Beleggers staan voor een dilemma, nu steeds meer overheidsobligaties een negatieve rente hebben. Heel wat centrale banken houden vast aan hun onconventionele stimuleringsbeleid, wat nog extra druk zet op het rendement van staatspapier. "Vermogensbeheerders beleggen daardoor steeds meer in het buitenland en richten zich op wereldwijde bedrijfsobligaties", zegt Mark Kiesel, de CIO van de afdeling Global Credit bij Pimco, een van de belangrijkste beheerders van obligatiefondsen ter wereld. "Dat heeft tot een aanzienlijke stijging van de koersen geleid. Zelfs na de hausse van dit jaar denken we dat de bedrijfsobligaties een van de aantrekkelijkste bronnen van rendement blijven op de financiële markten."
...

Beleggers staan voor een dilemma, nu steeds meer overheidsobligaties een negatieve rente hebben. Heel wat centrale banken houden vast aan hun onconventionele stimuleringsbeleid, wat nog extra druk zet op het rendement van staatspapier. "Vermogensbeheerders beleggen daardoor steeds meer in het buitenland en richten zich op wereldwijde bedrijfsobligaties", zegt Mark Kiesel, de CIO van de afdeling Global Credit bij Pimco, een van de belangrijkste beheerders van obligatiefondsen ter wereld. "Dat heeft tot een aanzienlijke stijging van de koersen geleid. Zelfs na de hausse van dit jaar denken we dat de bedrijfsobligaties een van de aantrekkelijkste bronnen van rendement blijven op de financiële markten." De markt van de bedrijfsschuld kan worden verdeeld in twee segmenten. Ten eerste is er het investmentgradepapier, dat een hogere kwaliteit heeft (met een kredietwaardigheidsrating hoger dan of gelijk aan BBB-). Dat segment is te vergelijken met overheidsobligaties met een lage volatiliteit. Ten tweede is er het highyield- of hoogrenderende papier. Dat is van mindere kwaliteit (kredietwaardigheidsrating gelijk aan of lager dan BB+) en de koersen evolueren veeleer in lijn met die van de beurs. "De markt van de bedrijfsobligaties is riskanter dan die van de soevereine schuld, maar de volatiliteit is aanzienlijk kleiner dan die op de aandelenmarkten. Het is dan ook gemakkelijker voor een obligatiebelegger om de sprong te wagen naar bedrijfsobligaties dan te diversifiëren naar aandelen", stelt Kiesel. De Amerikaanse markt van de bedrijfsobligaties is 6000 miljard dollar waard. In 2016 wordt wellicht voor 1000 miljard dollar aan emissies uitgegeven. Een bedrijfsobligatie heeft doorgaans een looptijd van zes jaar, al bieden sommige groepen soms ook emissies van langere duur aan. "We denken dat beleggers in bedrijfsobligaties de komende twaalf maanden nog mogen hopen op rendementen van 3 tot 6 procent. Daardoor zijn die een interessant alternatief voor overheidsobligaties", onderstreept Kiesel. Hij is vooral Amerikaanse ondernemingen genegen, maar hij raadt ook uitgiften van bepaalde ondernemingen uit de opkomende markten aan, zeker voor beleggers die wat meer risico aandurven. Daarvan kan het rendement de komende twaalf maanden oplopen tot 5 à 7 procent. "De economische gegevens in de groeilanden worden beter. Door de stabilisatie van de grondstoffenkoersen geven we de voorkeur aan landen als Brazilië, Mexico en Rusland." "Op de kredietmarkt hangen de prestaties vaak af van de conjunctuur. Normaal moeten de Verenigde Staten de twaalf volgende maanden een reële groei van ongeveer 2 procent halen (gecorrigeerd voor inflatie). Daar leiden we uit af dat het risico op wanbetalingen klein blijft", benadrukt Kiesel. Hij geeft toe dat de schuldenlast van de ondernemingen de laatste twaalf maanden toegenomen is door de golf van fusies en overnames in de Verenigde Staten, maar hij wil constructief blijven. "De Amerikaanse consument draagt voor 70 procent bij tot de Amerikaanse groei. Normaal blijft hij consumeren de komende twaalf maanden. Een recessie is weinig waarschijnlijk en in de Amerikaanse economie zitten op dit ogenblik maar weinig onevenwichtigheden." De waardering van de markt van de bedrijfsobligaties wordt doorgaans uitgedrukt in het rendementsverschil met de risicoloze staatsschuld - de zogenoemde spread. Kiesel benadrukt dat de markt van het bedrijfsschuldpapier redelijk gewaardeerd is, al is ze lang niet meer zo aantrekkelijk als in februari. "De valorisatie van de bedrijfsschulden is iets aantrekkelijker dan het historische gemiddelde. Er zijn maar weinig soorten activa waar je hetzelfde van kunt zeggen. De rente op overheidsobligaties is in de Verenigde Staten met 0,8 procent gedaald sinds begin dit jaar, terwijl de investmentgradeschuld met een BBB-rating het rendement met 0,3 procent zag dalen." De koers van een obligatie en haar rendement evolueren in tegengestelde zin. Een obligatie die wordt uitgegeven tegen 100 euro met een rente van 4 procent, ziet haar rendement dalen tot 2,67 procent als ze sterk in trek is bij investeerders en de koers naar 150 euro klimt (2,67 % = 4/150). Kiesel geeft de voorkeur aan sectoren die hun activiteiten de drie komende jaar stevig uitbreiden, en aan ondernemingen die hun marktaandeel kunnen verhogen en hun prijzen zelf kunnen bepalen. "We waarderen bijvoorbeeld ziekenhuizen, en sommige farmaceutische groepen en producenten van medische instrumenten. Die kunnen zich met octrooien onderscheiden van hun concurrenten, terwijl de prijzen voor de patiënten elk jaar stijgen." Hij belegt ook in papier van ondernemingen die voordeel kunnen trekken van het herstel van de vastgoedmarkt in de Verenigde Staten, zoals producenten van bouwmaterialen. "Segmenten die profiteren van het verbruik van de gezinnen moeten het ook goed doen, tenminste als onze hypothese over de Amerikaanse groei correct blijkt. Sommige emissies van Britse, Europese en Amerikaanse banken die wereldwijd opereren, vinden we aantrekkelijk, zelfs al zetten de lage intresten druk op de financiële sector." Frédéric Dineur"Zelfs na de hausse van dit jaar denken we dat de bedrijfsobligaties een van de aantrekkelijkste bronnen van rendement blijven"