Heel wat universitaire studies hebben aangetoond dat de prestaties van een aandeel op lange termijn vooral afhangen van de groei van het dividendrendement. BlackRock Global Funds - Global Equity Income belegt in wereldwijde bedrijven die aantrekkelijke dividendrendementen bieden. Het fonds, dat werd gelanceerd in 2010, beheert 3 miljard dollar aan activa en haalde een gemiddeld rendement van ruim 9 procent per jaar.
...

Heel wat universitaire studies hebben aangetoond dat de prestaties van een aandeel op lange termijn vooral afhangen van de groei van het dividendrendement. BlackRock Global Funds - Global Equity Income belegt in wereldwijde bedrijven die aantrekkelijke dividendrendementen bieden. Het fonds, dat werd gelanceerd in 2010, beheert 3 miljard dollar aan activa en haalde een gemiddeld rendement van ruim 9 procent per jaar. "Onze beleggingsfilosofie stoelt op drie uitgangspunten", zegt James Lamont, managing director bij BlackRock. "In de eerste plaats beleggen we in bedrijven van hoge kwaliteit, waarvan we verwachten dat hun cashflow stabiel groeit in de toekomst. Ten tweede focussen we op de lange termijn. Daarna willen we de activa die ons zijn toevertrouwd beschermen. We selecteren alleen bedrijven die in staat zijn moeilijke periodes zonder veel kleerscheuren te doorstaan." Het brutodividendrendement bedraagt momenteel 3,5 procent, wat aanzienlijk beter is dan het brutodividendrendement van 2,4 procent van de aandelen in de MSCI All Country World-index. De portefeuille, die ruim vijftig posities bevat, bestaat voor 70 procent uit bedrijven die gevestigd zijn in de ontwikkelde landen, of er een groot deel van hun activiteiten uitoefenen. Slechts 6 procent van de activa zijn bedrijven met een hoofdzetel in de opkomende landen, maar eigenlijk is 25 à 30 procent van de portefeuille indirect belegd in die groeimarkten. "De plaats waar een bedrijf is gevestigd, is niet noodzakelijk de plaats waar het zijn activiteiten uitoefent", stelt James Lamont vast. Een van de aandelen in de portefeuille is bijvoorbeeld AB Inbev. "Dat bedrijf realiseert 40 procent van zijn omzet in Latijns-Amerika en 40 procent in de Verenigde Staten." De sectoren die het best vertegenwoordigd zijn in de portefeuille zijn duurzame consumptie (drank, voeding, sigaretten) en gezondheidszorg. James Lamont is vooral enthousiast over sigarettenproducenten zoals Imperial Tobacco. "Ondanks de voortdurende daling van de volumes, het verbod op reclame en rookverboden zijn die groepen er de afgelopen jaren in geslaagd hun prijzen regelmatig op te trekken." In het domein van de gezondheidszorg gaat zijn voorkeur uit naar de farmareuzen, zowel vanwege de stabiliteit van hun financiële stromen als vanwege hun prijszettingskracht. Hij vermijdt de biotechsector. "Het is moeilijk de omzetevolutie van die groepen te voorspellen." Een ander segment dat hem kan bekoren, is de liftsector. "In die branche zagen we een sterke consolidatie rond enkele grote namen. Zodra een lift geïnstalleerd is, kunnen de bedrijven gedurende vele jaren regelmatige inkomsten genereren uit onderhoudscontracten. Bij een groep als Kone vertegenwoordigt dat tot twee derde van de omzet. Eigenaars van gebouwen zijn wettelijk verplicht de geïnstalleerde liften regelmatig te laten controleren." BlackRock Global Funds - Global Equity Income Isin-code: LU0880975056 FRÉDÉRIC DINEUR