Vijf jaar geleden lanceerde Pictet op de Japanse markt een aandelenfonds dat tot doel had een regelmatig rendement te bieden dat hoger lag dan dat van de markt, dat destijds ongeveer 0,5 % bedroeg. Er werd daarbij gemikt op het stijgingspotentieel van de aandelen, in het bijzonder die uit de infrastructuursector. Er is sindsdien heel wat gebeurd: de Europese en Amerikaanse beurzen hebben een crisis doorgemaakt die diepe wonden heeft geslagen en obligaties bieden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een bodemrente als gevolg van een inschikkelijke monetaire politiek. Een goed ogenblik om dit product aan de Europese belegger aan te bieden. Bruno Lippens, co-beheerder van het fonds, stelt het ons voor.
...

Vijf jaar geleden lanceerde Pictet op de Japanse markt een aandelenfonds dat tot doel had een regelmatig rendement te bieden dat hoger lag dan dat van de markt, dat destijds ongeveer 0,5 % bedroeg. Er werd daarbij gemikt op het stijgingspotentieel van de aandelen, in het bijzonder die uit de infrastructuursector. Er is sindsdien heel wat gebeurd: de Europese en Amerikaanse beurzen hebben een crisis doorgemaakt die diepe wonden heeft geslagen en obligaties bieden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een bodemrente als gevolg van een inschikkelijke monetaire politiek. Een goed ogenblik om dit product aan de Europese belegger aan te bieden. Bruno Lippens, co-beheerder van het fonds, stelt het ons voor. BRUNO LIPPENS. Ons belangrijkste doel is de belegger een voorspelbaar en duidelijk dividend uitkeren. Voor dit jaar kan ik u nu al zeggen dat dat dividend zal uitkomen op 4 % netto. Die 4 % zal voor ons de bodem vormen voor toekomstige dividenden. Dat percentage komt van de dividenden die het fonds zal ontvangen en die wij na betaling van de belastingen erop aan de beleggers zullen uitkeren. We kunnen het dividend voor 2010 dus al bekendmaken, maar ook verzekeren dat het in de toekomst hoger zal liggen omdat wij alleen beleggen in ondernemingen met een activiteit die het toelaat elk jaar een dividend die naam waardig uit te keren. Het gaat vooral om bedrijven in de infrastructuursector. Daarom belegt ons fonds alleen in die sector. Ik benadruk wel dat het om een aandelenfonds gaat, wat een zeker risico inhoudt. Dat wordt echter afgevlakt door de jaarlijkse dividendbetaling (red.: het dividend kan ook gekapitaliseerd worden of maandelijks uitgekeerd worden) en de keuze voor een sterk defensieve sector. LIPPENS. U mag daar niet uit afleiden dat wij niets voelen voor andere sectoren. Maar wij willen graag regelmatige en hoge dividenden en op dat vlak is de infrastructuursector niet te kloppen. U moet weten dat onder die sector waterbeheer valt, maar ook elektriciteit, gas, telecom, energie-infrastructuur (zoals pijpleidingen), afvalbeheer en transport. Als we het over transport hebben, dan bedoelen we wel het infrastructurele luik, zoals spoorwegen, en niet het operationele luik, zoals luchtvaartmaatschappijen. Niet alle ondernemingen binnen de sector zijn echter geschikt voor ons fonds. Ze moeten een dividend betalen van minimaal 3 % en hun cashflow moet voldoende groot zijn om hun dividend de volgende jaren minstens op dat niveau te kunnen houden. We willen ook een zekere visibiliteit op de toekomstige inkomsten van het bedrijf, eveneens om ons te kunnen vergewissen van het niveau van het dividend. Die visibiliteit is er maar voor sterk gereguleerde activiteiten, zoals utilities. Laten we als voorbeeld de bouw van een kerncentrale nemen. Als de begininvestering groot is, gaat ze vaak hand in hand met een exclusief contract dat een twintigtal jaren loopt en met de zekerheid dat er een minimale return on investment zal zijn. Het gaat om een zeer voorspelbare activiteit. Maar wij investeren niet alleen in sterk gereguleerde activiteiten. Wij waarderen ook bedrijven die een oligopolie hebben, die dus weinig concurrentie kennen, vooral omdat de begininvestering zo hoog is. Die ondernemingen hebben een zekere invloed op de prijszetting en kunnen daardoor hun marges veiligstellen. LIPPENS. Ja. Wij beleggen zowel in Europa als in de Verenigde Staten en de opkomende markten. Die geografische spreiding is nodig voor de diversificatie van de portefeuille. Bij een sector als telecom bijvoorbeeld, is de regelgeving voor de operatoren heel anders in de VS dan in Europa of Japan. Dat brengt een lage correlatie tussen de operatoren met zich. Om die correlatie laag te houden, geven wij de voorkeur aan lokale spelers. Doordat we zo veelzijdig beleggen, zijn we ook aan verschillende munten blootgesteld, maar we hebben besloten om onze beleggingen in vreemde munten niet af te dekken. Dat zou bijkomende kosten met zich meebrengen en het rendement van het fonds beperken. Wij houden dat risico onder controle door onze beleggingen te diversifiëren. En we waken erover dat er steeds ongeveer een derde in dollar belegd is, een derde in euro en een laatste derde in andere munten. LIPPENS. Er zijn verschillende argumenten die in het voordeel van ons fonds pleiten. Om te beginnen, is er de obligatierente, die op een bodemniveau zit. Wie vandaag in een obligatie belegt, zal enkele jaren tegen die weinig aantrekkelijke rente moeten aankijken. Met ons dividend van minimaal 4 % netto zitten we daar een stuk boven. Daarnaast bieden dividenden bescherming tegen de inflatie. Ze stijgen immers - met een kleine vertraging - samen met de levensduurte. Bovendien doen de aandelenmarkten het binnen een context van inflatie goed, wat betekent dat het kapitaal van onze beleggers in die omstandigheden alleen maar kan stijgen. Een derde argument in het voordeel van ons fonds, is de blootstelling aan de aandelenmarkten in het algemeen en aan de infrastructuursector in het bijzonder. Wij zien die blootstelling als een optie op een bijkomende winst op lange termijn. U moet weten dat de sector van de utilities vandaag duidelijk ondergewaardeerd is. Wij zijn ervan overtuigd dat hij de komende jaren alleen maar kan stijgen. Ten slotte mogen we het risico dat met een belegging in aandelen gepaard gaat weliswaar niet minimaliseren, maar de infrastructuursector is wel minder riskant en minder volatiel dan de rest van de markt. LIPPENS. Het is een financieel portefeuillefonds en defensief. Het is bestemd voor zowel aandelenbeleggers als obligatiebeleggers die een beleggingshorizon van ongeveer vijf jaar hebben. Aandelenbeleggers bieden wij de kans om te beleggen in een product met minder risico dan de algemene markt. Maar ons fonds is ook interessant voor een obligatiebelegger die bereid is iets meer risico te nemen om een hoger rendement te kunnen behalen. (C) PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION ISIN-CODE: LU0503635038 (DIVIDEND IN EURO) Door Karine Huet"Dit jaar zal het dividend van ons fonds uitkomen op 4 % netto. Dat percentage zal de volgende jaren als bodem fungeren." Bruno Lippens