASF een tegenbod zou overwegen en daarover praat met een aantal zakenbanken. Uiteraard zal de koers de komende dagen en weken blijven evolueren in functie van het al dan niet omzetten van die geruchten en verhalen in feiten. We zullen de situatie van nabij opvolgen. Voorlopig houden we onze positie aan (rating 2A).Bij Cosan veroorzaken de moeilijke economische omstandigheden in Brazilië nog altijd margedruk op groepsniveau. Dat kunnen we afleiden uit de cijfers over het eerste trimester. De groepsomzet is nochtans met 6,0 % verder opgelopen, tot 9,95 miljard Braziliaanse real (BRL). De bedrijfskasstroom (ebitda) zakte echter met 6,1 % (van 933,5 naar 876,5 miljoen BRL), of een daling van de ebitda-marge van 9,9 naar 8,8 (voor boekjaar 2014 nog 10,1 %). Door de gestegen netto financiële schuld (al was er wel ten opzichte van eind vorig jaar een daling met 9 %) en de appreciatie van de dollar (USD) tegenover de BRL zijn vooral de financiële lasten opgelopen. Deels door uitzonderlijke lasten was het nettoresultaat negatief (-43,7 miljoen BRL), tegenover nog 256,1 miljoen BRL in de eerste drie maanden van 2014. Voor het volledige boekjaar blijft de groep mikken op een duidelijk hogere omzet en minstens dezelfde ebitda als in 2014, ondanks de moeilijke conjunctuur in Brazilië. Cosan -weleens omschreven als de 'Brazilië-holding' - heeft erg te lijden onder de negatieve perceptie ten aanzien van het grootste Latijns-Amerikaanse land bij investeerders. Dat heeft wel gezorgd voor een zeer aantrekkelijke waardering tegen 8,5 keer de verwachte winst 2015, minder dan 1 keer de boekwaarde en 5 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda). Dat is absoluut geen correcte waardering vanuit een middellangetermijnperspectief. Het advies blijft dan ook koopwaardig (rating 1B). We verhogen onze positie verder.DE WAARDERING VAN COSAN IS VEEL TE LAAG.