The Mall of Europe is het winkelgedeelte van het project Neo, dat de Heizelvlakte zal transformeren. Het dossier omvat een grootschalig gemengd project met woningen, winkels en recreatieruimtes. Het gaat om een investering van 500 miljoen, en zelfs 800 miljoen als we het aandeel van Besix en CFE erbij tellen. "We hopen de stedenbouwkundige vergunning eind 2018 of begin 2019 te krijgen", stelde Michel Dessolain, de Fransman die het project leidt voor Unibail-Rodamco, onlangs tijdens Mapic, de internationale beurs voor retailvastgoed in Cannes. "...

The Mall of Europe is het winkelgedeelte van het project Neo, dat de Heizelvlakte zal transformeren. Het dossier omvat een grootschalig gemengd project met woningen, winkels en recreatieruimtes. Het gaat om een investering van 500 miljoen, en zelfs 800 miljoen als we het aandeel van Besix en CFE erbij tellen. "We hopen de stedenbouwkundige vergunning eind 2018 of begin 2019 te krijgen", stelde Michel Dessolain, de Fransman die het project leidt voor Unibail-Rodamco, onlangs tijdens Mapic, de internationale beurs voor retailvastgoed in Cannes. "Dan kunnen we het centrum in het najaar van 2021 of begin 2022 openen. Er loopt nog een beroepsprocedure tegen het Gewestelijk Bestemmingsplan, maar daar zijn we relatief gerust in." MICHEL DESSOLAIN. "Nee, dat project komt er. We zijn geduldig. Of het er nu komt in 2021, 2022 of 2023, maakt niets uit. Unibail-Rodamco heeft voldoende financiële middelen om dat soort tegenvallers het hoofd te bieden." DESSOLAIN. "We beginnen met het retailgedeelte. Het project zal 210.000 vierkante meter beslaan. Een derde daarvan is voor 590 appartementen, handelszaken en recreatie. We hebben een nieuw kantoorgebouw van 4000 vierkante meter aan het programma toegevoegd." DESSOLAIN. "Niet voor eind 2019. In tegenstelling tot andere ontwikkelaars van shoppingcentra heeft Unibail-Rodamco geen behoefte aan een voorfinanciering. We hebben genoeg eigen vermogen. We kunnen dus tot op het allerlaatste moment wachten om contracten af te sluiten met ketens. Zo kunnen we over twee of drie jaar inspelen op de nieuwste tendensen. Eén ding is zeker: er zullen ketens komen die nog niet in België zijn gevestigd." DESSOLAIN. "Absoluut niet. Je moet Neo en de winkels in het centrum van de stad niet tegen elkaar opzetten. Dat is onzinnig. Er zijn op dit moment te weinig winkels in Brussel. Er gaan enorm veel zaken weg. Wij zullen ons onder andere onderscheiden met een dining experience. Het foodgedeelte zal overigens 11 à 12 procent in beslag nemen en dat kan, afhankelijk van de vraag, stijgen naar 15 tot 20 procent. DESSOLAIN. "De ketens zullen hun keuze wel maken. We zijn nooit tegen Uplace geweest. We hebben er altijd rekening mee gehouden dat er twee projecten komen." DESSOLAIN. "Unibail-Rodamco investeert alleen in steden. België heeft maar twee steden die groot genoeg zijn: Brussel en Antwerpen. We zijn geïnteresseerd in Antwerpen, maar het is niet de bedoeling daar een nieuw shoppingcenter neer te zetten. De procedures zijn ingewikkeld en het is moeilijk een nieuwe locatie te vinden. We zouden er veeleer een opkopen, renoveren en vergroten. En we zouden het aanbod ervan herzien. Denk dan aan recreatie, woningen, horeca, enzovoort. Het is een project voor de middellange termijn." Xavier Attout